English version

Týden v ČRDM

1.9.2009

Nejnovější informace z České rady dětí a mládeže (ČRDM):

 

1. Přinášíme Vám další kvalifikovaný názor – reakci od členského sdružení ČRDM „Lípa 2“ – týkající se tématu Datové schránky a občanská sdružení,

kterému jsme se již věnovali v jednom z minulých mailingů:

Reakce na informace o datových schránkách, které jsme přinesli v mailingu rozeslaném dne 11. srpna 2009, od pana Aleše Václava Kratochvíla, prezidenta sdružení Lípa 2:

Jsem prezident občanského sdružení Lípa 2 (člen České rady dětí a mládeže)a profesí právník. Mohu potvrdit, že z hlediska zákona je situace ohledně datových schránek pro občanská sdružení zcela jasná, a potvrzuji to, co říká předseda Revizní komise ČRDM Mgr. Josef Valter. Občanským sdružením, jakož i jejich organizačním jednotkám s právní subjektivitou, může být datová schránka zřízena pouze na žádost. Zřízení datové schránky bez žádosti v daném případě vůbec nepřichází v úvahu. Jedinou výjimkou mezi občanskými sdruženími jsou - pokud je mi známo - občanská sdružení, která provozují drážní dopravu, neboť pro tuto činnost musí být zapsána v obchodním rejstříku, jako je např. Zubrnická museální železnice nebo Společnost železniční výtopna Jaroměř (těm bude zřízena datová schránka ze zákona). Ostatním občanským sdružením zřízení datové schránky na žádost nedoporučuji. Je to výhoda pro úředníky, ne pro nás.

Zdraví

 

Aleš Václav Kratochvíl,
prezident sdružení Lípa 2

 

 

2. Aktuální informace týkající se projektu Klíče pro život:

Některá sdružení vyslala své členy do expertních skupin ve větvi "Uznávání neformálního vzdělávání" v projektu "Klíče pro život". Tyto expertní skupiny budou pracovat

během podzimu. V první polovině příštího roku bude probíhat výběrové řízení na ověření minimálního kompetenčního profilu, který tyto skupiny připraví.

V jiné větvi projektu, "Průřezová témata", která se netýká přímo činnosti sdružení dětí a mládeže, ale mnohdy s ní úzce souvisí, bylo vypsáno výběrové řízení. Pokud se

Vaše organizace dlouhodobě zabývá inkluzí dětí se specifickými vzdělávacími potřebami nebo multikulturalitou, pročtěte si následující výzvu. V případě zájmu, prosím, doručte nabídku do 20. 10. 2009 do 10:00 hodin na adresu uvedenou v zadávací dokumentaci.

Uvádíme zde rovněž kontakty na garanty:

Jindřich NOVOTNÝ

odborný pracovník oddělení neformálního vzdělávání, garant průřezových témat „Inkluze“ a „Zdravé klima“

Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Na Poříčí 4, Praha 1

tel.: +420 221 850 806

mob.: +420 733 125 990

www.nidm.cz, www.kliceprozivot.cz

 

 Michaela Tužilová

odd. zahr. spolupráce NIDM

garant průřezových témat „Mediální výchova a medializace“ a „Multikulturní výchova“

Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Na Poříčí 4, Praha 1

tel., fax: +420 221 850 811

mob.: +420 733 125 967

www.nidm.cz, www.kliceprozivot.cz

 

Formou odkazu na internetové stránky

http://www.adam.cz/doc/1251802784_sb_vyzva_k_podani_nabidky_46_09_111.pdf přikládáme podrobnější informace týkající se této Výzvy k podání nabídek.

 

Dále uvádíme i odkaz na internetovou adresu

http://www.adam.cz/doc/1251803095_sb_priloha__1.xls,

kde je uložena Příloha k zadávacímu řízení Vzdělávací a organizační služby v oblasti inkluze dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a v oblasti multikulturní výchovy.

 

3. Soutěž o nejlepší návrh loga a sloganu k Evropskému roku dobrovolnictví

Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen jako Evropský rok dobrovolnictví. V této souvislosti Evropská komise připravila také soutěž s názvem „Let´s Slogo“. Jedná se o soutěž o nejlepší návrh loga a sloganu pro Evropský rok dobrovolnictví. Vítězný návrh se pak stane oficiálním logem a sloganem Evropského roku dobrovolnictví 2011. Bude tak používán ve všech propagačních a informačních materiálech, které budou k dostání po celé Evropě. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 16. prosince 2009 v Bruselu. Uzávěrka podání návrhů je stanovena na 18. září 2009. Podrobnosti o soutěži naleznete na internetové adrese http://www.eyv2011.eu/DisplayPage.asp

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

Lucie Celbová /manažerka komunikace a PR/ a tým ČRDM

Česká rada dětí a mládeže

Senovážné náměstí 977/24

116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 210, 234 621 209

Fax.: 234 621 541

e-mail: lucie.celbova@crdm.cz

www.crdm.cz

www.adam.cz

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop