English version

Výhody členství ve FoS ČR

3.1.2009

Výhody členství ve FoS ČR

Výhody plynoucí z řádného členství ve Folklorním sdružení České republiky

 

Výhody plynoucí z řádného zaplacení jednorázového registračního poplatku 100 Kč + každoročního členského příspěvku (pro rok 2008: členové souboru do 15 let (včetně) – 50 Kč, do 18 (včetně) – 100 Kč, nad 18 let - 150 Kč) + popřípadě poplatku OSA – 900 Kč (dětské soubory mají OSA-u zdarma), což dohromady znamená řádné členství ve Folklorním sdružení České republiky:

 

·        úrazové pojištění pro všechny členy souboru

·        pojištění zákonné odpovědnosti vedoucího za svěřené nezletilé osoby

·        zvýhodněné účinkování na členských festivalech FoS ČR (59. slavností a festivalů v ČR) 

·        zdarma  12 čísel časopisu Folklor, slevy na kalendář akcí a další vydávané publikace

·        výhodné provozování autorsky chráněných hudebních děl,  dětské soubory zdarma

·        pomoc při účinkována na zahraničních akcích a festivalech

·        bezplatné informace o folklorním dění doma i v zahraničí

·        možnost získat finanční příspěvek na dětský tábor, soustředění, krojové vybavení, zahraniční výměny a členský festival

·        možnost zúčastňovat se za zvýhodněných podmínek, ať už jako aktivní účastník nebo jako divák, naprosté většiny folklorních akcí v ČR, včetně vzdělávacích kursů a seminářů

·        možnost bezplatně využívat informační sítě FoS ČR a ČRDM od propagace vlastního koncertu nebo souboru až po přístup do adresářů mezinárodních folklorních organizací

·        propagace v Českém rozhlase, ve Zlatých stránkách, v rádiu Proglas, v Dětské tiskové agentuře a u dalších mediálních partnerů FoS ČR

·        bezplatná propagace v časopisu Folklor, webových stránkách sdružení, Informačním centu FoS ČR, Kalendáři akcí apod.

·        možnost využívání slev při tisku propagačních materiálů v TG TISK s. r. o. Lanškroun

·        pomoc při natáčení CD a DVD nosičů, slevy na natáčení a vybavení

·        slevy na vstupném na folklorní akce a do dalších kulturních zařízení

·        využívání uzavřených  smluv partnerů FoS ČR

·        na vyžádání materiální pomoc

·        možnost přístupu do archivu sdružení

·        na vyžádání organizační a odborná pomoc

·        dle konkrétní dohody pomoc při získávání finanční podpory z obcí, krajů, fondů, sponzorů apod.

 

FoS ČR

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop