English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Spolupráce folkloristů České republiky a Polska

Spolupráce folkloristů České republiky a Polska

19.7.2010

Foto Svetozár PlesníkFoto Svetozár Plesník
Foto Svetozár Plesník

Další zintenzívnění spolupráce folkloristů Česka a Polska, zejména v příhraničních oblastech - to je jeden z důležitých výsledků dvoudenního jednání představitelů Folklorního sdružení České republiky a polských organizací Zwiazek Podhalan, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Bialej a Muzeum Wsi Opolskiehj w Opolu, které se uskutečnilo ve dnech 15.–16. července v Praze. Pracovního jednání se zúčastnili rovněž přestavitelé Polského kulturně-osvětového svazu v ČR.

V úvodu jednání, které probíhalo v sídle Folklorního sdružení ČR, jeho předseda Zdeněk Pšenica představil polským hostů rozhodující aktivity sdružení, díky jimž si v uplynulých dvaceti letech vydobylo pozici nejsilnější organizace lidové kultury v naší zemi. Základem jeho obrovského folklorního potenciálu je totiž 14 000 členů, dále 412 folklorních souborů, více než 60 festivalů a řádově desítky tisíc aktivistů, příznivců a sympatizantů folkloru.

Za polské hosty jako první vystoupil Maciej Motor-Grelok, předseda organizace Związek Podhalan. Konstatoval, že situace v Polsku je odlišná – v zemi sice působí desítky různých organizací, sdružení a spolků se zaměřením na lidovou kulturu, ale neexistuje žádná centrální „instituce“, která by je sdružovala a navenek vůči státu i zahraničním partnerům typu Folklorního sdružení ČR zaštiťovala či reprezentovala. Ve stručnosti prezentoval aktuální činnost sedmi tisícového svazu Podhalan a jeho 42 dětských souborů i 76 místních skupin, který reprezentuje folklor a lidové umění rozsáhlých regionů polských Tater a Beskyd.

Za Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej pak promluvil jeho ředitel Leszek Miłoszewski, který rovněž v krátkosti přiblížil hlavní poslání tohoto významného stánku kultury ve Slezsku. Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu a jeho hlavní aktivity představil přítomným jeho předseda Jarosław Gałęza.

V další části jednání členové obou delegací hovořili o možnostech konkrétní vzájemné spolupráce v oblasti medializace různých aktivit a prohloubení vzájemné informovanosti s důrazem na připravované akce, festivaly, apod. Polští hosté se zájmem vyslechli informace o ediční politice FoS ČR, především o vydávání časopisu FOLKLOR a řady různých tiskových publikací, dále o multimediálních aktivitách Folklorního sdružení ČR, resp. o využívání internetových stránek www.folklornisdruzeni.cz, včetně spolupráce s veřejnoprávním rozhlasem a televizí i dalšími mediálními partnery.

V této souvislosti se delegace dohodly na konkrétní součinnosti při obsahovém propojení webových stránek, dále na využití stránek měsíčníku FOLKLOR k informování o dění v oblasti lidové kultury v Polsku. V neposlední řadě se hovořilo i o zkušenostech z propagace folkloru jako jednoho z důležitých atributů současného cestovního ruchu.

Polští přátelé seznámili své české protějšky rovněž se svými významnými „krajanskými“ aktivitami, které rozvíjejí v zahraničí a zejména ve Spojených státech. Zde žije – jak známo – mnohamilionová polská komunita, která se velmi zajímá o lidovou kulturu ve své původní vlasti.

Předmětem jednání byly i konkrétní výměny polských a českých souborů v letošním a příštím roce.

Předseda Polského kulturně-osvětového svazu v ČR Jan Ryłko v této souvislosti zdůraznil možnosti, které pro tuto výměnu vytváří letošní 63. Mezinárodní folklorní setkání „Gorolski Święto”, které se uskuteční ve dnech 7.–8. srpna 2010 v Jablunkově. V závěru jednání se rovněž hovořilo o možnostech většího využití prostředků Visegrádského fondu pro vzájemnou spolupráci a poznávání zejména mladých lidí.

I když program dvoudenního jednání byl velice nabitý, hostitelé ve spolupráci se Správou Pražského Hradu připravili pro polskou delegaci malé překvapení – prohlídku nejvýznamnějších památek v areálu Pražského Hradu .

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop