English version

Vynášení Morany v Dolní Lomné

17.4.2009

Ve středu 8.4.2009 procházel uličkami malebné beskydské vísky Dolní Lomné krojovaný průvod. Děti v lidových krojích putovaly od domu k domu, zpívaly písně svých předků, hrály, recitovaly říkánky. A nad jejich hlavami vyčnívala hrůzostrašná Morana se slaměnými vlasy a bílou blůzkou.

Takto se děti místní základní školy a souboru Malý Mionši loučily s nepřívětivou zimou a vítaly první teplé sluneční paprsky. Celý průvod nakonec skončil na břehu říčky Lomné, kde se děti vhozením Morany do studené vody symbolicky rozloučily s paní zimou a uvítaly jaro.

Juž nóm vjelko žima končí,słonko vjyncej švjyčí
Zagřyvo nóm łunki,pola my špjyvomy hola
Žime juž pryč vyněsymy,do vody chynymy
Po vodže něch hned odpłyně,jak ryba v głymbině
A tak žima odpłynyła,juž se ně vročiła....

Táňa Marszalková

Foto Jiří Janda

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop