English version

Školy mladých odzemkárů 2010

Počet dní:
2917903
Termín
20.1.2010 - 1.1.9999

Vážení přátelé,
     v letošním roce chceme navázat na úspěšný první ročník Školy mladých odzemkárů a uspořádat tuto akci i v roce 2010.
     Spolupráci opět přislíbilo Valašské muzeum v přírodě v Rožnově p.R. a samozřejmě i lektoři z řad bývalých i současných vynikajících odzemkářů.


     Cílem Školy je nejen naučit mladé adepty odzemkářské figury, ale hlavně postavit každému účastníkovi odzemek případně obuškový "na  míru" tak, aby byl schopen zatančit jej na jevišti.

     Termín: od úterý 29.6. večer do 2.7.2010 večer.

     Místo konání: Rožnov pod Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě.
 

     Program: ukázky a nácvik odzemkových figur, ukázky záznamů z odzemkářských školení a soutěží, historie odzemku, ukázky a nácvik zpěvu, fizioterapie, plavání a relaxace, příprava vlastní sestavy tance,její nácvik, tanec za doprovodu živé muziky a závěrečné
absolventské předvedení.

     Pro účastníky bude zajištěno ubytování a stravování. Podmínkou účasti je věk nad 15 let a úhrada školného ve výši cca 1000,- Kč (bude upřesněno v návaznosti na získání finančních prostředků z grantů).

     Doporučení pro zájemce: účast na semináři k odzemku, který bude pořádat 17.4. 2010 SVPT VSACAN ve Vsetíně. 

 

     Křest ohněm: účast na následujících akcích:

3.7.2010 - Mezinárodní folklorní festival Vsetínský krpec -
"Memoriál Dušana Růžičky" - soutěž v odzemku a obuškovém

10.7.2010 - Valašské muzeum v přírodě - přehlídka mužského
tanečního projevu v odzemku a obuškovém - doprovodný program ke

14. ročníku mezinárodního setkání řezbářů "Hejův nožík"

Přihlášky s těmito údaji: Jméno,příjmení, datum narození, bydliště,

                                    e-mail, příp. telefon, soubor

zasílejte na adresu: Petr Dobrovolný

                             Vítězná 1743

                             756 61 Rožnov pod Radhoštěm

nebo na e-mail:

 

Za Valašské folklorní sdružení

Petr Dobrovolný

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop