English version

XXII. Mezinárodní dětský folklorní festival ŠTĚPY 2013

31. května - 2. června 2013, Veselí nad Moravou, Jihomoravský kraj

XXII. Mezinárodní dětský folklorní festival ŠTĚPY 2013
XXII. Mezinárodní dětský folklorní festival ŠTĚPY 2013
Soubor:
tiskovka_stepy_2013.pdf
Formát:
pdf
Velikost:
859kB
Soubor:
mdff_Štěpy_-_program.docx
Formát:
docx
Velikost:
12kB

Již po dvaadvacáté se sejdou děti z různých koutů Česka, ale i zahraničí, aby  ve Veselí
nad Moravou ve dnech 31.5. až 2.6.2013 navázali přátelství a konfrontovali své dovednosti. Více než dvacet let trvání tohoto mezinárodního dětského folklorního festivalu dokládá, že nadšení
i malé hrstky lidí, může pomoci v zachování specifických rysů kultury našeho kraje.

Základy položené dvojicí manželů Smutných byly předány členům souboru Radošov, kteří pak nabyté
zkušenosti předávali postupně dál dětem, jak to bývalo i v dřívějších časech. Z dětí pak vyrostli noví
vedoucí jak Štěpničky, tak i Radošova a v předávání tradic se tak pokračuje.

V roce 2013má tento festival mít jednotné téma Řemesla. V programu všech vystupujících souborů se objeví řemesla, která fungují dodnes, ale i ta, která již vymizela a bude určitě zajímavé sledovat, jak různá řemesla fungovala v různých regionech a zemích. K festivalu rovněž patří bohatý program přidružených akcí, slavnostní krojový průvod, celá řada tvůrčích dílen a společná zábava dětí při hrách a soutěžích.

Festival si v průběhu své dlouholeté existence prošel celou řadou změn a i v letošním roce se bude
snažit reflektovat změny v našem kulturním prostředí. Po loňské zkušenosti budeme opět situovat
festival do staré části města, přičemž chceme plně využít prostory zámeckého parku a přilehlého
Bartolomějského náměstí, které poskytuje reprezentativní prostory a zázemí hodné akce takového
formátu.

Festival bude rovněž doprovázet bohatý doprovodný program, který bude zaměřený hlavně právě
na rodiny s dětmi. Bude se jednat o celou řadu tvůrčích dílen, zábavný program a možnost seznámení
se s tradičními řemesly a výrobky.

Veselské kulturní centrum, o.p.s.
náměstí Míru 667
Veselí nad Moravou / 698 01
Mobil: +420 724 377 017
E-mail:
www.kultura-veseli.cz

 PROGRAM FESTIVALU 2013

31. 5. 2012 / Pátek
10:00 Vystoupení pro školy * / Zámecký park
18:00 Folklorní večer / Zarazické centrum

1. 6. 2012 / Sobota
9:00 / 11:00 Roztančená ulice / centrum města
 Centrum měst ožije dětským zpěvem a tancem
14:00 Zábavné odpoledne pro děti */ Zámecký park
 Pohádkový les, tradiční řemeslné a taneční dílny a další
16:00 / 22:00 Lidové tržiště */ Bartolomějské náměstí
 Náměstí se zaplní mezinárodními tradičními řemeslnými výrobky
a pokrmy. Takovými, jak je znali ještě naši prarodiče.

To všechno za doprovodu cimbálových muzik a lidových tanců.

2. 6. 2012 / Neděle
13:30 Přijetí hostů, vedoucích a krojovaného páru u starosty / Městský úřad
14:00 Průvod městem
15:00 Hlavní program „Řemesla“ * / Zámecký park

Hlavní vystoupení, v rámci kterého se představí všechny zúčastněné
soubory


Přijďte nahlédnout na svět lidových tradic dětskýma očima!
V případě nepřízni počasí se program uskuteční v prostorách
 Veselského kulturního centra na náměstí Míru

Veselské kulturní centrum, o.p.s.
náměstí Míru 667
Veselí nad Moravou / 698 01
Mobil: +420 724 377 017
E-mail:
www.kultura-veseli.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop