English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Zápis a Okruhy spolupráce z porady ŘF FoS ČR

Zápis a Okruhy spolupráce z porady ŘF FoS ČR

3.4.2011

Soubor:
final_1_Okruhy_spolupráce_festivaly_2011.doc
Formát:
doc
Velikost:
99kB
Soubor:
final_bilancni_list_2011.doc
Formát:
doc
Velikost:
30kB
Soubor:
final_dohoda_o_ucinkovani.doc
Formát:
doc
Velikost:
37kB
Soubor:
Směrnice_wemori_FoS_2011.doc
Formát:
doc
Velikost:
49kB
Soubor:
final_oficialni_pozvani_preklad__2011CJ.doc
Formát:
doc
Velikost:
26kB
Soubor:
final_official_Invitation_vzor_2011doc.doc
Formát:
doc
Velikost:
32kB
Soubor:
final_festival_List_vyuct_FoSCR__2011.doc
Formát:
doc
Velikost:
38kB
Soubor:
final_dotaznik_za_2011.doc
Formát:
doc
Velikost:
25kB
Soubor:
catering_NANY_-_nabídka.doc
Formát:
doc
Velikost:
55kB
Soubor:
final_web_fos__2010_a_2011.doc
Formát:
doc
Velikost:
49kB

Zápis 1/2011 z porady ředitelů lidových slavností a folklorních festivalů
31. března 2011 v Nostickém paláci v Praze

 

 

Přítomni:

Představitelé lidových slavností a folklorních festivalů: Pavel Brůžek (MFF Písek), Jitka Dolejšová (MFF České Středohoří, Eva Dresslerová (MDF Strakonice), Vlasta Dvořáková (MFF Český Krumlov), Radka Ehrenbergerová (MDF Písní a tancem), Eva Geryková (MFF Frýdek-Místek), Radomír Golas (Setkání CM Valašského království), Lubor Hanka (MFF Karlovy Vary), Jozef Harčarik (Setkání lidových muzik Praha), Jan Havel (MFFS Jihlavské léto), Lenka Hudcová, Lucie Mužíčková (Česko-polské setkání), Petr Hurt (Pojizerský festival), Bohumil Chochola (Středočeský folklorní festival), Pavel Jonák  Jarmila Kantorová, Danuta Sirová (Slezské dny ), Čestmír Komárek, Martin Rezek (F scéna Brno, Rožnovská valaška),  Vítězslav Koukal (Rožnovské slavnosti), Václav Kupilík (Pošumavský věneček Praha), Petr Lhota (Folklorní slavnost Šardice 2011), Peter Lipták (Jánošíkův dukát),  Dušan Macháček (Moravský ples Praha), Martina Martincová (Polabská vonička), Marie Mařasová (Světlovský bál), Petr Mědílek (MFF Červený Kostelec), Ladislav Michálek  (MFF Liptálské slavnosti), Vlasta Ondrušová (MFF Strážnice), Tatiana Pálenská (FF Senioři) , Ladislav Pavluš, Ilona Pecháčková, Petr Petrů, Antonín Kuchař (Slovácký rok), Eva Pejchalová (Horácko zpívá a tančí), Radovan Rašťák (Zpěváček), Jindřich Rychtera (MFF Slavnosti pod Zvičinou), Marce Řimák (MFDS Štěpy), Iveta Sinkulová (Adventní prozpěvování), Milan Slavík (Adámkovy slavnosti), Jana Šamánková (MFF Frenštátské slavnosti), Petr Ševčík Zlatislava Krůzová (FF Sousedé), Zdena Šlichtová, Zdeněk Tesařík  (Podluží v písni a tanci, Lenka Šmaková (MFDS Písní a tancem, Iveta Táborská, Milan Kostelník (MFF Vsetínský krpec), Zdeněk Tofel (Souznění), Vilém Trumpeš (Soutěžní festival Dambořice), Lucie Vaculíková (Lidový rok), Vojtkulákovi Šárka a Tomáš (Třebovický koláč), Alena Wolfová (Mělnický Vrkoč), Milan Zelinka (MFF Brno), Václav Kasík (NKP FoS ČR), Jaroslava Poláková Chodníčky k domovu).

 

Hosté:   Zuzana Albrechtová (manažer  Asociace kuchařů a cukrářů ČR), Petr Cihelník (ředitel Poštovní spořitelna ERA), Pevlína Čermáková (NIPOS ARTAMA), Jan Havelka, Mojmír Nováček (Klub českých turistů), Rostislav Hlosta (ředitel Multimediálních projektů), Martin Holík (ředitel  Rádio Proglas, TV NOE), Slávek Hrzal (ředitel  Dětské tiskové agentury), Zuzana Malcová (ředitelka ORNK MK), Michal Opletal (Studio Vemori), Ilja Racek (ředitel studia ČT Ostrava), Marta Růžičková (ČT Ostrava), Karel Schwarz (předseda Asociace NNO v ČR), Jana Smutná, Hana Příleská (ředitelka, předsedkyně Tradice Slovácka), Roman Strejček (předseda představenstva OSA – Ochranného svazu autorského), Milada Svobodová (ředitelka Kartografie Praha), Jan Štolba (výkonný ředitel Literární noviny), Jiří Vačkář (vrchní ředitel MMR ČR), Rostislav Vondruška (generální ředitel CzechTourismu), Drahoš Daloš (Slovensko -  fujarista), Josef Jančář (emeritní ředitel ÚLK)

 

Představitelé FoS ČR: Vlasta Cibulová,  Kazimír Jánoška, Václav Kasík,  Ivanka Lázniková, Ming Li, Ondřej Mánek, Jarmila Mrnuštíková, Jiří Pokorný, Zdeněk Pšenica,

 

            Jednání zahájil pan Zdeněk Pšenica, předseda Folklorního sdružení ČR. V úvodu přivítal hosty a všechny přítomné a seznámil je se smyslem porady a jejím programem.

            Další průběh jednání zpestřil svým vystoupením Drahoš Daloš, lidový hudebník a výrobce lidových hudebních nástrojů ze Slovenska.

 

            Poté byla předána ocenění pěti vybraným osobnostem, udělená při příležitosti 20. výročí vzniku Folklorního sdružení ČR. Z rukou pana Zdeňka Pšenici, předsedy FoS ČR a Ladislava Michálka , 1. místopředsedy FoS ČR ocenění převzali:

Jan Havel                                           - ředitel MFF Jihlavské léto, ředitel Horáckého bálu v

                                                              Jihlavě, předseda FS Vysočan Jihlava

Josef Jančář                                      - bývalý dlouholetý ředitel Ústavu LK ve Strážnici,

                                                              spisovatel, spolupracovník časopisu Folklor

Michal Opletal                                   - dlouholetý spolupracovník FoS ČR, ředitel Studia

                                                              zvláštních efektů Vemori, realizátor MM projektů FoS

                                                              ČR

Jaroslava Poláková                                - dlouholetá předsedkyně FoS Opavského Slezska,

                                                              vedoucí souboru Ischias, ředitelka DDM Opava

Vilém Trumpeš                                 - ředitel Soutěžního festivalu FS Dambořice,

                                                              zpěvák, tanečník, vedoucí souboru.

            Jednání pak pokračovalo diskusí.

 

            Pan Ilja Racek, ředitel studia ČR Ostrava, ve svém vystoupení uvedl, že ve vysílání pořadů Folklorní magazín (studio Ostrava) a Folklorica (studio Brno) nedochází v letošním roce k významným změnám. Posunuté termíny vysílání se od dubna vrací do původních vysílacích časů. Kromě uvedených pořadů je možné prezentovat festivaly v pořadech ČT Dobré ráno, které jsou vysílány rovněž z Brna a Ostravy.

            Paní Marta Růžičková, dramaturgyně a autorka Folklorního magazínu, doplnila, že v letošním roce dostali ve vysílání 5 minut navíc, bude možné postihnout více akcí. Přednost mají festivaly, které mají kulatá výročí, snaha pomáhat začínajícím. Folklorní magazín je magazínem dobrých zpráv o lidech, kteří se věnují folkloru a lidové řemeslné výrobě, snaží se uvést na obrazovky lidi, kteří na tomto poli působí.

            Pan Martin Holík, ředitel Rádia Proglas, poděkoval za 11-letou spolupráci. Prezentace akcí je mnohostranná. Rádio vysílá 5 hodin folkloru týdně, navíc opakované pozvánky na akce. Paní Kateřina Kovaříková, která má vysílání na starost, chválí tiskový servis FoS ČR. Ve vysílání se objevil nový pořad „Muzikanti, to sú chlapci“, vysílaný naživo ze studia Rádia Proglas. Vyzval účastníky porady k včasnému zasílání informací a požádal o vstupenky na festivaly jako ceny do soutěží. Letos oslaví 5 let vysílání TV NOE, kterou je možné sledovat ze satelitu nebo na internetu. Folklor je dominantní hlavně v pořadu „U nás“, který je vysílán živě s možností dotazů. V ojedinělých případech TV NOE vysílá živě z folklorních festivalů. Upozornil na možnost placené upoutávky v TV novinách „Noeviny“ za přijatelné ceny.

            Pan Slávek Hrzal, ředitel Dětské tiskové agentury a předseda mediální komise FoS ČR, poděkoval za spolupráci FoS ČR a festivalům. Letos budou vysílat své redaktory do Velkých Losin, Luhačovic a na Pražský jarmark, další akce ještě vyberou. Poprosil o zprávy dětí z festivalů a jejich obrázky. Folklorní akce jsou prezentovány také ve vysílání internetového rádia Domino. Poděkoval šéfredaktorovi časopisu Folklor za zveřejňování zpráv redaktorů DTA.

            Pan Jan Šolba, výkonný ředitel Literárních novin, ocenil význam mediálního partnerství. Literární noviny nepíší jen o literatuře, ale o kultuře jako celku. Postupně představují Regiony kultury, kde by se měl objevoval také folklor. Očekávají náměty a termíny akcí, z hlediska výroby je třeba alespoň 3 týdny předem elektronicky na adresu . Připravují web literárky v síti, kde bude možné prezentovat i obrazové materiály.

            Pan Rostislav Hlosta, ředitel multimediálních projektů FoS ČR, představil nové logo, které je uvedené na www.mmprojekty.cz .Zpracovává se katalog všech folklorních festivalů. V době ekonomických problémů nabízí festivalům služby v několika polohách – od natočení spotu, přes jednodenní reportáž až  kompletní záznam. Informace jsou k dispozici písemně jako příloha směrnic. Multimediální kiosek, pokřtěný před rokem, se objevuje na významných akcích, za celý rok se ale nepodařilo prodat ani jediný kus. Požádal o podporu v městech a obcích.

            Pan Kazimír Jánoška, šéfredaktor časopisu Folklor, upozornil na rostoucí postavení Folklorního sdružení ČR na základě srovnání informací ve vládní  Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v roce 2003 a 2010. Je dobře, že koncepce přináší ovoce ve zlepšování péče. V tomto směru ocenil zejména přínos MK ČR a NÚLK.  V posledních dvou letech se v časopise objevují rozhovory s představiteli krajů – marketingová podpora regionů.

            Pan Dušan Macháček, místopředseda mediální komise FoS ČR, v nepřítomnosti Bořka Drábka, potvrdil mediální partnerství Mediatelu – Zlatých stránek. Informace o festivalech jsou uváděny v krajských Zlatých stránkách, Mediatel poskytuje drobné dárky pro některé akce, na webu Mediatelu je proklik na stránky FoS ČR.

            Připomenul narůstající zájem o Moravský ples v Praze. Na ples přijíždí 10 autobusů z Moravy, z 1500 účastníků je většina krojovaných mladých lidí. Skutečnosti, že 70% našich členů jsou děti a mladí lidé, bychom měli přizpůsobovat naši propagaci a její formy.

            Rosta návštěvnost webových stránek www.folklornisdruzeni.cz , činí v průměru 15 – 20.000 návštěv měsíčně, v srpnu a září přes 25.000 návštěv. V loňském roce bylo zveřejněno 350 zpráv. Tak velký portál nelze udržovat bez profesionalizace. Nejde jen o zveřejňování nových zpráv, ale také udržování a aktualizaci databází.

            Upozornil na možnost najít si jednotlivé díly Folklorního magazínu na internetu. Chybí informovanost o jednotlivých dílech Folklorního magazínu a Folklriky dopředu.

            Pan Jiří Vačkář, vrchní ředitel MMR ČR, poděkoval všem, kteří se folklorem zabývají. Je třeba hledat vhodnou náplň volného času pro mladé lidi a chránit je před negativními vlivy. Spolupráce festivalu Písní a tancem v Luhačovicích s Vesnicí roku přispívá oběma stranám. Folklor poskytuje velký prostor pro odstraňování bariér v příhraniční spolupráci.

            Pan Rostislav Vondruška, generální ředitel CzechTourismu, ocenil dobrou spolupráci s FoS ČR. Připomenul hlavní cíle agentury, mezi které patří také ukazovat směr dalšího rozvoje regionům. Letos lze předpokládat růst výdajů na cestovní ruch, ekonomiky cílových zemí se zvedají.  Podle zahraničních návštěvníků je Česká republika destinace autentická, magická a překvapující. Z hlediska vyhledávaných produktů je výrazná orientace na kulturně historické dědictví a zážitky – z tohoto pohledu má folklor co nabídnout. Osvědčila se distribuce folklorních map, o které je velký zájem. Úspěšná byla prezentace škol oděvního designu na XIII. Národním krojovém plese. CzechTourism bude i nadále garantovat pro FoS ČR zdarma účast na domácích veletrzích cestovního ruchu a distribuovat materiály do dalších zemí. Připravuje se další verze výstavy „Česká republika – folklorní velmoc v srdci Evropy“, tentokrát v portugalštině pro prezentaci v Brazílii a čínštině pro prezentaci v Číně).

            Pan Roman Strejček, předseda představenstva Ochranného svazu autorského, ocenil spolupráci s FoS ČR při šíření informací o ochraně autorských práv. Nabídl možnost spolupráce v projektu partnerství.

            Paní Milada Svobodová, ředitelka Kartografie Praha, hovořila o distribuci folklorní mapy ČR. Bylo vyrobeno 4.000 kusů, zbývá kolem 1.200. Členové FoS ČR mají při nákupu slevu 20%, při prodeji na festivalech je možný i vyšší rabat. Kartografie zvažuje možnost vydání mapy bez brožurky, což by vedlo k jejímu zlevnění.

            Pan Jan Havelka, čestný předseda Klubu českých turistů, připomenul, že v některých zemích mají folklorní soubory přímo v turistických klubech.  Folklor neoddělitelně patří k pozvávání regionu. V současné době je třeba vyzvat základní články KČT a FoS ČR, aby k sobě zkusily najít cestu na místní úrovni. Turisté uvítají vystoupení souboru na stratu nebo v cíli pochodu a naopak dokážou přivést lidi na folklorní festivaly. Osloví-li festival turisty, jsou schopni k němu udělat nějaký pochod. Nejstarším pochodem tohoto druhu je pochod Mánesovou stezkou z Jablunkova do Dolní Lomné. Letos se v Granadě uskuteční evropské setkání turistů, folklor tam prezentován nebude. V ČR se však uskuteční 167 akcí k touto setkání a na řadě z nich vystoupí folklorní soubory.

            Pan Josef Hordina, manažer Informačního centra Borovice, připomenul, že jde o centrum, které slouží především učitelům a vedoucím dětských kolektivů. 7000 čtenářů se může dovědět o různých festivalech a folklorních akcích. Dobré zkušenosti jsou s propagací Pražského jarmarku. Velmi rádi zveřejní informace o akcích, kam se mohou děti podívat. Je možné zasílat na .

            Paní Jana Smutná, ředitelka o.p.s. Tradice Slovácka – Blatnička, uvedla, že společnost šije kroje a taneční kostýmy v původní i stylizované podobě, s ručním i strojovým vyšíváním. Jsou schopni také dodat materiály k šití krojů, pokud má soubor šikovné lidi ve svém okolí. Společnost také oživuje zapomenutá řemesla, naposledy tkalcovství. Nabídla účast s prezentací na festivalech, případně i drobné upomínkové předměty pro hosty nebo soubory.

            Pan Petr Cihelník, oblastní ředitel Poštovní spořitelny ERA, představil účastníkům společný produkt ERA a FoS ČR. Před mnoha lety bylo na trh uvedeno konto pro neziskový sektor. Kontakty byly navázány na přelomu roku, ERA podpořila XIII. Národní krojový ples. Připravuje se vzájemná smlouva o spolupráci. Pro členské soubory a festivaly je nabídka bonusu 400 Kč při založení účtu, výhodou je vedení účtu zdarma. Zájemci o zřízení konta nemusí nikam docházet, pracovníci spořitelny je navštíví sami. Je možné přihlásit se e-mailem na nebo telefonem na 261 356 331.

            Pan Jiří Pokorný, tajemník Folklorního sdružení ČR, hovořil o možnostech získávání grantových prostředků na podporu festivalů. Na nadnárodní úrovni je možné žádáat o podporu Mezinárodního visegrádského fondu v kategorii malých projektů do 5.000 EUR, žádosti se podávají 4x ročně on-line v angličtině, je třeba žádat s dostatečným časovým předstihem. Dobré zkušenosti mají některé festivaly se získáváním prostředků na příhraniční spolupráci. V celostátním měřítku získávají všechny členské festivaly cestou FoS ČR podporu od MŠMT ČR. Řada festivalů získává podporu od MK ČR. Některé festivaly podporuje cestou FoS ČR také MMR ČR. Velmi dobré možnosti nabízí samospráva. Kraje mají vytvořeny stabilní grantové systémy, se kterými má většina festivalů zkušenosti, obdobně jako města a obce. Z dalších zdrojů je možné žádat podporu Nadace ČEZ, Nadace Děti, kultura, sport (Zlínský kraj) nebo Nadace OKD (Moravskoslezský kraj). Zpracování žádostí a jejich vyúčtování jsou stále složitější, doporučujeme najít specialistu – dobrovolníka na tyto činnosti. Samotné podání žádosti často nestačí, je třeba rozhodujícím osobám projekt představit a získat je pro jeho podporu. V poslední době se mezi požadavky poskytovatelů dotací začíná objevovat požadavek prohlášení o získání podpory de minimis v posledních letech. Jde o speciální kategorii podpory, informace a formulář prohlášení lze získat na stránkách Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže www.compet.cz .

            Pan Radovan Rašťák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje, hovořil o společných festivalech FoS ČR a Olomouckého kraje ve Velkých Losinách, v Šumperku a na dalších místech. MFF Šumperk získal loni vlajku CIOFF a příští týden má dostat cenu za přínos oblasti kultury v Olomouckém kraji. Loni poprvé se uskutečnilo setkání krojovaných Hanáků s hejtmanem Olomouckého kraje ve Velké Bystřici, na kterém se sešlo na 500 krojovaných. Letos by se toto setkání mělo uskutečnit v Doloplazech. Olomoucký kraj podporuje folklorní festivaly různými formami od záštit hejtmana, přes propagaci akcí, pomoc příspěvkových organizací, zřizovaných krajem, až po finanční podporu.

            Paní Zuzana Albrechtová, manažerka Asociace kuchařů a cukrářů ČR, hovořila o spolupráci a podpoře tohoto jednoho z největších profesních svazů. Asociace má 96 členských odborných škol po celé republice a rádi pomohou s gastronomickou částí festivalů. Informace jsou k dispozici na www.akc.cr . Měli bychom tradice společně obnovovat a oslovovat lidi společně. Pozvala ředitele festivalů na akce AKC, které jsou zveřejněny na uvedených stránkách.

            Pan Ladislav Michálek, první místopředseda Folklorního sdružení ČR, seznámil přítomné s letošními kolečka zahraničních souborů podle podkladů Jarmily Marnuštíkové, generálního sekretáře zahraničních vztahů FoS ČR.

            V měsících červnu a červenci navštíví festivaly v ČR soubory z Uzbekistánu, india, Venezuely, Kolumbie, Mexika, Indonésie, Ruské federace a Izraele. V srpnu a září to pak budou soubory z Číny, Ruské federace, Mexika, Brazílie, Gruzie, Uzbekistánu, Kapverdských ostrovů a Taiwanu.

            Pan Karel Schwarz, předseda Asociace neziskových organizací, upozornil na projekt v oblasti cestovního ruchu, v rámci kterého bude v každém kraji uspořádáno jedno setkání. Informace jsou k dispozici na www.asociacenno.cz .

            Pan Václav Kupilík, ředitel Pošumavského věnečku, uvedl, že cílem Sdružení rodáků a přátel Chodska a Pošumaví, je prezentovat své tradice v Praze. Letošní věneček byl již 75., příští ročník se uskuteční 11.2. 2012 v Národním domě Na Vinohradech v Praze. Srdečně pozval všechny k návštěvě.

            Pan Zdeněk Pšenica poté okomentoval novelizované směrnice. Vyzval přítomné, aby si je pozorně přečetli, včetně všech příloh. Na setkání nebyl přítomen zástupce Českého rozhlasu, jako významného mediálního partnera. Spolupráce však nadále pokračuje. Mění se folklorní webové stránky ČRo www.folklor@rozhlas.cz/folklor  V případě, že tam budou chtít něco zveřejni – musí text poslat zvlášť (nejlépe obyčejný text bez jakéhokoliv formátování) a několik fotografií na meil folklor@rozhlas.cz Pokud na ně budete posílat fotografie, je nutno uvést jméno autora. Požádal o dodávání podkladových informací pro tiskové zprávy nejpozději měsíc předem. Chceme festivaly, ale i spolupořádající města a obce více propagovat také na našich webových stránkách. Informace je možné zasílat univerzálně na adresu nebo přímo odpovědným pracovníkům.Zkoušeli jsme k propagaci využít také face-book (spravuje Ondřej Mánek) a budeme v tom pokračovat také letos. Tiskové zprávy o uskutečnění festivalu jsme schopni rozeslat tiskovým servisem, ale nejsme schopni je vyrobit bez vaší pomoci. Velké množství informací posíláme do zahraničí ve spolupráci s CzechTourismem, Českými centry a MZV ČR. 25.3. byla uzávěrka zasílání termínů festivalů pro novou skládačku na rok 2012, většina festivalů však nezareagovala. Skládačka by měla být hotová do konce dubna. Propagační materiály festivalů jsme schopni distribuovat i do zahraničí, musí však být kvalitní, včas dodané a se správnými jazykovými mutacemi. V oblasti materiální pomoci máme díky Klubu českých turistů nové katalogy. Stužky zůstávají ve výrobě u paní Miroslavy Stonové v Postřelmově. Úrazové a odpovědnostní pojištění je garantováno tradičně u Generali Pojišťovny. Od všech souborů je třeba vyžadovat repertoárové listy – agendu OSA převzala slečna Lenka Šmaková.

            Loni jsme měli velké problémy s vyúčtováním festivalů. Je třeba si rozhodnutí a směrnice pozorně přečíst, vyúčtování zpracovat kompletně, správně a včas. Všechny materiály je třeba dát k dispozici zpracovatelům vyúčtování. Je třeba diferencovat mezi členskými soubory, platícími řádně členské příspěvky a ostatními účastníky festivalů. I nadále chceme podporovat účast dětí a dětských souborů na festivalech, zejména těch, které se umístily na předních místech v regionálních přehlídkách.Z hlediska zahraniční spolupráce se začínají připravovat věci na příští rok, požadavky je třeba oznámit již v říjnu a listopadu. Doporučujeme, aby se z ekonomických důvodů více využívalo přepravy souborů po železnici.

            Konkrétní projednání spolupráce s jednotlivými festivaly je třeba uskutečnit ve 2. polovině dubna a 1. polovině května – vhodné termíny je třeba konzultovat na sekretariátu.

            V závěru jednání byl dán prostor pro představení nových členských festivalů.

            Pojizerský festival v Bakově nad Jizerou představil pan Petr Hurt. Město Bakov je festivalu velmi nakloněno. Propagace festivalu je postavena na vystoupení VUS Ondráš, zúčastní se 6 souborů, z toho 1 dětský. Uskuteční se zatím jako jednodenní akce 9.7.2011 v Bakově nad Jizerou.

            Mezinárodní folklorní festival České středohoří v Ústí nad Labem představila paní Jitka Dolejšová. První ročník se uskuteční 28.5.2011, záštitu převzala paní hejtmanky, pomoc magistrátu. Zúčastní se 12 souborů, z toho 5 dětských a 2 zahraniční.

            Folklorní festival Světlovský bál představila paní Marie Maňasová. Letos se koná již 7. ročník, poprvé ve spolupráci s FoS ČR na rekonstruovaném zámku Nový Světlov. Uskuteční se ve dnech 9.-11.6. 2011 za účasti 6 souborů.

            Na závěr jednání pan Zdeněk Pšenica poděkoval ministerstvu kultury a zejména ředitelce odboru regionální a národnostní kultury paní Zuzaně Malcové za svolení uskutečnit tuto poradu v prostorách ministerstva. Dále poděkoval všem představitelům festivalů a zástupcům spolupořádajících měst a obcí za jejich práci. Poděkoval všem partnerům za jejich pomoc a všem popřál mnoho štěstí, zdraví a úspěchů.

Zapsal:  Jiří Pokorný

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop