English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Regiony > Zprávy, aktuality > Tradiční Setkání lidových muzik v Praze

Tradiční Setkání lidových muzik v Praze

26.10.2015

Srdečně zveme všechny příznivce lidové hudby na 32. ročník hudebního folklorního festivalu Setkání lidových muzik a 11. ročník Setkání dětských lidových muzik. Festival se koná tradičně po dušičkách ve dnech 6.11 - 7. 11. 2015 Letošním tématem je „Rodina nejenom základ státu“ pro oba dny.

Náš festival si získal prestiž pro krásu hudebního muzicírování napříč generacemi nejenom pražských, ale i přespolních a zahraničních lidových muzik, zabývajících se tradiční lidovou kulturou, hudbou a zpěvem zvláště.

Zveme vás také na tradiční lidovou kasací zábavu, kde si každý může nechat zahrát a zazpívat tu svoji, nebo si zatancovat verbuňk, sedláckou, vrtěnou, kolečka, polku, valčík, čardáš či karičky. Jen to chce přijít a pobýt.

 11. setkání dětských lidových muzik se koná v pátek  6. 11. 2015 od 18:00 hodin

PVA EXPO PRAHA- Letňany, Beranových 667, Praha 9

Soubory a sólisté:

Dětské muziky

 • CM Mladí Bruštíci, Strání
 • Kolíček, Praha
 • Kytice, Praha
 • Mladá hudecká muzika, Praha
 • Osminka, Praha
 • Modřenec

-----------------------------------------------------------------------------------------

 Program Setkání lidových muzik v sobotu 7. 11. 2015 od 17:00 hodin
Rodina nejenom základ státu“

1700 hod. Městská knihovna Praha – Mariánské nám. 1, Praha 1

Dospělé muziky

 • Cimbálová muzika Jiřího Janouška, Praha
 • Gaudeamus, Praha
 • Jarošovci, Mělník
 • Slovácký krúžek v Praze, Praha
 • Malá česká muzika Jiřího Pospíšila, Praha
  Kyčera, Praha
 • Jarošovci z Mělníka
 • Mladí Bruštíci ze Strání z Moravského Slovácka.

2000 hod. Kasací lidová zábava s účinkujícími lidovými muzikami Setkání

*******

         Organizace: Helena Harčariková - Kytice   

Inspice: Kristýna Havlíčková      

 Autor programu: Jozef Harčarik              

Příloha :  

 Rodina nejenom základ státu

Volba tématu pro letošní Setkání lidových muzik, jsem si položil otázku, co je to rodina. Říkávalo se, že rodina je základ státu. Co je to stát. Stát jsme my. Naše rodina. Spoustu rodin, bez ohledu na politické klímá, náboženské vyznání, pracovní zařazení. Dříve práce na poli, v lese, ve fabrikách. Všude byla snaha vytvořit pospolitost, která se má ráda, má vzájemnou úctu, porozumění, spolunažívání ve všech snahách, radostech a strastech, které nám všem za poměrně krátkou dobu lidského života předestírá různé překážky, abychom je mohli pokud možno co nejlépe zvládnout v dennodenním životě za poměrně krátkou dobu. To, co neprožijeme, se snažíme vzít z dřívějška od našich předků a snažíme se to v tradičních situacích dneška tu s větší, tu s menší účinnosti vklínit do současnosti.

Lidský život je poměrně krátký, ale na životní situace nesmírně bohatý. Vše začíná u samotného zrodu jedince, který přichází na svět ve většině případů k potěšení všech nejenom těch nejbližších, ale můžeme říct celé společnosti, potažmo státu.

Bez hluboké analýzy a různých životních atributů víme, že je to nejmenší funkční článek velkého celku, který se plahočí životem, hledá nejrůznější a pokud možno zaručené a nejsprávnější cesty, vymezené státním útvarem k naplnění svých cílů, přání a předsevzetí.

Samozřejmě, že takto můžeme pojmenovat rodinu sportovní, či fanouškovskou, pracovní, kde jsme zaměstnaní a snažíme se všichni přispět do rodinného rozpočtu nadstavbou za naše snažení formou finančních prostředků, rodinu společenství kde žijeme – na vesnici, malém městečku, anebo v mini rodině panelákového typu. Také všichni víme, že máme rodiny z hlediska náboženského vyznání, politického přesvědčení či v neposlední řadě příslušnosti k tomu kterému etniku, kde máme zapuštěné kořeny a hrdě se hlásíme k nim.

V našem případě je to velká rodina milovníků lidové kultury ve všech jeho formách. V našem případě je to lidová moudrost ukrytá v nádherných písničkách, které zrcadlí poezii, drámu, radost, hluboké vyznání, smutek, ale především radost, která nakonec by měla převažovat v našem dennodenním životě i dnes. Krása toho všeho je, že i když jsme národnostně rozdílní, z různých regionu, či etnik, máme společný základ.

Já osobně jsem rád, že společně jsme vytvořili mini rodinu kolem Setkání lidových muzik. Na jedné straně nadšenci, kteří v těchto pohnutých podmínkách nepřestali milovat lidovou hudební slovesnost a jsou ochotni to sdělit prostřednictvím své vlastní činnosti nejenom pro sebe, ale i pro vás, kteří přijdete se s námi potěšit, zavzpomínat na to hezké, co se odehrávalo v minulosti a děje se i v současnosti a zapomenout na dennodenní starosti.

Ano, jsme velká rodina s různým vyznáním, politickým názorem, věkovým rozdílem, či pohlavím, ale máme jedno veliké společné a to lásku, uznání, toleranci k tradiční lidové kultuře. Jsme součásti národního nehmotného pokladu, a měli bychom nejenom my vážit, udržovat a rozšiřovat.

V Praze dne: 16.10.2015 Jozef Harčarik
ředitel HFF
Setkání lidových muzik                    

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop