English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > no_name > Výzvy > Výzva na dodavatele expertních služeb

Výzva na dodavatele expertních služeb

15.7.2008

Výzva na dodavatele expertních služeb

Zadavatel: Folklorní sdružení České republiky

Adresa: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

541206

Statutární zástupce: Zdeněk Pšenica, předseda sdružení

Projekt: Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny CZ.1.11./2.2./00/01.00103

Typ výběrového řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Obsah požadované služby: nezbytné poradenství, konzultační a expertní služby

Způsob vyhlášení výběrového řízení: oslovení jediného dodavatele

Termín vyhlášení výběrového řízení: 15.7. 2008

Termín ukončení přijímání nabídek: 5.8. 2008

Způsob podání nabídky: emailovou poštou na adresu

Další informace a konzultace: Jiří Pokorný, manažer projektu, 234 621 256, 604 674 841,

 

Bližší charakteristika požadovaných služeb:

Folklorní sdružení získalo od Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod podporu projektu „Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny“. K realizaci projektu, zejména přípravě výběrových řízení, proškolení osob, které budou projekt realizovat, zavedení potřebné dokumentace a správného uplatnění požadavků příručky pro příjemce dotace a dalších požadavků na hospodaření s dotacemi EU sdružení požaduje poradenství, konzultační a expertní služby v rozsahu cca 100 – 120 hodin v období červenec – září 2008.

Vzhledem ke skutečnosti, že se agentura Primavera Consulting podílela na zpracování projektu a tudíž je detailně obeznámena s jeho obsahem, využívá FoS ČR možnosti zákona č. 137/2006 Sb. a oslovuje s žádostí o dodání těchto služeb agenturu Primavera Consulting. Současně zveřejňuje výzvu pro případné další zájemce o účast ve veřejné soutěži. Rozhodujícím kritériem pro přijetí nabídky bude cena za hodinu poskytovaných služeb.

Upozorňujeme, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 

 

 

Zdeněk Pšenica v.r.
předseda Folklorního sdružení ČR

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop