English version

Týden v ČRDM

10.1.2011

Milí přátelé ve sdruženích,
zasíláme Vám nejnovější informace z České rady dětí a mládeže (ČRDM). Věnujte jim prosím zvýšenou pozornost. Na začátku roku se objevilo mnoho důležitých informací, a proto prosím čtěte až do konce.

 

1. Připomínky k občanskému zákoníku

Vážená členská sdružení,

již v minulosti se ČRDM aktivně zabývala připomínkami k novému Občanskému zákoníku, který upravuje mimo jiné i spolkové právo. Některé naše připomínky byly v průběhu příprav akceptované. Ministerstvo spravedlnosti vypouští tento zákon do meziresortního připomínkového řízení, a proto musíme být připravení, abychom mohli uplatnit naše připomínky na MŠMT. Rádi bychom měli společné stanovisko, proto vás žádám o připomínky, které zasílejte do 15. 1. na email .

Naše připomínky dříve upozorňovaly na nedostatečný prostor v administraci chodu spolku. Chtěli jsme, aby ustanovení byla co nejvíce dispozitivní, tedy abychom si mohli vnitřními dokumenty ošetřit jednotlivé situace. Zákoník by pak upravoval pouze ty situace, které si sami jinak neošetříme. Takovýchto „pružných“ odstavců v návrhu od minula přibylo, což je chvályhodné.

Liberální, ohlašovací způsob evidence spolků je bohužel již opět nahrazen nějakou formu registrace. Tedy úřední orgán může ovlivnit zapsání spolku do rejstříku. To není ideální.

Zákoník se zabývá i názvoslovím spolků. Zavádí místo původního o.s. (ohlášený spolek) z.s. (zapsaný spolek). Tyto zkratky nám přišly již v minulosti zbytečné a překopání názvů administrativně náročné.

Norma je velmi obsáhlá. Vždy jsme se zabývali pouze spolkovým právem, popřípadě obecnými ustanoveními v předcházejících kapitolách o právnických osobách.

Pozitivní ovšem je, že návrh na několika místech popisuje veřejný rejstřík i nutné informace, které musí být všem dostupné. Je to jasný signál proti mlžným informacím, které jsou o některých občanských sdruženích zjistitelné dnes.

Těším se na podněty. Na finalizaci připomínek budeme spolupracovat s právníky. Neváhejte prosím formulovat i stanoviska neodborným jazykem. Jde o to podchytit možné problémy, které neuvidí právník, ale identifikuje laik, člen sdružení (spolku) s praxí.

Příjemné počtení,
Aleš Sedláček, předseda ČRDM

Návrh zákona lze stáhnout na adrese: www.crdm.cz/download/mailing/20110107/obcansky-zakonik.doc

 

2. Zapojte se do vyhodnocování a tvorby nové strategie ČRDM na další období

Strategie ČRDM na léta 2006-10 (viz http://www.crdm.cz/download/strategie_CRDM_2006-10.pdf) je nyní podrobována vyhodnocení, do něhož chceme zapojit co nejvíce členských sdružení. K zapojení se nabízí několik cest:

  • ·             Pokud máte strategicky myslícího experta/expertku, velmi přivítáme jejich účast v komisi, která provede vyhodnocení všech podkladů, SWOT analýzu a navrhne jarnímu kongresu strategii novou. Své nominace, prosíme, posílejte předsedovi ČRDM na email nejpozději do 16. ledna.

Předem děkujeme za váš aktivní přístup ke směřování budoucnosti ČRDM!

 

3. MŠMT vyhlásilo mimořádný dotační program “Evropský rok dobrovolnictví“ (2. kolo)

Sdružení mají tak možnost žádat o finanční prostředky na realizaci akcí vztahující se k Evropskému roku dobrovolnictví. Uzávěrka žádostí je 31. 1. 2011 do 14 hodin.

Bližší informace o dotačním řízení naleznete na: http://www.msmt.cz/mladez/vyhlaseni-mimoradneho-dotacniho-programu-evropsky-rok-1

 

4. Pražské oddíly, zapojte se do příprav Bambiriády 2011

Pražská sdružení si již v současné době mohou napsat o bambiriádní přihlášku na aktivitní prezentaci nebo pouze o přihlášku na pódiové vystoupení. Své dotazy nebo žádosti o přihlášky směrujte na .

 

5. ČRDM vydala novou publikaci pod názvem: „Kdo je kdo“

Jedná se o jakýsi katalog všech členských sdružení ČRDM. Kniha věnuje každému spolku jednu stranu, na které je možné zjistit základní informace o činnosti, získat kontakty a prohlédnout si několik pěkných fotografií z jeho aktivit.

Našim členským sdružením nabízíme výtisk této publikace. V případě zájmu si jí prosím vyzvedněte na sekretariátu ČRDM, nebo objednejte na emailu a bude Vám zaslána.

 

6. Aktuální nabídka publikačního prostoru v časopisu Archa

Tištěný zpravodaj ČRDM Archa má jakožto hlavní téma prvního čísla nového ročníku „Nejen podsady a kotlík“. Máte-li tedy s nějakou „alternativní“ aktivitou při činnosti vašeho sdružení, oddílu, skupiny, kmene či klubu své zkušenosti – a zájem publikovat je v Arše – zašlete, prosím, svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: , a to do 21. ledna. Rozsah textu přitom není nijak pevně stanoven – příspěvek může být v případě potřeby pochopitelně redakčně krácen a upraven; pokud byste k němu připojili také vhodné ilustrační foto z činnosti Vašeho sdružení (nejlépe barevné, digitální, o velkém rozlišení), tím lépe (prosíme o jméno a příjmení autora fotografie/fotografií,  pokud ho samozřejmě znáte; stručné popisky asi nic nezkazí…).

Na adresu časopisu Archa můžete do její nové rubriky zasílat i drobné zajímavosti, nebo dokonce i kuriozity spjaté s činností vašeho sdružení. Rozsah textu je v tomto případě omezen na pět řádek.

 

7. Co dělat proti pravicovému extremizmu? (seminář TANDEMu)

Zajímá Vás, jak integrovat protirasistická témata do práce Vašeho sdružení, oddílu, klubu či střediska volného času? Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM Vás zve na česko-německý seminář pro oblast volnočasové a výchovné práce s dětmi a mládeži, který se pod názvem „Co dělat proti pravicovému extremizmu?“ uskuteční v termínu 18. až 20. února 2010 v Sebnitz v Sasku. Seminář je určen pro dobrovolné i profesionální pracovníky s dětmi a mládeži, od vedoucích kroužků, přes spolupracovníky středisek volného času po vedoucí nejširšího spektra oddílů. Přihlásit se můžete do  4. února 2010. Bližší informace naleznete na adrese: http://www.adam.cz/zahranici/view.php?cisloclanku=2011010002

 

8. Zahájení „EU – čínského roku mládeže“ v Pekingu

Odbor pro mládež Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy hledá zástupce České republiky k nominaci pro účast na slavnostním aktu zahájení EU – čínského roku mládeže v Pekingu. 12. EU-čínský summit v listopadu 2009 v Nanjing (Čína) rozhodl o ustanovení roku 2011 „EU – čínským rokem mládeže“. Hlavními cíli tohoto Roku je podpořit interkulturní dialog, vzájemné porozumění a přátelství mezi evropskou a čínskou mládeží, povzbudit mladé lidi k jejich aktivní účasti na rozvoji EU – čínských vztahů a na základě dopadu aktivit realizovaných v tomto Roce zajistit další EU – čínskou spolupráci v oblasti mládeže i po roce 2011. Přihlásit se můžete do středy 12. ledna do 12:00 hod. Více informací jsou k dispozici na: http://www.adam.cz/zahranici/view.php?cisloclanku=2011010001

 

9. Nabídka účasti na březnovém školení Rady Evropy pro facilitátory

Rada Evropy pořádá od 21. – 29. března 2011 v Budapešti školení pro facilitátory zabývající se neformálním vzděláváním mladých lidí. Kurz je určen pro zaměstnance i dobrovolné pracovníky mezinárodních nevládních mládežnických organizací a jiných mládežnických sítí, kteří vedou školicí a vzdělávací akce pro mladé lidi a plánují působit jako facilitátoři v Evropských centrech mládeže nebo v rámci projektů financovaných Evropskou nadací mládeže v letech 2011 – 2012. Zájemci o účast se můžou hlásit do 23. ledna. Další informace naleznete na adrese: http://www.adam.cz/zahranici/view.php?cisloclanku=2011010003

 

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Tým ČRDM

Česká rada dětí a mládeže

Senovážné náměstí 977/24

116 47  Praha 1

Tel.: +420 234 621 210, +420 234 621 209

Fax.: +420 234 621 541

e-mail:

www.crdm.cz

www.adam.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop