English version

školení odzemkářů

Počet dní:
2917511
Termín
16.2.2011 - 1.1.9999
Místo
Vsetín

Vážení kolegové a přátelé,

soubor valašských písní a tanců VSACAN ve spolupráci s Valašským folklorním sdružením opět připravil jednodenní školení s odbornou taneční i teoretickou výukou chlapeckého sólového tance Odzemek a Obuškový. Školení se uskuteční v sobotu 16. dubna 2011 ve Vsetíně v nácvičných prostorech SVPT Vsacan v Kulturním zařízení na Horním městě Vsetín, Sychrov č. 53. Budova se nachází za Vsetínským zámkem.
Školení je určeno jednak mladým, nadějným, začínajícím odzemkářům, ale i zkušeným harcovníkům, kteří prošli již řadou soutěží v tomto tak pro Valašsko typickém sólovém mužském tanci. Počet zájemců z jednotlivých souborů není omezen. Využijte v souborech jedinečnou příležitosti a pomožte rozšířit řady skvělých valašských odzemkářů.


V programu semináře bude ukázka z DVD ze Strážnice 2008 nejlepších valašských odzemkářů, kteří získali Laureáta Strážnice za Valašský odzemek. Vspomínka, dnes už asi nejstarších žijících ozemkářů, Jiří Parduba (87) a Miroslav Ekart st. (82). Teoretická část a praktický nácvik vlastního tance v podání nejlepších a nejzkušenějších valašských odzemkářů.

Zápisné činí pro platící členy Valfos .100,- Kč pro neplatící 150,-Kč.

Program školení
8,45 - 8,55 prezence
9,00 - 10,30 teoretická část školení
10,30 - 10,50 pohybová průprava
10,50 - 12,50 I.praktická část školení
13,00 - 14,00 oběd
14,15 - 17,00 II. praktická část školení
17,00 - 17,30 shrnutí probraného

Odborní lektoři :
Jiří Parduba, Miroslav Ekart st., Roman Martínek, František Růžička, Jiří Stanovský a Josef Goláň.

Hudební doprovod: Luděk Dobrovolný, Kristyan Lambert a Martin Filák.

Těšíme se na Vaši účast a brzké potvrzení s počty zájemců o toto školení.
Přihlášku zašlete na adresu miroslavekart@seznam.cz, nebo telefonicky na číslo 603 879 290

                       Miroslav E k a r t
                   vedoucí SVPT Vsacan

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop