English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Sitovaci konference k Evropskemu roku dobrovolnictvi 2011

Sitovaci konference k Evropskemu roku dobrovolnictvi 2011

17.11.2010

Milí přátelé ve sdruženích,
níže zasíláme odkaz na přihlášku na Síťovací konferenci k Evropskému roku dobrovolnictví 2011 (ERD 2011), která se bude konat 3. – 4. 12. 2010 v Berouně.


Někteří z Vás již realizují přípravné aktivity, podpořené mimořádnou dotací MŠMT. Na Síťovacím setkání bychom chtěli oficiálně založit pracovní skupinu pro oblast dětí a mládeže, resp. Dobrovolnictví, v oblasti dětí a mládeže pro ERD 2011. Tato skupina by si zde stanovila cíl, na kterém by chtěla v následujícím roce pracovat. (Například nějakou společnou aktivitu, konferenci, legislativní změnu, apod.)

Za ČRDM navrhuji Bambiriádu, novelizaci zákona o dobrovolnictví a veřejný rejstřík občanských sdružení. Pokud bychom se na těchto tématech shodli, mohli bychom pro to využít propagační kampaň, kterou za peníze Evropské komise povede MŠMT a např. Bambiriádu tak levněji a efektivněji propagovat. Pokud máte nějaké jiné nápady, sem s nimi – tedy sem ne, přijďte na Síťovací konferenci a přihlaste se do „naší“ pracovní skupiny. Na činnost skupiny bude v příštím roce také přispěno z grantu EU, takže případné cestovné a jiné drobné výdaje Vám budou hrazeny. Počet míst na konferenci je omezen pro každou tematickou skupinu na 25 osob, proto přihlášení neodkládejte. Pokud se Vaše sdružení zabývá i jinou dobrovolnickou činností, přihlaste své lidi i do ostatních pracovních skupin. Některé se již začaly scházet, některé vzniknou až na místě v Berouně.

Přihlásit se můžete na internetové adrese www.nidm.cz/public-relations/setkani-erd-2010; pozor systém se uzavírá již 22. 11.!

Těším se na milé setkání v Berouně,

Aleš Sedláček, předseda ČRDM, člen organizační skupiny při MŠMT k ERD

Česká rada dětí a mládeže

Senovážné náměstí 977/24

116 47  Praha 1

Tel.: +420 234 621 210, +420 234 621 209

Fax.: +420 234 621 541

www.crdm.cz

www.adam.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop