English version

Vycpálkovci

Vycpálkovci
Vycpálkovci

Soubor písní a tanců J. Vycpálka
Vedoucí souboru a organizační vedoucí byla do podzimu 2007 paní Jana Rychtová.
Vedoucí lidové muziky: Martin Terray, Novodvorská 435, 14000P-4, vycpalkovci@hotmail.com
E-mailový kontakt na soubor prostřednictvím jeho členky Pavlíny Čermákové: cermakova@ipos-mk.cz
Soubor vznikl v roce 1947 v Praze a dnes je jedním z nejvýznamnějších nositelů novodobého rozvoje českého folklórního hnutí. Do svého názvu si dal jméno prof. Josefa Vycpálka (1847-1922), významné osobnosti českého národního obrození autora ojedinělé sbírky českých lidových tanců. V současnosti jsou Vycpálkovci souborem České obce sokolské.

Kontakt:
Pavlína Čermáková
Sochařská 13
170 00 Praha 7
http://www.vycpalkovci.cz
e-mail:

Tajemství Vánoc ne, 15.12.2013 000-2359
19.11.2013 Blahopřání Jiřímu Pitterovi k životnímu jubileu

 Zní to sice jako fráze, ale čas je vskutku velmi rychlý „běžec“... Když si letos v květnu Folklorní sdružení ČR připomínalo třiadvacáté výročí svého vzniku, zvedlo pomyslnou číši i na počest jednoho z iniciátorů a zakladatelů FoS ČR a jeho historicky prvního předsedu i dlouholetého člena výboru – Jiřího Pittera. Nebyl to však jediný důvod – Jiří Pitter, uznávaný odborník na ultrazvukovou defektoskopii a současně vynikající tanečník, zpěvák, lektor a propagátor českého folkloru letos oslavil životní jubileum – 70. narozeniny. více

Tanec jako hudba ne, 17.5.2009 1930-000
Jubilantská kytičkaso, 22.11.2008 000-000
18.9.2008 Açores to jsou Azory 16.8.2008 ze zvukové zkoušky

Článek pro časopis FOLKLOR
Vycpálkovci na ostrově Terceira
více

28.10.2007 Za Janou Rychtovou

Janu Rychtovou jsem poznala kolem roku 1995, brzy po jejím nástupu do funkce odborné pracovnice v oblasti tanečního a hudebního folkloru NIPOS-ARTAMA, protože můj zájem o díla, vznikající z inspirace lidovým uměním, mne vodil i sem - mimo profesionální jeviště. více

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop