English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Setkání s představiteli souborů širšího Plzeňska

Setkání s představiteli souborů širšího Plzeňska

23.4.2009

V Plzni se 22.dubna uskutečnilo setkání představitelů Folklorního sdružení ČR se zástupci folklorních souborů širšího Plzeňska za účasti hejtmanky Plzeńského kraje Milady Emmerové . Obsahem jednání bylo vysvětlení a zhodnocení situace vzniklé v důsledku zrušení XII.Národního folklorního plesu FoS ČR, který se měl uskutečnit 7.února v Obecním domě v Praze.

Představitelé FoS ČR Zdeněk Pšenica a Ladislav Michálek informovali přítomné, že jedinou příčinou kvůli které se ples neuskutečnil, byla aktuální nemožnost plnění finančních závazků ze strany sponzorů v důsledku všeobecné ekonomické a finanční krize. A přestože byl ples zařazen do oficiálních akcí Českého předsednictví v EU, nebyly i ze strany příslušných vládních úřadů splněny z krizových důvodů jejich přísliby.

Hejtmanka Plzeňského kraje Milada Emmerová uvedla, že tyto ekonomické důvody plně chápe a zároveń přislíbila aktivní podporu Národnímu krojovému plesu příštímu, který se má konat v únoru 2010. Přítomní zástupci souborů v diskuzi pokládali otázky týkající se náročnosti a rozsahu zrušeného plesu, vyslovovali připomínky a náměty k jeho programu. Navrhovali jako místo konání příštího plesu rekonstruované prostory Měšťanské besedy v Plzni.

Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica vysvětlil, že Národní folklorní ples je především reprezentativní přehlídkou činnosti Folklorního sdružení, která slouží k seznámení široké veřejnosti, tak i představitelů veřejných instituci a orgánů s širokou škálou činnosti souborů a postavením, které folklor zaujímá v životě naší společnosti. Všemi připomínkami a náměty z diskuse se bude zabývat Výbor FoS ČR .

Zároveň uvedl, že o konkrétním místě konání plesu, programu a dalších otázkách spojených s organizováním Národního krojového plesu 2010, bude jednáno na červnovém setkání představitelů organizátorů.

Setkání v Plzni se zúčastnil i I. místopředseda FoS ČR Ladislav Michálek, režisér plesového programu Miroslav Ekart, tajemnice plesu Eva Jelínková a předsedkyně Folklorního sdružení širšího Plzeńska Irena Valentová.

Schůzka s představiteli souborů z FS širšího Karlovarska se uskuteční v Karlových Varech v průběhu května.

EJ, DM

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop