English version

Týden v ČRDM, 18. 2. 2011

19.2.2011

Milí přátelé ve sdruženích, zasíláme Vám nejnovější informace z České rady dětí a mládeže (ČRDM):

 

 

1. Aktuální nabídka publikačního prostoru v časopisu Archa

Tištěný zpravodaj ČRDM Archa má jakožto hlavní téma druhého čísla nového ročníku „Exemplatrahunt – příklady táhnou“. Kdoví, třeba právě Vy víte o záslužné akci Vašeho spolku nebo o pozoruhodném činu některé/ho z jeho členek/členů, které se staly nebo mohou být napodobeníhodným vzorem pro jiné…? Máte-li zájem s nimi seznámit i ostatní, zašlete, prosím, svůj příspěvek na e-mailovou adresu redakce: , a to do 18. března. Rozsah textu přitom není nijak pevně stanoven (příspěvek může být v případě potřeby pochopitelně redakčně krácen a upraven); pokud byste k němu připojili také vhodné ilustrační foto (nejlépe barevné, digitální, o velkém rozlišení), tím lépe (prosíme o jméno a příjmení autora fotografie/fotografií, pokud ho samozřejmě znáte; stručné popisky asi nic nezkazí…).

 

2. Staňte se mladým ambasadorem míru

Rada Evropy zve vedoucí mládeže k účasti na projektu mládežnických ambasadorů míru, který zahrnuje školení, distanční vzdělávání (e-learning) i praktické iniciativy podporované evropskou sítí a poběží od roku 2011 do roku 2013. Cílem projektu je zviditelňovat a podporovat mládež v mírových aktivitách vedoucích k lepšímu soužití v důstojnosti a dialogu, a to pomocí sítě specificky školených mladých lidí, kteří takto přenesou hodnoty Rady Evropy do oblastí a komunit zasažených konflikty. V českém prostředí je projekt zamířen zejména na mládežnické vedoucí pracující s romskou komunitou, migranty a uprchlíky. Účelem projektu je vyškolit mírové ambasadory a rozvinout jejich kompetence v podpoře a ochraně lidských práv, transformaci konfliktů, interkulturním dialogu a další podle jejich specifických potřeb.

V rámci projektu se uskuteční dva semináře (ve Štrasburku 3.–10. dubna 2011 a v Budapešti 2.–8. října 2011), síťovací seminář (předběžně v záři 2012) a hodnotící setkání (předběžně v únoru 2013). V době mezi semináři bude probíhat e-learning a praktická realizace mírových iniciativ na lokální úrovni. Pracovním jazykem projektu je angličtina. Ubytování a stravování účastníků seminářů zajistí Rada Evropy, stejně jako proplacení cestovních výdajů. Účastnický poplatek činí 60 € za každý seminář.

Zájemci ve věku 18 – 26 let ovládající psanou i mluvenou angličtinu se můžou hlásit prostřednictvím on-line přihlášky na adrese youthapplications.coe.int nejpozději do 28. února 2011. Další informace a přesné požadavky na uchazeče naleznete v informačním dokumentu na adrese: www.adam.cz/zahranici/doc/info-youth-peace-ambassadors-2011-2013.pdf

 

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Tým ČRDM

Česká rada dětí a mládeže

Senovážné náměstí 977/24

116 47  Praha 1

Tel.: +420 234 621 210, +420 234 621 209

Fax.: +420 234 621 541

e-mail:

www.crdm.cz

www.adam.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop