English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Zemřel slovenský folklorista Pavol Bútora

Zemřel slovenský folklorista Pavol Bútora

10.7.2013

S hlbokou úctou a zármutkom sa lúčime s naším priateľom, kolegom, tanečníkom, folkloristom a kultúrno-osvetovým pracovníkom Pavlom Bútorom. Rozlúčka sa uskutoční v evanjelickom kostole v Kokave nad Rimavicou v piatok 12. júla 2013 o 14:00 hod.

Patril medzi významné osobnosti folklórneho hnutia na Slovensku. V rokoch 1954 – 1963 tancoval v súbore Kokavan v Kokave nad Rimavicou, v rokoch 1963 – 1966 v súbore Čierťazeň pod vedením nestora slovenských choreografov Mikuláša Senka. Od 1. 8. 1966 do 30. 9. 1967 bol profesionálnym tanečníkom PUĽS-u v Prešove. V rokoch 1967 – 1969 bol tanečníkom FS Jánošík v Brne. Počas štúdia na VŠMU (1969 – 1974, odbor choreografia slovenského tanca v triede prof. Štefana Nosáľa) pôsobil ako tanečník a sólista umeleckého súboru Lúčnica. V rámci choreografickej a pedagogickej praxe na VŠMU spolupracoval so súbormi Kopaničiar, Zobor a Kokavan. Od roku 1974 pracoval na Krajskom osvetovom stredisku v Banskej Bystrici ako metodik pre ľudový tanec a zároveň pôsobil ako tanečný pedagóg FS Partizán.

Od 15. 9. 1975 nastúpil do ZK ROH CHZJD v Bratislave ako zástupca vedúceho klubu a vedúceho choreografa súboru Dimitrovec. V roku 1991 sa súbor premenoval na Lipu. Jeho umeleckým vedúcim a choreografom bol doteraz. Krátko pôsobil ako riaditeľ SĽUK-u (na rozhraní rokov 1994 a 1995). Od septembra 2001 pracoval v Národnom osvetovom centre v Bratislave ako odborný pracovník pre folklórne súbory a scénický folklorizmus. Prvé choreografie vytvoril v súboroch Lúčnica, Zobor, Vršatec. Za choreografiu V Raslaviciach pri muzike (časť diplomovej práce) na Akademickom Zvolene v roku 1974 získal cenu za najlepšiu choreografiu. Počas doterajšej choreografickej praxe vytvoril vyše 60 choreografií v súboroch Lúčnica, SĽUK, Lipa, Vršatec, Zemplín, Zobor, Ponitran, Kokavan, Sinec, Šarišan, Jánošík, Rimavan, Vepor, Gornik z Českého Těšína. Spolupracoval s folklórnymi súbormi v zahraničí – Nádej v Paríži (1975 – 1980), Limbora v New Yorku (1975), Mladé srdcia v Sydney a Skupina Ľ. Štúra v Melbourne (1989 – 1990, 2001) – a folklórnymi skupinami z Maďarska, Poľska a Lužických Srbov (1975 – 1980).

V roku 1991 prednášal na Vysokej škole pedagogickej v Nitre na Katedre folkloristiky a regionalistiky. Sústavne sa venoval práci vo folklórnom hnutí na Slovensku i ako lektor pre folklór, inštruktor, člen poradných zborov pre ľudový tanec, člen programových komisií folklórnych festivalov (desiatky rokov pôsobil v programových komisiách folklórnych slávností v Detve a Myjave), režisér mnohých folklórnych programov na folklórnych festivaloch a slávnostiach vo Východnej, Myjave a v Detve a na celoštátnych prehliadkach, člen porôt. V rokoch 1980 – 1981 bol predsedom programovej komisie Západoslovenských folklórnych slávností v Myjave. V roku 2006 s prof. Oskarom Elschekom uviedli výnimočný program v Paríži pri zapísaní fujary do kultúrneho dedičstva UNESCA. Dlhoročná bola jeho priama spolupráca a činnosť v rámci Folklórneho festivalu Východná: od roku 1971 bol členom programovej rady, v rokoch 1994 – 1998 bol riaditeľom festivalu a v rokoch 2000 – 2005 predsedom jeho programovej rady.

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop