English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Termín přihlášek na semináře prodloužen do 6.11.2009

Termín přihlášek na semináře prodloužen do 6.11.2009

4.11.2009

Termín přihlášek na semináře prodloužen do 6.11.2009
Soubor:
VyrocniSetkaniSouboru_2009 (5)0.doc
Formát:
doc
Velikost:
76kB

na základě usnesení X. valné hromady Folklorního sdružení ČR pořádá výbor FoS ČR vzdělávací seminář pro vedoucí členských folklorních souborů, ředitele folklorních festivalů a individuální členy FoS ČR, který se uskuteční ve dnech 21. a 22. 11. 2009 v Top Hotelu Praha, Blažimská 1781/4, Praha 4 – Chodov.Přihláška je v přiloženém Word souboru.

 

Program semináře:

 

21.11. 2009 - sobota:

09,00 – 10,00                Prezence účastníků

10,00 – 12,00                Informace o výsledcích FoS ČR při realizaci usnesení X. valné hromady

12,00 – 14,00                Oběd, ubytování

14,00 – 18,00                Semináře k jednotlivým problémům práce souborů:

                                   •  Vedení účetnictví, získávání dotací pro soubor, festival

                                    •  Zahraniční kontakty v práci souboru,  zahraniční zájezdy

                                    •  Propagace a  medializace v činnosti vedení souboru

                                    •  Aktivity dětských folklorních souborů

 

Semináře poběží souběžně !

 

18,00 – 19,30                Večeře

19,30 – 24,00                Společné posezení s muzikou

 

22. 11. 2009 - neděle:

09,00 – 12,00                Společná prohlídka Pražského hradu

                                    Společná prohlídka Prahy

 

            Účastnický poplatek za 1 účastníka jednání činí 250,- Kč, ubytování na 1 noc 500,- Kč, při ubytování na 2 noci 800,- Kč.  Částky jsou splatné předem složenkou nebo bankovním převodem na adresu nebo  účet  sdružení  (VS: 21112009).  Členové, kteří nemají zaplacené členské příspěvky platí  dvojnásobnou částku!  Při prezenci předloží  účastníci doklad o zaplacení poplatku. Přihlášky k účasti zašlete na sekretariát FoS ČR nejpozději do 6. listopadu 2009.

            S přátelským pozdravem

                        Jiří Pokorný v.r.                                               Zdeněk Pšenica v.r.

         tajemník Folklorního sdružení ČR                         předseda Folklorního sdružení ČR

 

Přihláška k účasti na vzdělávacím semináři vedoucích folklorních souborů

ve dnech 21. – 22.11. 2009 v Praze

 

Folklorní soubor (název, místo)  ________________________________________________

 

Folklorní festival (slavnost) ____________________________________________________

 

Individuální členové  _________________________________________________________

 

  1. ____________________________________________________________________

 

  1. ____________________________________________________________________

 

 

  1. ____________________________________________________________________

 

 

Pro přihlášené objednáváme ubytování:

 

a)     na 1 noc  z  21.11. na  22.11. 2009 – počet lůžek      ________

b)     na 2 noci od 20.11. do 22.11. 2009 – počet lůžek      ________

 

 

Máme zájem o účast na seminářích:

 

a)  Vedení účetnictví, získávání dotací pro soubor, festival       ANO - NE     Počet osob:

b)  Zahraniční kontakty v práci souboru, zahraniční zájezdy    ANO -  NE     Počet osob:

c)  Propagace a  medializace v činnosti vedení souboru          ANO - NE      Počet osob:

d)  Aktivity dětských folklorních souborů                                    ANO - NE     Počet osob:

 

 

Máme zájem o společnou prohlídku Pražského hradu.            ANO - NE     Počet osob:

 

Máme zájem o společnou prohlídku Prahy.                               ANO - NE      Počet osob:

 

 

Podpis, příp. razítko:

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop