English version

Vonička Havířov

DFS
DFS
CM
CM

Vonička pracuje s dětmi od 6 do 18 let. Taneční skupina je rozdělena na mládež a děti. Cimbálová muzika pracuje s mládeží od 10 do 20 let.

Tvorba souboru vychází zejména z regionu Těšínského Slezska a Lašska, a to jak v autentické, tak i stylizované formě. V repertoáru se objevuje řada her na řemesla, pastevecké hry na louce i řada párových tanců a zbojnických her.

Dětský soubor VONIČKA z Havířova byl založen v r. 1991. Činnost souboru směřuje k šíření dětského folklóru a k zachování jeho tradic v regionu Těšínského Slezska a Lašska.

Folklorní materiál je zpracováván v autentické i stylizované formě. Autentické zpracování mají hry na řemesla, pastevecké hry a rovněž i písně a melodie původních hudeckých muzik. Ve stylizované podobě jsou v repertoáru párové tance a zbojnické hry, podložené doprovodem cimbálové muziky v tradičním obsazení.

Soubor měl četné úspěchy na celostátních přehlídkách dětských souborů. K pravidelným aktivitám souboru patří každoročně účast na tradičních folklorních festivalech.

Vedení souboru
Gymnastická a pohybová příprava: Libuše Hrejsemnou, V parku 3, 736 01 Havířov - Město, tel: (+420) 737 945 044
Zakladatelé a umělečtí vedoucí souboru: manželé Emilie a Jiří Slavíkovi
Organizační vedoucí: Roman Gorný

Kontakt:
Roman Gorný, organizační vedoucí
Horymírova 1/1170
736 01  Havířov - Město
tel: +420 737 945 044
e-mail: gorny@cmail.cz

manželé Slavíkovi, umělečtí vedoucí
U stromovky 3/252
736 01 Havířov - Město
tel: (+420) 737 945 044
(+420) 596 814 228
http://www.vonicka.cz
e-mail:

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop