English version

Výbor FoS ČR jednal v Praze

17.2.2009

Další z pravidelných jednání výboru Folklorního sdružení České republiky se uskutečnilo ve dnech 13. – 14. února v Praze. Výbor zhodnotil výsledky realizace X. valné hromady a stanovil programové priority pro rok 2009. Schválil také výsledky hospodaření v uplynulém roce.
V obsahu jednání zazněly také informace o důvodech zrušení XII. Národního krojového plesu, o analýze vzdělávacích potřeb členů sdružení, o přípravě přehlídek dětských folklorních souborů v roce 2009, o realizaci projektů ROP nebo o možnostech oceňování práce významných a zasloužilých členů a souborů sdružení.

Výbor konstatoval, že se postupně horší možnosti získávání finančních prostředků na činnost sdružení z důvodu ekonomické recese. Konstatoval rrovněž, že placení členských příspěvků je v letošním roce horší, než loni, což v období bez státních dotací staví sekretariát do složité situace.

Výbor si uvědomuje nutnost pružně reagovat na další vývoj situace včetně snižování nákladů na činnost a omezování programových záměrů včetně případného rušení některých akcí. Limitujícím faktorem bude v tomto vývoji zejména výše dotace MŠMT ČR.

Příští jednání výboru se uskuteční za účasti předsedů regionálních folklorních sdružení ve dnech 24. – 25.4. 2009.

Jiří Pokorný

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop