English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Zápis z porady ředitelů festivalu FoS ČR

Zápis z porady ředitelů festivalu FoS ČR

20.4.2010

ZÁPIS Z PORADY  ŘEDITELŮ  FOKLORNÍCH  SLAVNOSTÍ  A  FESTIVALŮ
31.1. 2010  V NOSTICKÉM  PALÁCI  V PRAZE

 

Přítomni:

Představitelů folklorních slavností a festivalů:

Pavel Brůžek (MFF Písek), Věra Doušová, Marcela Pražáková (Krajanský festival Praha), Eva Dresslerová, Dana Skoupilová (MDF Strakonice), Radka Ehrenbergerová (MDFF Tradice Evropy – Pardubický kraj), Miroslav Ekart, Lubomír Gajdůšek, Milan Kostelník, Iveta Táborská (MFF Vsetínský krpec), Eva Geryková (MFF Frýdek-Místek), Lubor Maloň (FF V zámku a podzámčí – Přerov), Radomír Golas (MFF Setkání CM Valašského království – Frenštát p R.), Libor Habarta (MFF Kunovské léto - Kunovice), Lubor Hanka (MFF Karlovy Vary), František Hlucháň (MFF Praha – Jižní Město), Bohumil Chochola (SFF Tuchlovická pouť), Regina Kokešová (FF Pod křenovskó májó – Křenovice), Čestmír Komárek, Martin Rezek (MFF F – scéna Brno), Vítězslav  Koukal (MFF Rožnovské slavnosti), Zdeňka Kubíčková, Zdeněk Slavík (MFF Sousedé Mikulov), Petr Lhota (FF Šardice), Blanka Majkusová (MAFF Rožnovská valaška), Ondřej Mánek (MFDFS Písní a tancem – Luhačovice), Jarmila Možíšová (MFF Lidový rok – Velká Bystřice), Vlasta Ondrušová (MFF Strážnice), Ladislav Pavluš, Antonín Kuchař (FF Slovácký rok, Kyjov), Josef Pecka (Moravský ples Praha), Martin Radkovič, Radka Kobrová (FF Hudecké dny, Břeclav), Marcel Řimák (MDFF Štěpy Veselí nad Moravou), Petr Semelka, Naďa Semelková (MFF Tolštejnského panství Krásná Lípa), Iveta Sinkulová (FF Adventní prozpěvování Říčany), Milan Slavík (MFF Adámkovy slavnosti Hlinsko), Jana Šamánková (MFF Frenštátské slavnosti), Jan Šlajs (MFF Pražský jarmark), Zeňka Šlichtová, Zdeněk Tesařík (FF Tvrdonice), Zdeněk Tofel (MFF Souznění Ostrava), Vilém Trumpeš (FF Dambořice), Šárka a Tomáš Vojtkulákovi (FF Třebovický koláč), Iva Ceprová (MFF Červený Kostelec), Gabriela Zelinková (MFF Babí léto Valašské Meziříčí), Milan Zelinka (MFF Brno)

Ostatní hosté:

Bořivoj Drábek (Mediatel), Zuzana Foglarová (Český rozhlas), Jan Havelka (Klub českých turistů), Rostislav Hlosta (ředitel Multimediálních projektů), Martin Holík (ředitel Rádia Proglas), Slávek Hrzal (ředitel DTA), Ivo Jůn (výroba puzzlů), Jiří Kyněra (Svatobořice-Mistřín), Zuzana Malcová, Ivana Vozková (ORNK MK ČR), Michal Opletal (Vemori), Ilja Racek (ředitrel ČT Ostrava), Václav Riedlbauch  (ministr kultury ČR), Leoš Ryška (ředitel TV NOE), Jiří Sloupenský (TG Tisk Lanškroun), Milada Svobodová (ředitelka Kartografie Praha)

Členové výboru a sekretariátu FoS ČR:

Vlasta Cibulová, Vladimíra Draždíková, Kazimír Jánoška, Václav Kasík, Ivanka Lázniková, Dušan Macháček, Jaroslav Mikunda, Jarmila Mrnuštíková, Svetozár Plesník, Jiří Pokorný, Zdeněk Pšenica

 

V úvodu pozdravil účastníky jednání pan Václav Riedlbauch, ministr kultury České republiky. Poděkoval organizátorům folklorních festivalů za jejich obětavou práci ve prospěch folkloru a lidových tradic. „Chtěl bych vám především poděkovat, protože bez lidí, jako jste vy, by byla dávno spousta věcí zničená, beznadějně ztracená, takže každý, kdo je ochoten přidat něco navíc ze svého volna, by se měl pozlatit. Ale protože naše ministerstvo toho zlata tolik nemá, přijměte ode mne aspoň slova díků.“ Pan ministr také pokřtil novou verzi multimediálního folklorního kiosku, počítače, ve kterém je nahráno 130 projektů s folklorní tématikou a který nabízí studio Vemori informačním střediskům měst a obcí.

Poté vystoupil s úvodním slovem pan Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení ČR. Přivítal všechny přítomné a seznámil je s cíli a programem jednání.

Paní Zuzana Foglarová, manažerka odboru marketingu a PR Českého rozhlasu, ve svém vystoupení pozdravila účastníky jednání. Mimo jiné uvedla, že přes změnu ve funkci zastupujícího generálního ředitele Čro (Peter Duhan) bude Český rozhlas i nadále folklorní festivaly podporovat a informovat posluchače o připravovaných akcích.

Pan Martin Holík, ředitel Rádia Proglas, předal účastníkům pozdravy od paní Heleny Hájkové, která má v Rádiu Proglas folklor na starost. Spolupráce mezi rádiem a FoS ČR trvá už téměř deset let a za tu dobu se vysílání folkloru v Rádiu Proglas podstatně rozšířilo. Vedle rozhlasového vysílání se vytvořil velký prostor také na internetových stránkách rádia, které mají velkou sledovanost. Poděkoval za velmi dobře zpracovávané tiskové zprávy o akcích. Požádal o zasílání zpráv ředitele festivalů, nejlépe ve wordu, kde se to dobře edituje. Webová adresa rádia je www.proglas.cz . Pozornost posluchačů vzbuzují také soutěže o vstupenky.

Pan Slávek Hrzal, ředitel Dětské tiskové agentury a předseda mediální komise FoS ČR, ocenil dlouhodobou spolupráci DTA a FoS ČR. Pokud to bude možné DTA bude na některé akce vysílat dětské zpravodaje.  Tradičně bude pokryta soutěž Zpěváček, kde zajistí doprovodný program pro děti. S účastí se počítá také na festivalu Písní a tancem v Luhačovicích, kam jsou pozvány finalistky soutěže Zlatý Amos. Rádi budou šířit tiskové zprávy a fotografie. Byla spuštěna nová verze internetového rádia Domino. Na jeho stránkách budou rádi uvádět pozvánky na festivaly a nahrávky. Mají ověřeno, že v době, kdy se vysílá folklor, jde návštěvnost nahoru.

Pan Leoš Ryška, ředitel TV NOE, Poděkoval FoS ČR za spolupráci v uplynulém roce. Velký ohlas má pořad „U nás“, který se vysílá 2x měsíčně, jeho moderátorkou je paní Magdaléna Múčková, dramaturgyní paní Naďa Urbášková. Tento pořad se bude pro velký zájem rozšiřovat. TV NOE nevysílá reklamy, místo nich zařazuje upoutávky na různé akce. Od podzimu bude mít televize přenosový vůz a možnost vyjíždět za programy přímo na místo.

Pan Ilja Racek, ředitel ČT Ostrava, připomenul, jak velké úsilí stálo před pěti lety dostat do České televize pořad o folkloru. Pořad Folklorní magazín je vysílán ve spolupráci s ministerstvem kultury. Možnosti ČR Ostrava jsou omezené, protože se jedná o regionální studio. Pořady Folklorní magazín i Folklorika ve vysílání ČT zůstávají i v roce 2010, letos je naplánováno 15 magazínů. Ve výběru festivalů ČT Ostrava spolupracuje s FoS ČR.

Pan Rostislav Hlosta, ředitel multimediálních projektů FoS ČR, ve svém mvystoupení uvedl, že v průběhu roku 2010 bude pokračovat natáčení festivalů, technika se opět zlepšila, ceny zůstávají stejné. Pozval ředitele festivalů na VI. Ročník setkání přátel folkloru a riocku, které se uskuteční 17.4. 2010 ve Frýdlantu nad Ostravicí. Novinkou je multimediální kiosek se obsahem 130 multimediálních projektů a možností připojení na internet. Kiosek bude využit pro prezentaci ČR v zahraničí, nabídl jej také městským informačním střediskům. Druhá verze kiosku je podpořena společností Microsoft.  

Pan Kazimír Jánoška, šéfredaktor časopisu Folklor, upozornil na skutečnost, že přes probíhající ekonomickou krizi se v minulém roce ze 74 folklorních festivalů a akcí neuskutečnil z finančních důvodů pouze jediný, letos by se měly uskutečnit všechny. Časopis Folklor vstoupil do 21. roku své existence. Upozornil na obsahové dominanty tohoto ročníku časopisu, mezi které patří i folklorní festivaly. Časopis bude připomínat také 20. výročí vzniku Folklorního sdružení České republiky.

Pan Jiří Sloupenský, majitel společnosti TG Tisk Lanškroun, přislíbil spolupráci s folklorními festivaly také na rok 2010. Tiskárna nabízí služby od časopisů až po knihy. V loňském roce se tiskárně dostalo vysokého ocenění zařazením knihy Heleny Mičkalové „Sakrální předměty z Valašska“ do papežské knihovny. Tiskárna nabízí služby pro folklorní festivaly, ale i pořádající města a obce za nákladové ceny s režií do 3%.

Pan Dušan Macháček, místopředseda mediální komise FoS ČR, připomenul dlouholetou činnost Slováckého krúžku v Praze, který je pořadatelem Moravského plesu v Praze a podílel se i na XII. Národním krojovém plese. Je dobré že Folklorní magazín v dramaturgii České televize zústává. Pokud nestihneme pořad sledovat v sobotu dopoledne, můžeme si jej dodatečně pustit z internetu. Bohužel se nám nedaří ani v časopise ani na webových stránkách dopředu zveřejňovat informace o tom, co se ve Folklorním magazínu bude vysílat. Požádal, aby se ředitelé slavností a festivalů více věnovali informacím na www.folklornísdruzeni.cz . V loňském roce stoupla sledovanost těchto stránek až na 23.000 měsíčně, v lednu a únoru se držela na 15.000 za měsíc. V loňském roce bylo na www stránkách FoS ČR zveřejněno 425 zpráv a 1600 fotografií. Nejsledovanější oblastí jsou právě folklorní slavnosti a festivaly. Zprávy o festivalech však docházejí často pozdě a jen jako pozvánky ve formátu pdf. Paní Vlasta Cibulová, zpracovatelka tiskových zpráv FoS ČR, požádala rovněž o zasílání informací ve větším předstihu. Stačí stručné informace o tom, kdo festival pořádá, kdo má záštitu, program a sponzory. Tiskové informace jsou v současné době zasílány na 2500 adres. Přečetla dopis paní Vlasty Štěpové předsedovi FoS ČR, ve kterém děkuje za zasílání zpráv.

Pan Jiří Pokorný, tajemník FoS ČR,  hovořil o souvislostech folklorních aktivit a cestovního ruchu. V posledních letech je patrný obecný nárůst zájmu o folklor, což je možné dokumentovat mimo jiné nárůstem počtu slavností a festivalů po roce 1990. FoS ČR se dlouhodobě snaží přibližovat folklorní aktivity turistům. Postupně jsou publikovány jednotlivé výstupy projektu Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny, podpořeného z fondů Evropské unie a Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod. V lednu byly  na veletrhu RegionTour v Brně představeny katalogy Folkloprní kaleidoskop jednotlivých krajů, které se setkávají s pozitivními ohlasy. Dokončují se DVD se záznamy folklorních aktivit obou krajů. Informace jsou postupně zveřejňovány také na nově zřízené adrese www.fkaleidoskop.cz .

Paní Jarmila Mrnuštíková, generální sekretář zahraničních vztahů FoS ČR,  informovala účastníky o předpokládaných příjezdech zahraničních souborů. V jarním období jsou sjednány soubory z Indonésie, Uzbekistánu a Chile, na konci léta z Indonésie, Venezuely, Číny, Mexika a Ruska. Předjednány jsou soubory  z Nového Zélandu a Kapverských ostrovů, zájem je také z Gruzie. Pro naše soubory jsou možnosti výjezdů do Turecka, Rumunska a Rakouska. Požádala ředitele festivalů o urychlené dodání termínů festivalů na rok 2011.

Pan Jan Havelka, čestný předseda Klubu českých turistů, řekl, že více než šestiletá spolupráce mezi KČT a FoS ČR přinesla řadu pozitivních výsledků. Podařilo se představit Českou republiku jako zemi, která má blízký vztah k lidové kultuře a k tradicím. Stále ještě málo využíváme možnosti, aby turistické pochody přivedly na festivaly další diváky. Je třeba oznámit termíny festivalů, které mají zájem o spolupráci, do konce srpna, v září se vydává kalendář. V příštím roce se uskuteční evropské setkání turistů Eurorando v Granadě v Andalusii, předpokládá se účast jednoho souboru z ČR ve finále a účast dalších na několika větších akcích.

Paní Milada Svobodová, ředitelka Kartografie Praha, seznámila přítomné se záměrem vydat mapu folkloru v České republice. V ní budou uvedeny všechny slavnosti a festivaly, národopisné oblasti a podoblasti, kresbičky krojů, informace o festivalech a další. Mapa bude pokřtěna na knižním veletrhu v Praze 13.5. 2010. Mapa bude nadfčasová, nebudou v ní uvedeny přesné termíny. Bude se prodávat v knižní distribuci i na FoS ČR.

Paní Zuzana Malcová, ředitelka odboru regionální a národnostní kultury MK ČR, ve svém vystoupení uvedla, že odbor má mimo slavnosti a festivaly na starost také tradiční lidovou kulturu, národnostní menšiny a další. Na webu MK jsou zveřejněny výsledky konkursu, bylo vybráno 30 projektů, které jsou dotovány celkopvou částkou 1 400.000 Kč. V únoru byly přijaty nové zásady financování pro neziskové organizace, je třeba hlídat termíny vypisovaných konkursů již v červenci, protože do konce roku mají být konkursy vyhodnocené. Do 20.4. 2010 je uzávěrka konkursu na podporu zahraničních kontaktů. Pokud je festival podpořen ministerstvem kultury, je třeba tuto skutečnost uvádět v propagačních materiálech. Výrazná podpora je věnována tradiční lidové kultuře. Koncepce její podpory letos končí a bude do vlády se připravuje nová, která je zveřejněna na webu MK. Výrazně jsou podporovány národnostní menšiny (800.000 Kč). Od roku 2001 je udělován titul „nositel tradice“, dosud uděleno 51 titulů, letos bude 5 dalších. Ocenění MK dostane ve Strážnici Jaromír Nečas. K dnešnímu dni bylo schváleno na podporu folkloru a tradiční lidové kultury celkem 7,5 milionu Kč.  Poděkovala za spolupráci Klubu českých turistů, který v loňském roce vydal Atlas lidových řemesel v ČR a velmi pomohl tuto oblast zmapovat.

Pan Ivo Jůn, výrobce puzzlů, nabídl ředitelům festivalů možnost vyrobit puzzle s tématikou folklorních festivalů. Předal k dispozici ukázky hotových výrobků.

Pan Bořivoj Drábek, zástupce společnosti Mediatel, uvedl, že se rozvíjí jednání mezi vedením FoS ČR a Mediatelu o další spolupráci. Zlaté stránky zařazují od ledna nový formát, bude v něm půlstrana fotografií a akcí v daném kraji. Pro FoS ČR pomáhá také se sháněním sponzorů a peněz. Většina velkých firem má centrum v Praze a vedení v zahraničí. Je zpracovaný manuál pro místní inzerci, k dispozici elektronicky. Podle jeho zkušeností je bez osobních kontaktů možnost získat podporu omezená.

Pan Zdeněk Pšenica poté uvedl aktualizaci okruhů spolupráce mezi FoS ČR a folklorními festivaly, které byly účastníkům předány písemně a jsou přílohou tohoto zápisu. Velký kus práce byl vykonán v oblasti propagace. K mediálním partnerům se letos připojují Literární noviny. Se zápisem bude rozesláno CD s logy partnerů a Znělkou Fos ČR. Skládačka na rok 2011 bude vydána do konce května. Česká centra a CzechTourism jsou připraveni distribuovat materiály festivalů do světa, musí být dodány s předstihem a potřebnou kvalitou. Větší pozornost je třeba věnovat centrálním internetovým stránkám. V létě budeme festivaly kontaktovat s požadavkem na dodání termínů do kalendáře akcí, škoda, že v letošním některé chybí. Zásady úrazového a odpovědnostního pojištění zůstávají v platnosti. Předal účastníkům pozdrav od předsedy představenstva OSA. Příspěvky OSA se nezvyšují, nutnou administrativu musíme respektovat. Na festivalech je třeba zohledňovat členství souborů ve FoS ČR a placení členských příspěvků. Slevy pro členy budou letos platit i na MFF Strážnice, loňské nedorozumění se vysvětlilo. V oblasti zahraničí můžeme vedle koleček a půlkoleček pomoci také při individuálních jednáních a zajišťování víz. Organizační a odborná pomoc bude předmětem osobních jednání, u každého festivalu je to jiné. Probíhá jednání s Českými drahami, soubory by se po ČR mohly častěji přepravovat vlakem, což přinese podstatné úspory. Setkání v Senátu PČR se uskuteční tradičně v říjnu, chceme na něm poděkovat starostům měst a obcí. FoS ČR letos slaví 20 let, logo k 20. výročí bude na CD. V loňském roce naše řady rozšířil Folklorní festival Soláň, letos přibyl Folklorní festival mužáckých sborů v Šardicích.

Pan Vítězslav Koukal, ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, připomenul, že 11.7. 1925 se za účasti 10 000 lidí uskutečnil Valašský rok. V muzeu probíhají 4 festivaly, z toho 3 členské. Nejkrásnější je Rožnovská valaška, dále se v polovině srpna koná Jánošíkův dukát, probíhá také Romská píseň. Rožnovské slavnosti letos nejsou, místo nich bude první týden v červenci „Lázeňský víkend“. Vedle festivalů skanzen pořádá ročně 60 dalších programů, na které všechny srdečně pozval.

Paní Eva Dresslerová, ředitelka Mezinárodního dudáckého festivalu Strakonice, hovořila o zkušenostech z propagace festivalu. Základem propagace jsou plakáty a letáky, plakáty rozesílají do všech větších měst v ČR. Rychlou a lacinou metodou propagace jsou webové stránky. Pokusili se motivovat pro větší spolupráce novináře, začali s domácími z Jižních Čech. Báječná spolupráce je s Českým rozhlasem. V lednu zahájili mediální kampaň k festivalu, pozvali ty, kteří jim tradičně pomáhají. V dubnu se uskuteční další setkání.

Pan Zdeněk Tofel, ředitel festivalu Souznění Ostrava, přiblížil účastníkům tento festival adventních a vánočních zvyků. Festival byl založen v roce 1999 v návaznosti na účinkování souboru ve Vatikánu a za dobu svého trvání získal řadu příznivců. Poděkoval za podporu médiím, za příkladnou označil TV NOE. Dále hovořil o podpoře Českého rozhlasu Ostrava Zpěváčkům. Vloni se k 15. výročí podařilo vydat CD. Soutěž má nesmírný význam pro výchovu mládeže.  Dlouhodobá práce se projevila ve vyropvnávání výsledků soutěže, Čechy dohnaly Moravu a Slezsko.

Pan Jan Šlajs, ředitel MFF Pražský jarmark, hovořil o zkušenostech z propagace festivalu. Osvědčilo se předávat novinářům materiály na CD, aby s nimi nemuseli nic dělat. Velmi důležitá je marketingová příprava na získávání peněz, letos bude partnerem festivalu firma Microsoft. Festival využívá možnosti placené reklamy v hlavních denících. Poděkoval DTA za aktuality, které dětští novináři dodávají na web. Vyplatila se spolupráce s Pražskou informační službou, k festivalu se konají zájezdy ze zahraničí – vloni 4 autobusy Japonců. Poděkoval za spolupráci Vemori. Důležité je také informovat partnery o výsledcích spolupráce – veškerou propagaci posíláme klientům do 30 dnů po skončení akce.

Pan Lubomír Gajdůšek, viceprezident a paní Iveta Táborská, prezidentka Mezinárodního folklorního festivalu Vsetínský krpec, informovali přítomné o přípravách tohoto festivalu. Letos to bude již 10 let, co byl festival založen. Opírá se o tradice folkloru v místních souborech. Festival nelze založit na jednotlivcích, musí ho připravovat sehraný a zkušený tým, důležitá je také vazba na FoS ČR. Důležitá je také kontinuita, festival se neobjede bez práce souborů a také bez toho, že jej vezmou za své orgány samosprávy. Letos se festival koná ve dnech 1. – 4.7, účinkovat bude celkem 10 souborů, některé jsou z partnerských měst.

Pan Bohumil Chochola, ředitel Středočeského folklorního festivalu Tuchlovická pouť a předseda kontrolní komise FoS ČR, hovořil o zkušenostech z organizace festivalu. Čtyřdenní festival, na kterém účinkuje 20 souborů, organizuje tým dobrovolníků, všichni pracují zdarma bez nároků na honorář. Dříve zařazovali samostatný program pro děti, osvědčilo se ale dělat programy společně. Ušetří se za ubytování pro dospělé soubory a děti mají větší motivaci. Ušetřili také na dopravě – soubor z Ostravy přijel vlakem. Kdysi mívaly festivaly nejlepší vyúčtování dotací FoS ČR, ale už to dávno není pravda, dnes platí opak. Vyúčtování přitom není nic složitého, je třeba si jen řádně přečíst rozhodnutí o přidělení dotace.

Pan Miroslav Ekart, programový ředitel Folklorního festivalu Soláň, přiblížil účastníkům nový festival, který měl vloni 1. ročník. Festival se koná v krásném přírodním prostředí na rozmezí České republiky, Slovenska aPolska. Letos se bude konat ve dnech 3. – 4.9. (pátek a sobota).

Pan Petr Lhota, ředitel nově vzniklého Folklorního festivalu mužáckých sborů v Šardicích, uvedl, že využili skutečnosti, že v obci již 10 let působí mužácký sbor a Slovácký krúžek a založili v obci folklorní sdružení. Sbor zpívá při různých příležitostech, např. při zarážání hory. Festival se uskuteční 12 června za účasti 10 mužských sborů a 5 folklorních souborů.

Pan Zdeněk Pšenica v závěru uvedl, že ředitelé festivalů obdrží do konce června rozhodnutí o přidělení dotací. I když byly dotace pro sdružení kráceny, festivalů se to nedotkne. Potvrdil horšící se kvalitu vyúčtování dotací festivalům. Vedeme jednání s kraji a obcemi, aby dotace na folklor nebyly kráceny. Jednáme o podpoře také s dalšími partnery. Poděkoval ministerstvu kultury za umožnění jednání na jeho půdě, poděkoval sekretariátu FoS ČR za přípravu jednání. Největší poděkování věnoval ředitelům a dalším organizátorům festivalů  a popřál jim hodně úspěchů v letošním roce.

Zapsal: Jiří Pokorný


Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop