English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > V Olomouci děkovali hanáckým souborům za výbornou reprezentaci v Praze

V Olomouci děkovali hanáckým souborům za výbornou reprezentaci v Praze

22.3.2011

Dne 17. března 2011 se v Olomouci uskutečnilo pracovní a přátelské setkání účinkujících folklorních souborů z Hané s představiteli a zástupci Olomouckého kraje na pozvání hejtmana Olomouckého kraje. Důvodem setkání bylo poděkování za přípravu, organizaci a velmi úspěšnou prezentaci Olomouckého kraje na 13. Národním krojovém plese v Praze, který byl letos zaměřen na region Haná.

 Olomoucký kraj byl s ohledem na nepřítomnost pana hejtmana, který se účastnil jednání v Senátu ČR, zastoupen Mgr. Radovanem Rašťákem, náměstkem hejtmana. Setkání se zúčastnilo 15 zástupců národopisných souborů. Za Folklorní sdružení ČR se zúčastnil první místopředseda pan Ladislav Michálek, za Hanácké Folklorní sdružení Prostějov pak jeho předsedkyně Hana Pospíšilíková.

Obecná shoda všech účastníků byla v tom, že vyznění plesu a jeho průběh byly na velmi dobré úrovni, že se jednalo o dosud nejúspěšnější krojový ples. Šlo nejen o názor „z Hané“, ale i pořadatelů z Prahy a hostů. Mimořádně významný podíl na tom měla jednotlivé národopisné soubory, které velmi aktivně a samostatně přistoupily k přípravě svých vystoupení, která trvala několik měsíců a program vystoupení byl vyzkoušen i na Hanáckém plesu v Olomouci. Z hlediska vystupujících souborů byla spokojenost s programem i s úspěchem, který měly.

Organizační zajištění bylo na dobré úrovni, drobné chyby byly zaznamenány při organizaci dopravy vystupujících, naopak oproti předchozím plesům byla kvalitnější vlastní organizace jednotlivých vystoupení i celého programu. Pozitivně byla hodnocena účast lidových řemeslníků z regionu s tím, že jejich zastoupení mohlo být početnější.

Zanedbatelná z hlediska organizace není ani dlouhodobá a stoupající podpora Olomouckého kraje, která se uskutečňuje jednak pomocí grantů vypisovaných Olomouckým krajem (letos kromě obvyklé podpory festivalů v regionu i podpora oslavám národopisných souborů, které mají kulatá výročí), jednak cílenými dotacemi, jako byl ples v Praze. Z tohoto zázemí vznikají i nové tradice, jako je „setkání krojovaných Hanáků a Hanaček“. Víc jak 500 se jich sešlo vloni ve Velké Bystřici a stejný počet se jich očekává letos v Doloplazích na jízdě králů.

Zejména ve volné rozpravě se kromě plesu otevřela řada praktických problémů a témat. Pozitivní je, že v mnohém souvisely se dlouhodobým vzestupem činnosti folklórních souborů v Olomouckém kraji a na tom mají velkou zásluhy i desítky nadšených pracovníků, kteří postupně vychovávají zejména mezi dětmi nové zájemce. Obecná shoda panovala v tom, že ples přispěl i ke sblížení jednotlivých souborů. Jako stále důležitější se ukazuje potřeba spolupráce při programech a vystoupení jednotlivých souborů v místě jejich působení a stejně důležité bude podpořit i pracovní setkávání, zaměřené na odborné otázky související s hudbou a tancem.

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop