English version

Výhodná spolupráce FoS ČR - OSA

Praha 29.10.2009. V sídle Folklorního sdružení ČR jednal Roman Strejček, předseda Ochranného svazu autorů ( OSA) s předsedou FoS ČR Zdeňkem Pšenicou o vzájemné spolupráci, která probíhá již řadu let.V minulém roce byla podpořena podpisem nových tří dlouhodobých smluv mezi oběmi organisacemi.

V průběhu pracovního jednání pozitivně hodnotili dosavdní spolupráci, která je oboustranně výhodná jak pro pořadatele folklorních festivalů, folklorní soubory i tvůrce  multimediálních projektů, tak i pro autory zastupované OSA.

Ochranný svaz autorský si letos připomíná 90. výročí svého založení v roce 1919 a je jednou z nejstarších organisací tohoto typu nejen v naší republice. Při této příležitosti poděkoval pan Roman Strejček za propagaci 90. výročí OSA  na všech festivalech i dalších akcích, které FoS ČR pořádá a podporuje.

Zdeněk Pšenica konstatoval, že členské subjekty Sdružení pochopily výhodnost podmínek garantovaných smlouvami a spoluprací FoS ČR s Ochranným svazem autorským a pozitivně hodnotil fakt, že převážná většina organizátorů folklorních akcí smluvní podmínky včas plní.

 Při setkání se hovořilo rovněž o možnostech ještě výrazněji podpořit, formou dotací nebo jiných forem, dětské a mládežnické soutěže, přehlídky a akce.

zp,dm

Pro infomaci :

Ochranný svaz autorský byl založen již v roce 1919 českými skladateli, textaři a hudebními nakladateli

  • je občanské sdružení zastupující více než 5800 skladatelů, textařů, hudebních nakladatelů a dědiců autorských práv
  • na základě recipročních smluv s partnerskými organizacemi zastupuje až milion zahraničních autorů
  • repertoár OSA tvoří více než 285 000 skladeb
  • hlavní činností OSA je kolektivní správa autorských práv k hudebním dílům a zhudebněným textům. Jde zejména o udělování souhlasu k užití děl, výběr a výplaty autorských odměn autorům, dědicům a hudebním nakladatelům
  • umožňuje legální užívání hudebních děl
  • existence OSA prospívá i uživatelům - pořadatelům koncertů, provozovatelům klubů, vydavatelům CD aj. Prostřednictvím OSA mohou získat souhlas k provozování často všech hudebních děl. V opačném případě by museli oslovit jednotlivé autory, dědice a hudební nakladatele.
  • je členem mezinárodních organizací, které se zabývají ochranou autorských práv:

CISAC (Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs, Mezinárodní konfederace autorů a skladatelů)
BIEM (Bureau international des sociétés gerant les droits d’enregistrement et de reproduction mecanique, Mezinárodní úřad společností spravující práva k mechanickému zaznamenávání a reprodukcí hudebních děl)
GESAC (Groupement européen des sociétés d’auteurs et compositeurs, Evropské sdružení autorů a skladatelů)

Více informací : www.osa.cz


 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop