English version

Vrbina

Dětský folklorní soubor Vrbina založili v září roku 1999 členové souboru Gaudeamus, kteří chtěli vše, co se naučili při poznávání a pochopení naší lidové kultury, předat mladé generaci a vést své mladé členy k lásce k národnímu bohatství.

Soubor se zabývá zpracováním českého lidového umění - písničkami, tanci, dětskými hrami, na jejichž podkladě rozvíjí dětskou hudebnost, rytmické cítění, pohybovou kulturu a spontánnost projevu. Zdrojem výběru představovaných lidových písní, říkadel, tanců a působivých jevištních pásem je převážně oblast středních, východních a západních Čech.

Členové souboru jsou děti ve věku od 5 do 15 let.  Účastní se mnoha vystoupení vázaných na lidové zvyky (např. masopust, Velikonoce, letnice, Vánoce). Soubor vystupuje na folklorních festivalech pořádaných FoS ČR, lidových slavnostech, jarmarcích a folklorních přehlídkách po celé republice i v sousedních zemích. Je spolupořadatel komorního festivalu "Na sv. Jána" konaného v prostorách Toulcova dvora.

Samozřejmou součástí vystoupení jsou lidové kroje a živá lidová muzika. V poslední době spolupracuje soubor s Dětskou lidovou muzikou z Chrástu u Plzně.


Taneční místo:  ZŠ nám. Jiřího z Lobkovic 22, Praha 3

Kontakt:
Martina Krajská
Metodějova 1465
149 00 Praha 4
tel: (+420) 272911567
(+420) 737 311 759
e-mail:
www.vrbina.cz

 

 

Aktualizace 13.8.2010

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop