English version

Týden v ČRDM

25.9.2009

Milí přátelé ve sdruženích, zasíláme Vám nejnovější informace z České rady dětí a mládeže (ČRDM):

 

1. Pražská regionální vzájemná výměna zkušeností (VVZ):

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se konání Pražské regionální VVZ neboli vzájemné výměny zkušeností, která se uskuteční 10. 10. 2009. Na programu jsou kromě vzájemného poznávání se, možnosti vyměnit si mezi sebou názory či nápady také zajímavé worskshopy a semináře na témata související s prací ve sdruženích dětí a mládeže. Pořadatelem této akce je Rada dětí a mládeže hl. m. Prahy. Pozvánka platí nejen pro zkušené vedoucí, ale rovněž i pro mladé lidi od 15 let, kteří se věnují práci ve sdruženích dětí a mládeže a mají zájem se podělit o své zkušenosti s ostatními. Přihlášky je potřeba zaslat pokud možno co nejdříve na e-mailovou adresu rvvz@prazskarada.cz. Uzávěrka přihlášek je stanovena na 29. 9. 2009. V přihlášce by měl být uveden počet osob, jejich jména a věk, kontakty na tyto osoby, sdružení, ze kterého pocházejí a které budou reprezentovat, a kontaktní osoba za celou skupinu. Více informací o Pražské regionální vzájemné výměně zkušeností se můžete dozvědět na internetové adrese http://www.adam.cz/clanek-2009090055-prazska-regionalni-vymena-zkusenosti-se-chysta-jiz-10 jna-2009.html

 

2. Bambiriáda 2010

Představenstvo ČRDM již rozhodlo o termínu konání Bambiriády 2010 - největší přehlídky činnosti sdružení dětí a mládeže a středisek volného času. Bambiriáda se v roce 2010 uskuteční v termínu od 20. do 23. května.

 

Lucie Celbová /manažerka komunikace a PR/ a tým ČRDM

Česká rada dětí a mládeže

Senovážné náměstí 977/24

116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 210, 234 621 209

Fax.: 234 621 541

e-mail: lucie.celbova@crdm.cz

www.crdm.cz

www.adam.cz

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop