English version

SILOČÁRY DUŠE DÍTĚTE II.

16.2.2010

V Chrudimi se uskuteční 27.2.2010 II. Sympozium na téma "Rozšiřující pohled na vedení dětského folklorního souboru". V průběhu loňského festivalu Písní a tancem v Luhačovicích probíhalo první Sympozium, jež se setkalo s příznivou odezvou z řad lektorů i účastníků akce - vedoucích souborů, kantorů, aktivistů v oblasti dětského folkloru. Loňskou akci navštívilo na 30 účastníků.

Letošní akce Siločáry duše dítěte je pořadateli situována do prostředí nově zrekonstruovaného Spolkového domu v Chrudimi. Účastníci, kteří se již hlásí, přijedou z celé republiky. Nabídnutá témata, především jejich diskusní část určená k rozpravě, jsou připravena jako celek v celodenním programu. Čtrnáct dnů před konáním je kapacita Sympozia téměř naplněna ( do dnešního dne je 25 přihlášených ).

Takový zájem svědčí především o dvou prvcích smyslu celého projektu:

a/ Zkušenosti a ohlasy z prvního Sympozia byly mezi účastníky příznivé

b/ Forma a metody Sympozia vedou k širšímu pohledu souvislostí při práci vedoucího    dětského souboru

Cílem je pokračovat v otevřeném dialogu ve folklorním hnutí na téma vedení souboru v 21.století, o rozvoji dětského vnímání tradičních odkazů v současné době. Připravená témata se budou dotýkat funkčních i fungujících metod při vedení souborů.

Především půjde o to abychom vytvořili prostor pro výměnu názorů, leckdy i kontroverzních, provokujících, vedoucích k novým úhlům pohledu na problematiku rozvoje a vedení dětského kolektivu. Důraz je kladen na výměnu zkušeností, informační dialog.

 

Předpokládaný program:

8,30 – 9,00 Prezence

9,00 – 9,15 Úvod do tématu

9,15 – 11,30 Blok A - PhDr. Alena Schauerová, Jiří Urban

11,30 – 12,30 Oběd

12,30 – 15,30 Blok B - Kateřina Kubíková, Mgr. Vlastimil Ondra, MgA. Martin Krajňák

15,30 – 16,00 Závěrečné slovo, ukončení

 

Největší podíl na uskutečnění celé akce nesou rodiče dětí ze souboru Kuřátka – Chrudim, Město Chrudim a Folklorní sdružení ČR.

 Za celý realizační tým se těším na shledání v Chrudimi.

Radka Ehrenbergerová, členka výboru FoS ČR

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop