English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > TISKOVÁ INFORMACE O SOUČASNÝCH PROBLÉMECH FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR

TISKOVÁ INFORMACE O SOUČASNÝCH PROBLÉMECH FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR

23.12.2014

TISKOVÁ INFORMACE O SOUČASNÝCH PROBLÉMECH FOLKLORNÍHO SDRUŽENÍ ČR

Členové výboru Folklorního sdružení České republiky v souladu se Stanovami FoS ČR § 5, odst. 2), písm. a) na svém jednání dne 8. listopadu 2014 jednomyslně rozhodli o podání návrhu na insolvenční řízení u Městského soudu v Praze, a to k 20. listopadu 2014. Učinili tak na základě informací předsedy FoS ČR Zdenka Pšenici o dlouhodobě kritické ekonomické situaci, která vyvrcholila v průběhu druhého pololetí letošního roku totální neschopností sdružení dostát svým finančním závazkům vůči věřitelům i zaměstnancům.

Z podaných informací vyplynulo, že sdružení se s finančními problémy potýkalo de facto od počátku své existence. Základní pilíře profinancovávání činnosti v daném kalendářním roce tvořily členské příspěvky, dotace ze státního rozpočtu a příjmy od donátorských subjektů. Do vážných problémů se sdružení začalo dostávat s nástupem všeobecné hospodářské krize v roce 2008 a zejména pak v roce 2012, kdy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR velmi neočekávaně snížilo FoS ČR pravidelnou roční dotaci o 45 procent(!). Na celkovém propadu hospodaření sdružení se rovněž podepsalo postupné omezování finančních zdrojů generovaných členskými příspěvky a finančními dary.

Výbor Folklorního sdružení ČR se sice snažilo na nepříznivý ekonomický vývoj reagovat různými úspornými a systémovými opatřeními, ale ta byla – jak se z hlediska delšího časového horizontu ukázalo – neefektivní, resp. nedostatečná.

Navíc členům výboru neposkytlo vedení konkrétní informace týkající se hospodaření v roce 2013 a následně pak ani v letošním roce. Důvodem byly obavy z denunciace osob zodpovědných za hospodaření sdružení, včetně možné bezbřehé medializace, která by problém nejen nikterak neřešila, ale přímo by ohrozila v té době nadějná jednání na získání finančních prostředků od soukromých investorů.

Jako lichá se však ve všech daných souvislostech jeví možnost vyvádění prostředků ze sdružení ve prospěch jiných právnických či fyzických subjektů.

Podání návrhu na insolvenční řízení neznamená likvidaci sdružení, jeho smyslem je především ochrana před věřiteli a vytvoření podmínek pro možná řešení situace. Proto se výbor obrátil dopisem na členské subjekty Folklorního sdružení ČR s výzvou, aby pokračovaly ve své činnosti. Funkci koordinátora součinnosti mezi folklorními soubory a folklorními festivaly mohou v této situaci částečně plnit regionální folklorní sdružení, která jsou samostatnými, tzv. konsorciálními členskými subjekty FoS ČR.

Přes podání návrhu na insolvenční řízení výbor Folklorního sdružení ČR nepřestává podnikat kroky, které by mohly zánik sdružení odvrátit. O dalších výsledcích jednání bude informovat členskou základnu i širokou veřejnost.

V Praze dne 21.11. 2014 Za výbor Folklorního sdružení ČR:

Zdeněk Pšenica, v . r.

předseda

P.s.

Pro objektivní obrázek o situaci FoS ČR viz články v některých médiích:

Valšský deník 13.11.2014- http://valassky.denik.cz/zpravy_region/zadluzeny-fos-nastval-folkloristy-ministerstva-jim-priskrtila-dotace-20141113.html

Lidovkycz -http://www.lidovky.cz/folklorni-sdruzeni-celi-trestnimu-oznameni-kvuli-dluhum-pm3-/zpravy-domov.aspx?c=A141106_112530_ln_domov_sk

Slovackodnes.cz- 8.11.2014- http://www.slovackodnes.cz/?topic=o-kriticke-situaci-folklorniho-sdruzeni-podruhe-jak-to-tedy-vypada-a-co-jsem-se-dozvedel-od-predsedy-zdenka-psenici

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop