English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Veřejné slyšení výboru na téma Člověk a společnost

Veřejné slyšení výboru na téma Člověk a společnost

26.10.2008

P O Z V Á N K A na veřejné slyšení  Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, které se bude konat dne 4. listopadu 2008 od 9:30 hodin do 17:00 hodin  v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“

 

 

 

P A R L A M E N T    Č E S K É    R E P U B L I K Y

S E N Á T

6. funkční období

P O Z V Á N K A

na

veřejné slyšení

Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice,

které se bude konat

dne 4. listopadu 2008 od 9:30 hodin do 17:00 hodin

v Jednacím sále Valdštejnského paláce „A“

 

na téma

 

„ČLOVĚK A SPOLEČNOST“

 

 

Zahájení

 Jiří Liška, místopředseda Senátu

zástupce výboru

 

Úvodní slovo

Nikolaj V. Palatajkov – Palatajkov, občanské sdružení

 

 

(vystoupení jednotlivých řečníků je v délce do 10 minut)

 

I. blok

 

Mé zkušenosti s lidmi jimž se v životě nedařilo

 Eva Bartoňová, 1. náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy  ČR

 

Primární prevence ve škole

 Jiří Pilař, poradce primátora hl. m. Prahy pro školství

 

Problematika ve výuce na základních a středních školách ČR

 Eduard Stehlík, historik Vojenského historického ústavu Praha

 

Jsou studenti pedagogických oborů připravováni na výchovu příkladem?

 Vlastimil Švec,  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

 

 

 

Národní divadlo, symbol národní identity

Možnosti výchovně vzdělávacích aktivit mládeže

 Ondřej Černý, ředitel Národního divadla v Praze

 

Formování prostředí, ve kterém žijí rodiny s dětmi, ze strany samosprávy

pro optimální rozvoj osobnosti dětí a mládeže

 Petr Hejma, starosta Městské části Praha 1

 

Reforma instituce internátního typu v Moldavské republice

J. E. Valerian Cristea, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec

Moldavské republiky v ČR, bývalý vicepremiér Moldavské republiky

odpovědný za problematiku dětských domovů

 

Diskuse

 

 

II. blok

 

Odkaz Tomáše Bati pro společnost

 Pavel Velev, výkonný ředitel Nadace Tomáše Bati ve Zlíně

 

Jan Pivečka: Nikdy se nevzdávej!

 Božena Filáková, ředitelka Nadace Jana Pivečky ve Slavičíně

 

Otázky nárůstu trestné činnosti u mládeže mající problémy s drogou

 Marcela Štiková, předsedkyně školské komise Svazu měst a obcí ČR

 

Rovnost příležitostí pro vzdělávání cizinců v České republice

 Jaroslav Müllner, náměstek pro inspekční činnost, Česká školní inspekce

 

Narůstání sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží

Agresivní chování jako zrcadlo vztahů

 Jana Zapletalová, ředitelka Institutu pedagogicko- psychologického

poradenství ČR          

 

Transformace systému péče o ohrožené děti

 Jana Pretlová, oddělení sociálně právní ochrany dětí – prevence

sociálně patologických jevů, MPSV ČR

 

Zachování nemateriálního kulturního dědictví v ČR

 František Mikeš, 1. náměstek ministra kultury ČR

 

Veřejnoprávní ochrana duševního vlastnictví

 Vladimír Zamrzla, náměstek předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví ČR

 

 

 

 

Člověk a společnost a kutikulární reforma v České republice

 Jaroslav Foltýn, vedoucí oddělení koncepce a mezinárodní spolupráce

Výzkumného ústavu pedagogického v Praze

 

Děti a mládež v lidové kultuře

Zdeněk Pšenica, předseda Folklórního sdružení ČR

 

Diskuse

 

 

III. blok

 

Vzdělávání dospělých v ochraně dětí

Jarmila Knight, MIL, předsedkyně správní rady Vzdělávacího institutu ochrany dětí

 

Vrstevnické vztahy na školách, celkové klima školy

 Alena Plšková, předsedkyně představenstva Sdružení Linka bezpečí

 

Význam nadstandardní péče při vzdělávání romských dětí a konkrétní zkušenosti s doučováním v Muzeu romské kultury

 Jana Horváthová, ředitelka Muzea romské kultury v Brně

 

Národní památník hrdinů heydrichiády při Pravoslavným katedrálním chrámu

sv. Cyrila a Metoděje v Praze

Zaměření památníku a jeho výchovné působení

Jeho Blaženost  Kryštof, (Radim Pulec), arcibiskup pražský,

metropolita Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku

 

Vzdělávací činnost Památníku Lidice

 Milouš Červencl, ředitel Památníku Lidice

 

Teorie totalitarismu

 Vojtěch Kyncl, historik NKP Ležáky

 

Pohádkový Jičín – festival rozvíjející osobnost dítěte

 Martin Puš, starosta Města Jičín 

 

Péče o mladé lidi odcházející z dětských domovů v Plzeňském kraji

 Jaroslava Havlíčková, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Plzeňského kraje

 

Spolupráce Federace dětských domovů s neziskovými organizacemi

ve prospěch dětí v zařízeních pro ústavní výchovu

 Jiří Hart, předseda Federace dětských domovů ČR (FICE)

 

Diskuse

 

 

 

 

Průběh veřejného slyšení výboru moderuje

 Jiří Pilař, poradce primátora hl. m. Prahy pro školství

 

 

 

 

Svou účast, prosím, potvrďte do 31. října t. r. na e-mail: borodacovah@senat.cz

 

 

 

 Karel Barták,  v. r.

předseda výboru

 

 

 

 

 

 

 

Cílem veřejného slyšení výboru je na základě zhodnocení současného stavu morálního profilu, občanského a právního vědomí dětí a mládeže připravit návrh systematické výchovy v projektu „Výchova příkladem“, který bude předložen MŠMT ČR v rámci operačního programu Evropských strukturálních fondů Vzdělávání a konkurenceschopnost. Výstupy z veřejného slyšení výboru budou podkladem pro tvorbu osnov k doplnění stávajících Rámcových vzdělávacích programů.

 

 

 

Prezence účastníků od 8:30 hodin ve Valdštejnském paláci „A“.

 

Průkaz totožnosti nutný.

 

V Jičínském salónku je připravena káva a minerálka.

 

 

 

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy. Účastníci semináře souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení ve sborníku a na internetových stránkách Senátu Parlamentu ČR.

 

 

Z. P.

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop