English version

Usnesení X. Valné hromady FoS ČR

30.4.2008

Valná hromada Folklorního sdružení ČR s účastí 110 delegátů přijímá dne 26. dubna 2008 toto
Usnesení X. Valné hromady FoS ČR :

 

1. Valná hromada Folklorního sdružení ČR volí:

 • osmičlenný výbor FoS ČR na nadcházející období ve složení: Ehrenbergerová Radka, Fabišik Vlastimil, Langer Josef, Michálek Ladislav, Novák Jaroslav, Pálenská Taťjana, Pšenica Zdeněk a Zorbičová Jarmila.
 • sedmičlennou revizní komisi FoS ČR na nadcházející období ve složení: Hrubeš Bohumil, Chochola Bohumil, Ošťádal Petr, Semelka Jiří, Valentová Irena, Valová Dagmar a Zehnalová Eva.

2. Valná hromada Folklorního sdružení ČR schvaluje:

 • členem výboru tajemníka Pokorného Jiřího,
 • zprávu o činnosti FoS ČR v letech 2005 až 2007,
 • zprávy o hospodaření FoS ČR v letech 2005 až 2007,
 • zprávu kontrolní komise FoS ČR k hospodaření sdružení v období 2005 – 2007,
 • předložený plán činnosti FoS ČR na léta 2008 - 2011,
 • výši členských příspěvků takto: děti do 15 let ve výši 50,- Kč dítě/ročně, mládež 15 – 18 let na 100,- Kč člen/ročně, starší 18 let a jednotlivci na 150,- Kč ročně, .

3) Valná hromada Folklorního sdružení ČR ukládá výboru:

 • zvolit předsedu, 1. místopředsedu a místopředsedu FoS ČR,
 • rozpracovat schválený plán činnosti na příslušný rok a postupně naplňovat,
 • pracovat na základě věcných a termínovaných úkolů, včetně stanovení odpovědnosti a termínů kontroly,
 • zabývat se písemnými připomínkami delegátů valné hromady,
 • jednat o možnosti ekonomické činnosti ve prospěch sdružení a členských subjektů.


4) Valná hromada Folklorního sdružení ČR ukládá kontrolní komisi:

 • zvolit předsedu a místopředsedu komise,
 • zpracovat plán práce komise včetně kontrol hospodaření nižších článků, regionálních sdružení a postupně jej naplňovat,
 • kontrolovat vedle ekonomických záležitostí také věcné naplňování usnesení a programu sdružení.


Usnesení zpracovala návrhová komise ve složení:

Hrubeš Bohumil, Macháček Dušan a Synek František

 

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop