English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Zasedání výboru FoS ČR v Liptále

Zasedání výboru FoS ČR v Liptále

16.12.2012

Ani čas hekticky vánoční nezabránil členům výboru Folklorního sdružení ČR zajet v sobotu 15. listopadu 2012 do Liptálu a zasednout tam k jednacímu stolu. Měli k tomu velice pádný důvod – čas po listopadové XI. valné hromadě FoS ČR rychle kvapí a práci nově složeného výkonného orgánu sdružení je nutné rozjet na plné obrátky. Nový folklorní rok 2013 se všemi svými radostmi i starostmi je totiž za dveřmi a jakákoliv prodlení či opomenutí v jeho přípravě a plánování akcí se mohou obrátit proti souborům, folklorním festivalům i samotným folkloristům.

Tradiční agenda projednávaná výborem – ekonomika a hospodaření sdružení, příprava majoritních akcí, výstupy z jednání s představiteli nejrůznější partnerských a dalších institucí a organizací, zahraniční spolupráce, aktuální ediční záměry a stav členské základny ─ byla tentokrát rozšířena o „dělení“ odpovědnosti členů výboru za vybrané rozhodující okruhy činnosti FoS ČR. Členové výboru se v průběhu jednání věnovali řadě dalších aktuálních témat, mj. i průběhu a výsledkům listopadové valné hromady. Konstatovali, že kritické připomínky, které na jednání v Hotelu DAP**** v Praze zazněly, je nutné urychleně promítnout do nového stylu práce výboru. Důraz přitom položili na potřebu účinnější otevřené komunikace se soubory a prohloubení jejich pocitu spolupatřičnosti se sdružením.

Na závěr jednání přítomní schválili dva dokumenty: plán zasedání výboru FoS ČR v příštích dvou letech a konkretizaci Programu činnosti Folklorního sdružení ČR v roce 2013. (Oba dokumenty budou od pondělí 17. prosince 2012 k dispozici na www.folklornisdruzeni.cz; navíc v lednu 2013 vyjdou i tiskem společně se všemi dokumenty XI. valné hromady FoS ČR 2012)

Odpovědnost členů výboru FoS ČR za jednotlivé okruhy činnosti Sdružení :

Předsedovi Zdeňku Pšenicovi zůstala tradiční odpovědnost za řízení výboru, činnost sdružení, resp. zastupování FoS ČR při statutárních jednáních se státní správou a veřejnou samosprávou; 1. místopředseda Ladislav Michálek ponese jako doposud především tíhu odpovědnosti za ekonomiku sdružení a zastupování při statutárních jednáních; místopředsedkyně Zdeňka Rychterová se soustředí na oblast komunikace se soubory, problematiku vzdělávání a rozvíjení kontaktů s odbornými pracovišti v oblasti lidové kultury, zejména s NÚLK ve Strážnici a příspěvkovou organizací ministerstva kultury NIPOS a jejím útvarem Artama; Jarmila Mrnuštíková jako generální sekretář zahraničních vztahů se bude věnovat dalšímu rozvíjení spolupráce s folklorními organizacemi a jejími členy ve světě; Tatiana Pálenská se zaměří především na oblast vzdělávací činnosti a odborné pomoci souborům; Tereza Mikovcová se soustředí na problematiku dětí a mládeže ve sdružení, včetně spolupráce s Českou radou dětí a mládeže, jejímž zakládajícím členem je i FoS ČR; Pavel Tomeš bude „monitorovat“ potřeby a požadavky souborů ve sféře odborného poradenství a vzdělávání; Jaroslav Novák dohlídne především na finanční záležitosti, jako jsou placení členských příspěvků, dotace souborům, atd. Tajemník FoS ČR Jiří Pokorný bude nadále plnit úkoly spojené s ekonomickými otázkami chodu sdružení, dále s přípravou projektů a jejich zpracování pro potřeby grantových, sponzorských a dalších podpůrných finančně donátorských řízení, která jsou nezanedbatelným zdrojem celkových příjmů FoS ČR.

Na závěr jednání přítomní schválili dva dokumenty: plán zasedání výboru FoS ČR v příštích dvou letech a konkretizaci Programu činnosti Folklorního sdružení ČR v roce 2013. (Oba dokumenty budou od pondělí 17. prosince 2012 k dispozici na www.folklornisdruzeni.cz; navíc v lednu 2013 vyjdou i tiskem společně se všemi dokumenty XI. valné hromady FoS ČR 2012)

Kontakt:

Folklorní sdružení ČR

Senovážné nám. 24, Praha 1

Tel.: +420 234 621 218

E-mail:

www.folklornisdruzeni.cz

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop