English version

Základní dokumenty

 

Stránkování

12 >
 
 
2.3.2014 FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2014

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA: Nestátní nezisková organizace (založená v r. 1990), spoluzakladatel České rady dětí a mládeže. více

2.3.2014 Základní charakteristika FoS ČR ( únor 2014)

Folklorní sdružení České republiky bylo založeno jako nestátní nezisková organizace v roce 1990. Jeho členy je 412 folklorních souborů s celkovým počtem asi 14.000 členů, 65 folklorních festivalů a necelá stovka jednotlivců. Autonomními členy je 16 regionálních folklorních sdružení ve všech hlavních národopisných oblastech České republiky. 80% členů tvoří děti a mládež. Sdružení je spoluzakládajícím členem České rady dětí a mládeže. více

Zpráva výboru FoS ČR o výsledcích činnosti v období 2008 - 2012 a úkolech sdružení v 2013 – 2016 Foto Marie Brunerová

Zprávu podal na Valné hromadě 17.11.2012 v Praze předseda sdružení. Vážené delegátky, vážení delegáti, dámy a pánové, více

Program činnosti FoS ČR v letech 2013 – 2016 Foto Marie Brunerová

1)      Utvářet a rozvíjet vztah dětí, mládeže i dospělých k dědictví národní lidové kultury a získávat je k hledání možností jeho současného pokračování. Formovat a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti v tvůrčím zpracování lidové hudby, zpěvu a tance. Posilovat výchovné poslání folklorních souborů dětí a mládeže v duchu tradičních kulturních a mravních hodnot. Zkvalitňovat práci s talenty a jejich uplatňování v činnosti souborů a na folklorních slavnostech a festivalech. více

18.1.2012 Konkretizace programu X. valné hromady FoS ČR - programové priority FoS ČR v roce 2012

Hlavní pozornost věnovat realizaci potřeb členské základny, členských souborů a festivalů, v oblastech vzdělávání vedoucích,  propagaci činnosti souborů a festivalů a posilování jejich ekonomické stability. Ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže garantovat úrazové a odpovědnostní pojištění členských subjektů a ve spolupráci s OSA – Ochranným svazem autorským ošetření autorských práv při veřejných produkcích. Prohlubovat spolupráci s regionálními folklorními sdruženími a odbornými institucemi. Pokračovat v propagaci folklorních aktivit v cestovním ruchu. více

19.3.2011 Programové priority FoS ČR v roce 2011

Hlavní pozornost věnovat realizaci potřeb členské základny, členských souborů a festivalů, v oblastech vzdělávání vedoucích, propagaci činnosti souborů a festivalů a posilování jejich ekonomické stability. Ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže garantovat úrazové a odpovědnostní pojištění členských subjektů a ve spolupráci s OSA – Ochranným svazem autorským ošetření autorských práv při veřejných produkcích. Prohlubovat spolupráci s regionálními folklorními sdruženími a odbornými institucemi. Pokračovat v propagaci folklorních aktivit v cestovním ruchu. Propagovat na majoritních akcích Evropský rok dobrovolníka. více

30.4.2008 Usnesení X. Valné hromady FoS ČR

Valná hromada Folklorního sdružení ČR s účastí 110 delegátů přijímá dne 26. dubna 2008 toto
Usnesení X. Valné hromady FoS ČR : více

29.4.2008 Zpráva výboru FoS ČR o činnosti organizace od roku 2005

Zpráva výboru FoS ČR o výsledcích činnosti organizace v uplynulém období a dalších úkolech sdružení v letech 2008 – 2012 více

30.4.2008 Program činnosti FoS ČR v letech 2008 - 2012

  více

Stanovy FoS ČR 2005

Stanovy Folklorního sdružení České republiky Schválené Valnou hromadou 25.11.2005
více

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop