English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Vyjádření VUS ONDRÁŠ k problematice další existence

Vyjádření VUS ONDRÁŠ k problematice další existence

30.8.2008

Koncem června se folklorní i další veřejnost dozvěděla o rozhodnutí vedení MO zrušit Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ. Ihned se zvedla vlna nesouhlasu a protestů zejména na folklorních festivalech, slavnostech, ve většině folklorních souborů. Vznikla iniciativa podpisů Petice "Zachraňte Ondráš", kterou do současné doby podepsalo již více než 10 000 lidí - v průběhu 5 dnů Pražského jarmarku 600 podpisů. Zveřejňujeme Vyjádření VUS ONDRÁŠ, za které se plně staví i Výbor Folklorního sdružení ČR.

 

Vyjádření VUS ONDRÁŠ

Dnes, 20. srpna 2008, přesně dva měsíce ode dne, kdy jsme se zcela nečekaně a nestandardně - z denního tisku (MF DNES) - dozvěděli o rozhodnutí vedení Ministerstva obrany zrušit bez náhrady Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ ke 31. prosinci 2008, bychom rádi informovali širokou veřejnost o krocích, které byly učiněny a o současné aktuální situaci:

Stručné shrnutí:

 • Byli jsme nuceni okamžitě veřejně reagovat na hanlivý a tendenční článek redaktora Jana Gazdíka, který nepravdivými a zkreslenými informacemi velmi poškodil dobré jméno souboru a všechny jeho bývalé i současné členy
 • Bezprostředně po zveřejnění informace o zrušení VUS ONDRÁŠ vznikla z iniciativy Folklorního sdružení ČR petice občanů Zachraňte Ondráš, kterou k dnešnímu dni podepsalo již více než 10 000 lidí. Na celém území republiky vznikla petiční místa, kde se podpisy i nadále sbírají. V současné době je již dostatek podpisů pro to, aby byla petice řešena na veřejných slyšeních petičních výborů obou komor Parlamentu ČR, kterým je adresována, přesto její podepisování nebylo ukončeno a po jednání petičního výboru na počátku září bude stanoven další postup
 • O celou záležitost se začala velmi aktivně zajímat média – denní tisk, veřejnoprávní i komerční televize, rádia, internetové servery, periodické tiskoviny regionálního i celostátního významu
 • Ministerstvo obrany bylo a je doslova zahlceno velkým množstvím dopisů významných osobností z různých oblastí kulturního i veřejného života s jedinou žádostí – o přehodnocení rozhodnutí ministryně obrany zrušit VUS ONDRÁŠ
 • Soubor ONDRÁŠ po celou dobu tohoto nelehkého a nejistého období vystupoval s obrovským nasazením na všech plánovaných akcích a podával vysoce profesionální a strhující výkony
 • Ukončení uměleckého provozu VUS ONDRÁŠ bylo stanoveno na 31. srpen 2008, na posledních čtyři měsíce (9-12/2008) byly naplánovány dle stanoveného harmonogramu nutné administrativní úkony vedoucí k zániku souboru (pracovněprávní vztahy, inventury materiálu, převody majetku apod.)
 • Velmi důležitým momentem bylo veřejné vystoupení hejtmana Jihomoravského kraje Ing. Stanislava Juránka, ve kterém vyhlásil „Boj za záchranu Ondráše“ a vyzval Ministerstvo obrany k zahájení vyjednávání o umožnění reálného řešení situace – o vytvoření časového prostoru pro analýzy a možnost převést Ondráš do některého z jiných sektorů státní správy (např. pod Ministerstvo kultury, v krajním případě pod Jihomoravský kraj)
 • K hejtmanu Juránkovi se postupně přidávali i další významní představitelé státní správy a samosprávy (poslanci, senátoři, starostové měst a obcí i vysocí ústavní činitelé) a to napříč celým politickým spektrem – s jednoznačným názorem, že je důležité, aby jediný existující státem financovaný reprezentant lidové kultury a uměleckého zpracování lidových tradic v naší republice – VUS ONDRÁŠ – zůstal jako státní subjekt zachován
 • V této době se začaly bohužel objevovat i negativní reakce ze strany vedoucích některých amatérských folklorních souborů, kteří na základě neznalosti problematiky a všech souvislostí projevili snahu blokovat kroky k zachování existence Ondráše. Tyto jejich snahy zdůvodňovali nepodloženými a nesmyslnými argumenty, že pokud Ondráš bude financovat jiný státní subjekt, amatérské soubory tak přijdou o možnost získání státních dotací. Naší snahou bylo vysvětlit, že jejich úvahy nemají reálný podklad a jsou způsobeny neznalostí systému státních financí a nedostatkem informací
 • Po samostatných osobních návštěvách hejtmana Stanislava Juránka a náměstka ministryně obrany Radka Šmerdy v sídle a prostorách VUS ONDRÁŠ jsme zaslali oficiální žádost ministryni obrany o odklad původního termínu našeho zrušení (31. 12. 2008) k datu 30. 9. 2009 z důvodu, aby vznikl časový prostor pro reálné řešení situace a možnost vést jednání o další možné perspektivě existence VUS ONDRÁŠ
 • Dne 31. 7. 2008 se na Ministerstvu obrany uskutečnila tisková konference za účasti náměstka MO ČR Radka Šmerdy, jihomoravského hejtmana Stanislava Juránka a jihomoravského krajského zastupitele Jana Husáka. Prostřednictvím médií se tak mohli členové Ondráše i široká občanská veřejnost dozvědět potěšující informaci – Ministerstvo obrany odsunulo termín zrušení VUS ONDRÁŠ k datu 30. 6. 2009. Do tohoto data bude Ondráš fungovat i nadále pod hlavičkou MO ČR s tím, že od ledna 2009 v něm nebude pracovat ani jeden voják z povolání (současně jich v Ondráši působí 14). Tato skutečnost byla zdůvodněna záměrem přípravy přechodu souboru do civilního sektoru

 

Hrozba blízkého zániku byla díky všem, kteří existenci Ondráše podpořili, zažehnána. Velmi si vážíme vstřícného kroku ze strany Ministerstva obrany. Časový prostor, který byl tímto rozhodnutím vytvořen, skýtá reálnou možnost najít schůdné řešení. Vše bude záviset na vůli toto řešení hledat a najít.

Rovněž si upřímně vážíme obrovské podpory a pomoci všech zdravě smýšlejících lidí, včetně podpory hejtmana Stanislava Juránka, zastupitele Jana Husáka, předsedy FoS ČR a předsedy petičního výboru Zdeňka Pšenici a mnoha dalších, jejich postoj nás v této, pro nás nelehké situaci, potěšil a povzbudil.

Naší jednoznačnou prioritou je možnost zachování existence souboru v podmínkách, které mohou zaručit udržení jeho umělecké úrovně.

Domníváme se, že Ondráš by měl být zachován jako státní subjekt – jako (jediné) reprezentační těleso České republiky. Podmínky, ve kterých soubor má až do současnosti možnost pracovat (prostory, technické vybavení, provozní i osobní náklady), jsou výsledkem mnohaletého budování a jsou pro soubor v tomto rozsahu zárukou možnosti jeho dalšího fungování. Přivítáme jakoukoliv diskusi o tom, součástí kterého resortu by soubor mohl být.

 

Závěrem bychom rádi vyjádřili slova díků a vděčnosti na adresu celé, zejména folklorní veřejnosti, která projevila neuvěřitelnou sounáležitost a odstranila snad definitivně pomyslnou bariéru mezi „amatérem“ a „profesionálem“. Přátelé, jsme rádi, že smíme být jedněmi z vás, že nám jde o společnou věc a velice rádi budeme s vámi a pro vás pokračovat v činnosti, která je krásná, důležitá a obohacující – a tou je folklor a lidové umění.

Naší snahou bude i nadále informovat o dalším průběhu a vývoji možností pokračování naší existence.

jménem VUS ONDRÁŠ

Aleš Krkoška,Čestmír Komárek, Hana Maděrová

za výbor FoS ČR
Zdeněk Pšenica, předseda Sdružení

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop