English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Základní dokumenty > Zakládající usnesení ustavující Valné hromady FoS - 9.5.1990

Zakládající usnesení ustavující Valné hromady FoS - 9.5.1990

Zakládající usnesení ustavující Valné hromady FoS - 9.5.1990

Usnesení ustavující valné hromady Folklorního sdružení konaného dne 09.05.1990 v DK Dukla Pardubice

Ustavující valná hromada schválila název organizace: FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ.

 1. Schvaluje program Folklorního sdružení s připomínkami.
 2. Schvaluje stanovy Folklorního sdružení s připomínkami.
 3. Ukládá výboru Sdružení:
  • zapracovat schválené připomínky do programu Sdružení,
  • zpracovat schválené připomínky do stanov Sdružení,
  • podat žádost o registraci Sdružení u MV ČR.
 4. Zvolila výbor Sdružení ve složení:
  • předseda Ing. Jiří Pitter
  • místopředseda PhDr. František Synek
  • místopředseda Ing. Jiří Práchenský
  • výkonný tajemník Ing. Jozef Bogdan
  • členové Zdeněk Kašpar, Barbora Čumpelíková, Petr Dobrovolný, Ing. Tomáš Sychra, Eva Zehnalová
 5. Zvolila revizní komisi ve složení:
  • předseda Zdeněk Pšenica
  • členové RNDr. Bohumil Chochola a Ing. Ivan Rendl
 6. Ukládá výboru Sdružení vypracovat účelný rozpočet s platností do konce roku 1990 s využitím předpokládaných příspěvků, případných dotací a podílu z majetku bývalého SSM, resp. z jiných zdrojů.
 7. Ukládá výboru Sdružení pověřit svého člena zastupováním Sdružení za kulatým stolem mládežnických organizací v ČR, a to po dohodě se slovenskou stranou v rámci ČSFR.
 8. Schvaluje vstup Sdružení do Majetkoprávní unie mládežnických organizací v ČR a ČSFR.
 9. Ukládá výboru Sdružení zpracovat informační systém a zabezpečit jeho využívání všemi členy.
 10. Schvaluje členský příspěvek do konce roku 1990 ve výši 100,- Kč za kolektivního člena.
 11. Ukládá výboru Sdružení svolat další valnou hromadu nejpozději do konce roku 1990.
 12. Bere na vědomí informaci o možnostech využití dotací pro dětské soubory v roce 1990.
 13. Ukládá výboru Sdružení zpracovat a vydat provolání k veřejnosti a folklorním souborům s tímto obsahem:
  • informace o založení Folklorního sdružení se zdůrazněním, že cílem práce Sdružení je řešení obecných a závažnějších otázek folklorního hnutí,
  • informace o stanovách a složení výboru Sdružení,
  • doporučení folklorním souborům, aby vytvářely regionální či územní sdružení,
  • informace o adrese Sdružení, kam je možno zasílat přihlášky, náměty k činnosti Sdružení a o výši členského příspěvku na rok 1990.
 14. Ukládá výboru Sdružení vydat provolání k veřejnosti, ve kterém požaduje ustavující valná hromada Sdružení, aby veškerý majetek bývalého SSM sloužil především dětem.


DALŠÍ INFORMACE: Folklorní sdružení ČR

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop