English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > no_name > Výzvy > Výzva ke zpracování projektové dokumentace

Výzva ke zpracování projektové dokumentace

20.12.2007

Výzva ke zpracování projektové dokumentace

Zadavatel: Folklorní sdružení České republiky

Adresa: Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

541206

Statutární zástupce: Zdeněk Pšenica, předseda sdružení

Projekt: Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny

Typ výběrového řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Obsah požadované služby: zpracování projektové dokumentace

Způsob vyhlášení výběrového řízení: oslovení jediného dodavatele

Termín vyhlášení výběrového řízení: 20.12. 2007

Termín ukončení přijímání nabídek: 15.1. 2008

Způsob podání nabídky: emailovou poštou na adresu

Další informace a konzultace: Jiří Pokorný, manažer projektu, 234 621 256, 604 674 841,

Bližší charakteristika požadovaných služeb:

Folklorní sdružení se rozhodlo požádat Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod o podporu projektu „Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny“. Projekt bude zpracován na základě výzvy regionální rady ze dne 17.12. 2007, oblast podpory 2.2.: Rozvoj služeb v cestovním ruchu.

Zadavatel požaduje zpracování kompletní projektové dokumentace včetně povinných příloh k termínu podání žádosti 29.2. 2008. Základní idea a představa o obsahu projektu je uvedena v příloze této výzvy.

V návaznosti na předběžné konzultace k obsahu a rozsahu projektu využívá FoS ČR možnosti zákona č. 137/2006 Sb. a oslovuje s žádostí o dodání těchto služeb agenturu Primavera Consulting. Současně však nabízí účast ve veřejné soutěži dalším zájemcům. Rozhodujícím kritériem pro přijetí nabídky bude její cena.

Upozorňujeme, že dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

 

Zdeněk Pšenica v.r.
předseda Folklorního sdružení ČR

 

 

FOLKLORNÍ KALEIDOSKOP

JIŽNÍ MORAVY A VYSOČINY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR

Cíle projektu:

Výraznější veřejnou prezentací vybraných součástí tradiční lidové kultury v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina posílit informovanost veřejnosti a zahraničních návštěvníků o regionálních lidových tradicích a zvýšit jejich návštěvnost.Pomoci zvýšení úrovně propagace národopisných regionů v uvedených krajích a folklorních slavností a festivalů jako zajímavých objektů cestovního ruchu.

Výstupy projektu:

1. Nabídkový katalog cestovního ruchu o tradiční lidové kultuře v Jihomoravském kraji (samostatně v kraji Vysočina)

2. DVD o tradiční lidové kultuře v Jihomoravském kraji (samostatně v kraji Vysočina).

3. Vytvoření samostatných webových stránek o tradiční lidové kultuře v obou krajích na www.folklornisdruzeni.cz .

4. Posílení propagace lidových slavností a mezinárodních folklorních festivalů v obou krajích.

5. Prezentace vytvořených produktů na veletrzích cestovního ruchu.

Doba realizace projektu : 1.7. 2008. – 30.10. 2010

Partneři projektu:

 • Agentura cestovního ruchu jižní Moravy
 • Krajská agentura cestovního ruchu Vysočina Tourism
 • CzechTourism
 • Správa Českých center
 • Národní ústav lidové kultury ve Strážnici
 • Sdružení přátel folkloru v Brně
 • Folklorní sdružení Kyjovska
 • Folklorní sdružení Strážnicko-Veselsko-Horňácko
 • Regionální folklorní sdružení Moravia
 • Horácké folklorní sdružení
 • Asociace kuchařů a cukrářů ČR

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop