English version

Týden v ČRDM

1.8.2010

Zasíláme Vám nejnovější informace z České rady dětí a mládeže (ČRDM):

 

Jednání o nové hygienické vyhlášce pokračují

Vážení přátelé,

 mnozí z Vás jistě zaregistrovali „mediální šum", ohledně novely „hygienické" vyhlášky. O možnosti připomínkovat vzdělávání táborových zdravotníků tak, jak ho upravuje vyhláška 106 v pozdějším znění, jsme informovali v minulém mailingu. Podnět se zatím sešel jen od ČTU. Termín pro připomínkování tímto prodlužujeme, na základě domluvy s Ministerstvem zdravotnictví (MZ) do konce srpna 2010. Je to tím, že MZ udělá speciální novelizaci k začátku roku 2010. Budeme mít tedy více času návrh připravit, popřípadě se podílet na jeho obhajobě.

Ve středu 28. 7. 2010 jsem podnikl cestu s hlavním hygienikem Vítem a ředitelem Hrubým pro třech táborech. Všechny tábory byly stanové, „na zelené louce". O tom, jak se pánům tábory líbily se můžete dočíst na http://www.adam.cz/clanek-2010070058-hlavni-hygienik-navstivil-detske-tabory-byl-spokojen-u-skautu-si-dal-i-cinu-z-esusu.html. Doprovázeli nás novináři ze zpravodajství ČT a MfD. Výstupy se objevily i v ČRo 1, Deníkách. Hlavní hygienik v nich vyvrací obavy sdružení a veřejně potvrzuje kompromisní stanoviska nebo akceptaci připomínek, které ČRDM podala. V tuto chvíli tedy pravděpodobně nehrozí bezprostřední nebezpeční pro tábory našich sdružení. Neříkám hop, dokud nedostaneme do ruky definitivní podobu.

Cestou jsem zažil několik zajímavých momentů, kdy vedoucí táborů referovali ministerstvu, jaké konkrétní požadavky mají příslušní hygieničtí kontroloři. Například v táboře Na ostrůvku chtěli, dle vyjádření MZ neopodstatněně, rozbor vody, kterou se děti sprchují. Zajímavý byl i moment, kdy pan doktor Hrubý označil jako vyhovující pro sprchování dětí, polévání z výšky z konve, ve které byla ohřátá voda. Akceptovatelné je i to, že se děti chodí sprchovat do nedalekého rekreačního areálu.

Jako užitečné se oběma stranám jeví ustavení společné skupiny, kde by byli členové doktoři, školitelé ze sdružení a zástupci MZ. Tato skupina by tvořila výkladovou metodiku, na jedné straně by pak praktické příklady byly komunikovány při školeních do sdružení, na druhé straně by byli i poučeni příslušní kontroloři krajských hygien ze strany nadřízeného orgánu, tedy MZ.

Jako základ pro skupinu odborníků ze sdružení lze jistě použít členy pracovní skupiny projektu Klíče pro život. Pokud byste měli další kandidáty, prosím, kontaktujte mě. Rád bych během září zorganizoval první schůzku.

Na obzoru je, dle sdělení MZ, i novelizace zákona o Veřejném zdraví. Tam by byla šance na odstranění nadměrné byrokracie s potvrzeními u lékaře pro vedoucí. Na tento problém taktéž některá členská sdružení upozornila ve svých připomínkách.

 Díky za spolupráci

Aleš Sedláček, předseda ČRDM

 

 

Hledáme účastníky společného výměnného projektu ČR – SRN – Izrael

Česká rada dětí a mládeže společně s Německým kruhem mládeže (www.dbjr.de) a Radou hnutí mládeže v Izraeli na letošní rok naplánovala společný trilaterální výměnný projekt Mladí lidé z ČR, SRN a Izraele: Objevovat historii – rozumět současnosti – tvořit budoucnost. Pro plánování a realizaci trilaterálního projektu byl sestaven projektový tým. Nyní hledáme ještě několik zájemců na doplnění tohoto týmu, kteří se zároveň stanou účastníky trilaterální výměny ve všech třech zemích. Součástí programu budou diskuse mezi účastníky i s odbornými lektory, kreativní workshopy, návštěvy významných pamětihodností týkajících se dané tematiky…

Více informací a přihlášku ke stažení naleznete na adrese: http://www.adam.cz/zahranici/view.php?cisloclanku=2010070001. Přihlásit se můžete do 4. 8. 2010.

 

 

Tým ČRDM

 Česká rada dětí a mládeže

Senovážné náměstí 977/24

116 47  Praha 1

Tel.: +420 234 621 210, +420 234 621 209

Fax.: +420 234 621 541

e-mail:

www.crdm.cz

www.adam.cz

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop