English version

Týdny pro neziskový sektor

31.1.2011

Soubor:
Slavnostní_zahájení_TNS.doc
Formát:
doc
Velikost:
502kB

„Dobrovolnictví a partnerství v regionech“

 

pod záštitou předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miroslavy Němcové

 

Doba konání: únor – březen 2011

MOTTO:  Dobrovolnictví  =  motor občanské společnosti

Pořadatel: Asociace nestátních neziskových organizací v České republice

společně s krajskými a oborovými asociacemi NNO

Spolupracující partneři:  Asociace krajů ČR, Hospodářská komora ČR, Agrární komora ČR, Spolek pro obnovu venkova ČR

 

Témata Týdnů pro neziskový sektor:

1.      Dobrovolnictví a dobrovolníci v NS a v jednotlivých aktivitách NNO

2.      Partnerství veřejného, podnikatelského a neziskového sektoru

3.      Občanská společnost bez bariér

Hlavním cílem druhého ročníku Týdnů pro neziskový sektor je prezentace všech forem a aktivit dobrovolnictví a další posilování partnerství mezi jednotlivými společenskými sektory: veřejným, podnikatelským a neziskovým. Asociace NNO v ČR je iniciátorkou a koordinujícím garantem celé akce. Týdny pro neziskový sektor jsou volnou „skládačkou“ akcí, poskytující příležitost prezentovat veřejnosti nestátní neziskové organizace, jejich činnost, úspěchy i problémy. Partneři přitom mohou v regionech spontánně navazovat perspektivní a efektivní spolupráci dle místních potřeb a podmínek. Týdny pro neziskový sektor jsou tak mj. příspěvkem k posilování občanské společnosti. Tematické zaměření Týdnů vychází z tématu roku 2011, který Evropská unie vyhlásila „Evropským rokem dobrovolnictví“.

 

Zahájení: 1. února 2011, 12.00 hodin, Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, zasedací sál „Konírna“, Malostranské náměstí 7/19, Praha 1 (tisková konference od 11.30 hodin)

 

Akce v regionech: samostatné projekty (konference, semináře, výstavy, dny otevřených dveří, benefice apod.)  pod patronací krajských a oborových sdružení NNO, územních samospráv a regionálních pracovišť partnerských organizací (seznam akcí na webu www.tynes.cz ).

 

Ukončení: 30. března 2011, Praha (při benefičním koncertu)

 

Pořadatelská pracovní skupina: Květa Morávková (hlavní koordinátorka), Hana Šnajdrová, Martina Berdychová, Soňa Brišová (vedoucí kanceláře), Ladislav Krajdl, Leoš Kubový, Václav Liška, Ondřej Marek, Olga Rosenbergerová, Karel Schwarz, koordinátoři v krajských asociacích a oborových sdruženích NNO.

Kontakty: asociacenno@seznam.cz , www.asociacenno.cz .

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop