English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Zápis z Koordinační rady pro folklor konané dne 2. září 2008 v Brně

Zápis z Koordinační rady pro folklor konané dne 2. září 2008 v Brně

3.9.2008

Zápis z Koordinační rady pro folklor konané dne 2. září 2008 v Brně

 

Přítomni za NIPOS: Mgr. Lenka Lázňovská, Ing. Pavlína Čermáková,

                                   MgA. Kateřina Černíčková,

                za FoS ČR: Ing. Josef Langer,

               za NÚLK: PhDr. Jan Krist, PhDr. Vlasta Ondrušová, Mgr. Jan Blahůšek.

 

 

1.      Ředitelka NIPOS a ředitel NÚLK vyslovili znepokojení nad nepřítomností předsedy FoS ČR Zdeňka Pšenici na KOR. I když se může program zkomplikovat každému, nepřítomnost statutárního zástupce jednoho z partnerů komplikuje jednání. To, co mělo být na svolané KOR projednáno, nebylo možné, vzhledem k nepřítomnosti předsedy FoS ČR na tomto zasedání rady, projednat. Proto bude nutné svolat KOR znovu.

2.      Dále proběhla diskuse o významu KOR, lidové kultuře, existenci, významu a podpoře folklorního hnutí. Přítomní diskutovali o systému vzdělávání uvnitř folklorního hnutí, byly rozebrány relace lidová kultura – folklor, folklor - folklorismus.

3.      Ředitel NÚLK informoval o procesu přistoupení ČR k Úmluvě o zachování nemateriálního kulturního dědictví, přípravě akčního plánu zapojení ČR do systému ochrany nemateriálního dědictví.

4.      Závěr úvodní diskuse byl věnován opět školením a systému vzdělávání uvnitř folklorního hnutí. FoS ČR by mělo iniciovat vytvoření koncepce vzdělávání v regionech. Na celostátní úrovni funguje Škola folklorních tradic, na které se podílejí všechny zúčastněné subjekty.

5.      J. Krist vyzval přítomné, aby přemýšleli nad formulací podnětů pro akční plán v souvislosti s přistoupením ČR k Úmluvě.

6.      K celostátní přehlídce dětských folklorních souborů bude nutné svolat jednání, na kterém budou přítomni všichni statutární zástupci subjektů KOR. Nový termín KOR byl stanoven na 29. září 2008. Jednání proběhne od 14.00 hod. v sídle FoS ČR v Praze. Pozvánku rozešle FoS ČR.

7.      J. Langerovi byly na jeho žádost sděleny nejzávažnější připomínky k poslední verzi propozic celostátní přehlídky dětských folklorních souborů upravených po jednání výboru FoS ČR: Pořadatelem je NIPOS ve spolupráci s těmi, kdo se na této akci budou podílet finančními prostředky. Ty však ještě v této chvíli nejsou v každém konkrétním případě (především se jedná o jednotlivá krajská kola) jisté. Tyto subjekty proto budou uvedeny až při prezentaci jednotlivých akcí. FoS ČR i NÚLK budou v propozicích uvedeny jako spolupracující instituce.

8.      Zástupci všech tří zúčastněných institucí se v závěru jednání dohodli, že si budou předávat informace týkající se krajských přehlídek v aktualizované databázi, kterou povede NIPOS.

9.      NIPOS připraví před příštím jednáním KOR novou verzi propozic dětské přehlídky a rozešle ji do NÚLK a FoS ČR, aby bylo možné projednat tuto novou verzi ve výboru FoS ČR. Dále NIPOS připraví návrh smluv s NÚLK i FoS ČR o spolupráci při pořádání této dětské přehlídky.

10.  NÚLK i FoS ČR vyvěsí propozice přehlídky na svých www stranách.

11.  P. Čermáková upozornila, že v rámci žádného kola této přehlídky nelze vybírat nebo nevybírat od zúčastněných souborů finanční prostředky podle toho, zda jsou nebo nejsou členy FoS ČR.

 

 

V Brně dne 2. 9. 2008

Jan Blahůšek

Loading...

Aktuality

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop