English version

Zasedání výboru IGF v Sofii

7.1.2012

foto Rosen Bogdanovfoto Rosen Bogdanov
foto Rosen Bogdanov
foto Rosen Bogdanovfoto Rosen Bogdanov
foto Rosen Bogdanov
foto Rosen Bogdanovfoto Rosen Bogdanov
foto Rosen Bogdanov

Dne 28. prosince 2011 se v Sofii uskutečnilo první jednání nově zvoleného výboru IGF. Jednání se zúčastnili delegáti z 10 zemí (Rumunsko, Česká republika, Srbsko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Itálie, Francie, Švýcarsko, Kypr).

Za Českou republiku byl přítomen Ladislav Michálek, kontrolor účtu IGF. Všichni členové výboru obdrželi certifikáty a průkazy členů výboru IGF.

Předseda IGF předložil nové obsazení pěti komisí IGF:
1.sekretariát, 2. hudba, 3. choreografie a festivaly, 4. věda a výstavy, 5. ekonomika a finance

Výbor projednal návrh nových pravidel pro ocenění „Oskar folkloru“, včetně plánu, kde se budou ocenění předávat v letech 2012 – 2014.

Dalším bodem bylo stanovení nového festivalu IGF pro nejlepší soubory z členských federací a samotných podmínek festivalu. Název festivalu zní World´s Folklore Stars (Světové folklorní hvězdy) a každým rokem se jej zúčastní max. šest vybraných souborů, které obdrží titul „mezinárodně oceněná skupina“. Festival se bude konat za finanční podpory IGF. Země, kde se bude festival konat jsou – Bulharsko 2012, Srbsko 2013, Itálie 2014.

Byl vydán seznam všech aktuálních členských federací v IGF. Jedná se o 28 sdružení z 27 zemí. Turecko má sdružení dvě. Jedná se většinou o sdružení z Evropy. Jiné světadíly zastupuje pouze Izrael, Mexiko a Šalamounovy ostrovy.

Výbor odsouhlasil zvýšení členských poplatků IGF od 1. ledna 2012.

Byly představeny nowé webové stránky IGF, www.igfunion.eu.

V odpoledních hodinách proběhlo v kostele sv. Sofie (ze IV. stol.) slavnostní odhalení a následné posvěcení vlajky IGF. Tato vlajka byla předána do úschovy Bulharské federaci.

Jarmila Mrnuštíková

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop