English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Výbor Senátu ČR jednal o petici "Zachraňte Ondráš".

Výbor Senátu ČR jednal o petici "Zachraňte Ondráš".

26.3.2009

Senátorka Hana DoupovcováSenátorka Hana Doupovcová
Senátorka Hana Doupovcová
Senátor Jaromír JermářSenátor Jaromír Jermář
Senátor Jaromír Jermář

25. března 2009 na 5. schůzi Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR byla projednávána petice „Zachraňte ONDRÁŠ!“. Zpravodajkou výboru byla paní senátorka Hana Doupovcová, jednání řídil předseda výboru senátor Jaromír Jermář. Za petiční výbor byl účasten předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, za Ministerstvo obrany ČR náměstek Radek Šmerda.

Po úvodním slovu předsedy výboru senátora Jaromíra Jermáře a po odůvodnění a informaci zpravodajky výboru senátorky Hany Doupovcové o průběhu a výsledcích veřejného slyšení výboru k uvedené petici navrhl výbor zařadit petici „Zachraňte ONDRÁŠ!“ na pořad následující schůze Senátu v pátek 27. 3. 2009 a určil zpravodajkou výboru pro projednání senátního tisku na schůzi Senátu Parlamentu ČR senátorku Hanu Doupovcovou.

Výbor se ztotožňuje s požadavky petice „Zachraňte ONDRÁŠ!“. Je si vědom vážnosti důsledků ztráty a nenahraditelné mezery zánikem jediného profesionálního souboru takových vysokých uměleckých kvalit, jeho výjimečného postavení v České republice i jeho významu pro její reprezentaci v zahraničí. Vyslovil obavu, že jednostranným zrušením VUS ONDRÁŠ ze strany MO ČR dojde k ohrožení jeho činnosti a vytvoření nerovnováhy v prostředí folklórních souborů a festivalů v celé ČR.

Závěrem bylo přijato usnesení, ve kterém výbor:

a) doporučuje ministryni obrany ČR zvážit i jiné možnosti ponechání VUS ONDRÁŠ v organizační struktuře MO ČR

b) v případě rozhodnutí zrušit VUS ONDRÁŠ k 30. 6. 2009 apelovat na MO ČR, aby zahájilo nutné právní a administrativní kroky k převodu práv a povinností spojených s činností VUS ONDRÁŠ na nového zřizovatele tak, aby vedly k minimalizaci časových, materiálních, ekonomických a duchovních ztrát ohrožujících existenci hodnot tohoto souboru

c) aby MV ČR souhlasilo s převodem VUS ONDRÁŠ z organizační struktury MO ČR za podmínky, že společně se souborem budou zajištěny finanční prostředky k další existenci souboru

d) doporučuje vládě ČR vytvořit podmínky pro zachování souboru ONDRÁŠ s podporou veřejných prostředků.

Petiční výbor děkuje paní senátorce Haně Doupovcové, předsedovi výboru Jaromíru Jermářovi a dalším senátorům za jejich snahu o řešení složité situace, ve které se soubor Ondráš nachází a hledání východiska, které by umožnilo tomuto špičkovému uměleckému tělesu pokračovat v dosavadní činnosti pro zachování bohatství hudebního i tanečního folklóru současným generacím.

Tisková informace FoS ČR

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop