English version

V cíli duhé etapy

28.5.2009

Na konci února loňského roku Folklorní sdružení České republiky podalo žádost o podporu projektu „Folklorní kaleidoskop jižní Moravy a Vysočiny“. V září byla podepsána smlouva a 30. dubna skončila druhá etapa realizace projektu.

Je třeba dodat, že projekt je pracovně, časově i finančně velice náročný. A to nejde jen o cílové produkty projektu, kterými jsou katalogy pro jednotlivé kraje, samostatné www stránky, propagační DVD, přímá podpora propagace vybraných festivalů v obou krajích a prezentace toho všeho na veletrzích cestovního ruchu na počátku roku 2010.

Kromě toho je třeba dodržovat velice přísná pravidla realizace rozvojových operačních programů. Každý pracovník projektu musí vést přesný přehled o tom, co kdy udělal (i jestli dodržoval režim stanovených pracovních přestávek ). Budete-li chtít koupit krabičku zápalek, musíte na její dodání vypsat výběrové řízení a toto řízení zdokumentovat podle stanovených předpisů.

Nabízí se otázka: proč to všechno Folklorní sdružení ČR vlastně dělá?

Odpověď není jednoduchá. Neexistuje totiž přímá úměra mezi kvalitou propagace folklorních aktivit a jejich finančním zhodnocením. Nelze však ani očekávat, že peníze přijdou do kasiček souborů a pořadatelů folklorních festivalů samy.

Na nedávné poradě ředitelů folklorních slavností a festivalů řekl pan Rostislav Vondruška, ředitel CzechTourismu a dnes ministrpro místní rozvoj:

Před pěti léty převládal názor, že prezentace České republiky folklorem je nemoderní. Od té doby se pohled změnil, hudba, tanec a řemesla se stávají vyhledávanými turistickými cíli.“ Že je folklor významným ekonomickým činitelem , to plyne ze samotné skutečnosti, že na něj přijde do roka jeden a půl miliónu lidí. "

I když se mnou možná nebudete souhlasit , dovoluji si tvrdit, že folklor se v tržní ekonomice z určitého úhlu pohledu stává zbožím. Existuje tady nabídka, existuje i poptávka a obojí se nějakým způsobem vyvíjí. Soubory do svých programů někdy přejímají hudební a taneční prvky, které nepocházejí z daného kraje, ale lidé jim víc plácají. Festivaly se někdy snaží o získání souborů z exotických zemí, protože právě na ně se přijde podívat víc návštěvníků.

A pak je tady ještě reklama. Ta, pane, dokáže pěkně zamotat lidem hlavy. Jakékoliv zboží, tedy i folklor, se stává neprodejným, když o něm nikdo neví. A tady je právě místo pro projekty, které zpracováváme. Chceme oslovit co nejširší obec potencionálních návštěvníků a nabídnout jim účast na folklorních aktivitách.

A chceme jít ještě dál a nabídnout jim třeba víkendové folklorní programy pro celé rodiny, ale také pro zasvěcené milovníky folklorních tradic nebo pro seniory. Nejen s pobytem na festivalu, ale také třeba s návštěvou dílny mistra lidových řemesel, vybrané restaurace s lidovými pokrmy, s večerem, na kterém se mohou učit lidové tance.

Součástí projektu je také zpracování marketingové studie, která možnosti dalšího rozvoje naznačuje.

Folklorní aktivity zkrátka představují obrovský turistický ( a v tom i ekonomický) potenciál. Přes všechny problémy a strasti, které jsme s realizací projektu museli řešit a prožívat, a které nás ještě čekají, si myslím, že rozhodnutí využít nabídky z fondů Evropské unie bylo správné.

Jiří Pokorný


Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop