English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > no_name > Výzvy > Výzva na dodavatele kancelářských potřeb

Výzva na dodavatele kancelářských potřeb

15.7.2008

Výzva na dodavatele kancelářských potřeb

Zadavatel: Folklorní sdružení České republiky

Adresa: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

541206

Statutární zástupce: Zdeněk Pšenica, předseda sdružení

Projekt: Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny CZ.1.11./2.2./00/01.00103

Typ výběrového řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Obsah požadované služby: opakovaná dodávka kancelářských potřeb dle výběru

Způsob vyhlášení výběrového řízení: oslovení jediného dodavatele

Termín vyhlášení výběrového řízení: 15.7. 2008

Termín ukončení přijímání nabídek: 5.8. 2008

Způsob podání nabídky: zaslání aktuálního ceníku kancelářských potřeb

Další informace a konzultace: Jiří Pokorný, manažer projektu, 234 621 256, 604 674 841,

 

Bližší charakteristika požadovaných služeb:

Folklorní sdružení získalo od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod podporu projektu „Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny“. K realizaci projektu bude nutné opakovaně nakoupit kancelářské potřeby podle aktuálních požadavků. Materiál bude objednáván formou jednorázových objednávek. FoS ČR využívá možnosti zákona č. 137/2006 Sb. a oslovuje s žádostí o dodání těchto služeb společnost Office Depot. Současně však nabízí účast ve veřejné soutěži dalším zájemcům. Rozhodujícím kritériem pro přijetí nabídky bude její cena.

Rozhodujícím kritériem pro přijetí nabídky bude cena za nabízený materiál.

Upozorňujeme, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 

 

 

 

Zdeněk Pšenica v.r.
předseda Folklorního sdružení ČR

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop