English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Víkendová jednání předsedy na Moravě a na Slovensku

Víkendová jednání předsedy na Moravě a na Slovensku

9.11.2011

Luhačovice  2011, foto Jan DostálLuhačovice  2011, foto Jan Dostál
Luhačovice 2011, foto Jan Dostál

Minulý víkend využil předseda FoS ČR k jednáním v Luhačovicích a v Bratislavě. Zdeněk Pšenica se v Luhačovicích setkal s novým ředitelem Lázní Luhačovice MUDR.Eduardem Bláhou, který je od roku 2007 i prezidentem Svazu léčebných lázní ČR. Jednání se zúčastnil rovněž starosta Luhačovic František Hubáček, jež je zároveň ředitelem Dětského mezinárodního folklorního festivalu Písní a tancem.

A především o tomto významném mezinárodním festivalu, který bude mít v příštím roce 20.výročí svého trvání právě v Lázních Luhačovicese jednalo. Letošní ročník, který se konal v polovině září 2011 překonal svým rozsahem, ale zejména kvalitou programů i ohlasem u diváků, všechna očekávání. Opět se ukázala vhodnost spojení této mezinárodní kulturní udalosti s významnou akcí jako je vyhlašování nejlepší Vesnice roku 2011.

Mezinárodní dětský festival přispívá nejen k obohacení kulturního dění ve městě a lázních, ale i k jejich propagaci. V průběhu diskuse se představitelé lázní, města i FoS ČR dohodli na řadě konkrétních námětů k přípravě jubilejního festivalu Písní a tancem v příštím roce 2012 a hovořili rovněž o řešení problémů s jeho ekonomickým zajištěním.

V Bratislavě se předseda FoS ČR sešel s generálním ředitelem Národního osvětového centra Jánem Tazberikem a předsedou slovenské Folklorní unie Štefanem Zímou. Výborně hodnotili oba slovenští partneři říjnový koncert vítězů soutěže dětských zpěváčků Slávik-Zpěváček, který se uskutečnil po 5 letech opět na Slovensku, v Piašťanech.

Koncert měl velký ohlas nejen v Pieštěnech, ale i mezi folklorní a kulturní veřejností na Slovensku.

V podobném duchu se vyjadřoval o piešťanském koncertu i legendární vedoucí a primáš avedoucí slovensého Orchestru lidových nástrojů OLK Miro Dudík, který ocenil přípravu a výkony českých „Zpěváčků“.
Účastníci setkání hovořili i o přípravě budoucícho ročníku Dnů tradiční kultury v roce 2012, což bude hlavním tematem jednání Výkonného výboru DTK, který se sejde v prosinci v Praze.

dm

 

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop