English version

Životní jubileum Petra Lederera

Petr LedererPetr Lederer
Petr Lederer

 V sobotu 22.května 2010 oslavil šedesáté páté narozeniny dlouholetý spolupracovník Folklorního sdružení ČR Petr Lederer. Od svých mladých let se zajímal o lidovovou kulturu, folklor a to jej přivedlo do Valašského krúžku v Praze. Byl výborným tanečníkem, uměleckým vedoucím Valašského krúžku a později spoluzakládal pražský valašský taneční soubor Krušpánek.

 Počátkem 90 let začala jeho dlouhodobá, nezištná spolupráce s Folklorním sdružením ČR. Nové organizaci, zastupující folklorní soubory a festivaly, pomohl vybudovat technické a organizační zázemí, informační systém. Podílel se na vytvoření databáze folklorních souborů, členů Sdružení, zasloužil se o vybudování informačního systému FoS ČR. Ve funkci technického asistenta předsedy obětavě řeší otázky fungovíní IT systému sdružení, sekretariátu, patří mezi nejobětavější spolupracovníky.

 Jménem vedení FoS ČR, časopisu FOLKLOR, webových stránek mu přejeme k jeho životnímu jubileu mnoho optimismu, zdraví, spokojenosti a zároveň přání aby i nadále s námi všemi aktivně spolupracoval a pomáhal překonávat složitosti IT technologií i dalších informačních nástrojů.

Milý Petře, děkujeme Ti z celého srdce za Tvoji dlouholetou činnost ve prospěch Folklorního sdružení a přejeme pevné zdraví a ještě mnoho let mezi námi folkloristy.

 

Zdeněk Pšenica, předseda FoS ČR

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop