English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Týden v ČRDM, 14. 1. 2011 a 21. 1. 2011

Týden v ČRDM, 14. 1. 2011 a 21. 1. 2011

21.1.2011

Milí přátelé ve sdruženích,

zasíláme Vám nejnovější informace z České rady dětí a mládeže (ČRDM):

 

1. ČRDM nabízí k odběru publikace

 

Paragrafy vedoucího dětského kolektivu (2010) – přehled základních paragrafů, zákonů, nařízení, vyhlášek či směrnic, které ovlivňují dění kolem dětí a mládeže, cca 200 stran, formát A5.

 

Město dětem (2009) – jak města, obce a kraje podporují či mohou podporovat sdružení dětí a mládeže, cca 80 stran, formát A5.

 

Hranice bezpečí (2009) – metodický průvodce prevencí sexuálního zneužívání dětí a mladistvých I., brožura, cca 50 stran

 

Mami, tati, znáš má práva? (2008) – malá publikace o Úmluvě o právech dítěte, brožura cca 50 stran

 

Mládež České republiky (2008) – informační publikace o dětech a mládeži v České republice, brožura, cca 30 stran

 

Případné zájemce žádáme, aby si publikace objednali na emailu , rádi Vám je zdarma zašleme. Všechny výše zmíněné publikace máme k dispozici v dostatečném množství; pokud by se přesto jejich počet díky velkému zájmu snížil na minimum, nebudeme moci vyhovět všem požadavkům. Objednávejte proto prosím rychle. Oproti publikaci KDO JE KDO, kterou jsme avizovali v minulém týdnu, je tyto publikace možné objednávat i ve větším množství.

 

2. Zapojte se do 4. ročníku Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany, kteří se podílejí na projektech podporujících porozumění v EU

Do 4. ročníku soutěže o Cenu Karla Velikého se můžete se svými projekty přihlašovat do 23. ledna 2011. Tato cena pro mladé Evropany je určena pro mladé lidi ve věku 16 až 30 let, kteří se podílejí na projektech, které jsou zaměřeny na podporu vzájemného soužití Evropanů jako jedné komunity a na porozumění mezi národy Evropské unie. Soutěžit mohou například výměnné programy mládeže, umělecké nebo internetové projekty s evropským rozměrem.

Do soutěže se mohou zapojit jak skupiny, tak i jednotlivci, oceněny mohou být projekty, které byly v letošním roce zahájeny, a buď byly již ukončeny, nebo stále probíhají. Přihlášky jsou k dispozici na stránkách soutěže:

http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/cs/form_2011.html

Více informací získáte na uvedených stránkách Ceny Karla Velikého nebo případně zkontaktujte Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice – mail:

3. Nábor do pracovní skupiny Zahraniční komise ČRDM

 

Zahraniční komise je poradní orgán České rady dětí a mládeže, jejímž cílem je přispívat ke zlepšování vztahů se zahraničními partnery, vyvíjet kontinuální činnost v oblasti zahraničí, prezentovat českou mládež a podporovat a prosazovat její zájmy.

 

S novým rokem bychom rádi vyzvali zástupce členských sdružení a mládež ke spolupráci. Naše činnost spočívá v aktivním řešení aktuálních témat a projektů.

 

Rádi přijmeme každého nového člena, který má chuť podílet se a pomáhat s řešením témat a projektů v této oblasti. Zároveň Vám tato činnost přinese nové zkušenosti a poznatky a získáte nejaktuálnější informace ze zahraničí.

 

Více informací:

 

http://www.adam.cz/zahranici/view.php?nazevclanku=nabor-do-pracovni-skupiny-zahranicni-komise-crdm&cisloclanku=2010120004

 

V případě dotazů se obraťte na Lenku Dvořákovou:

 

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Tým ČRDM

 
Týden v ČRDM, 21. 1. 2011

 Milí přátelé ve sdruženích,

zasíláme Vám nejnovější informace z České rady dětí a mládeže (ČRDM):

 

1. Hledáme příběhy dobrovolnických osobností

 Milá sdružení,

 jak jsme již informovali, rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dobrovolnictví. Evropská komise poukáže MŠMT prostředky, které budou využitelné na propagaci tohoto – pro nás zásadního – fenoménu. ČRDM  jakožto organizace, která vede příslušnou pracovní skupinu, byla požádána o dodání příběhů dobrovolnických osobností.

 

Jak si takový příběh představujeme?

 V příbězích, které se v médiích objevují (a jistě se i v roce 2011, doufejme, ve zvýšené míře objevovat budou), jsou stále hrdiny lidé, kteří pomáhají chudým, navštěvují nemocné a podobně. Málokdy se ale objeví dobrovolníci, který pravidelně, dlouhodobě, každý týden připravují program na schůzku, víkendy tráví na výletech do přírody, kde zodpovídají za skupinu svých svěřenců, mladších kamarádů. Podstatnou část jejich dovolené si vezme tábor. Takových lidí jsou v našich sdruženích tisíce. Jen k pojištění odpovědnosti za škodu jich přihlašujete 13 000…

 

Rozsah: stránka formátu A4

Termín: do 5. 2. 2011

Poslat na:

Přiložit: ideálně foto, není ale podmínkou

 

Děkuji

 Aleš Sedláček, předseda ČRDM

 

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 Tým ČRDM

 Česká rada dětí a mládeže

Senovážné náměstí 977/24

116 47  Praha 1

Tel.: +420 234 621 210, +420 234 621 209

Fax.: +420 234 621 541

e-mail:

www.crdm.cz

www.adam.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop