English version

Setkání s hejtmanem a senátorem

6.12.2012

V úterý 4.12. se v Praze sešel Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje s předsedou FoS ČR Zdeňkem Pšenicou. V přátelském rozhovoru si vyměnili názory na uplynulou úspěšnou sezónufolklorních festivalů a dalších akcí ve Zlínském kraji. Bylo zde uspořádáno 12 členských festivalů a slavností a mnoho dalších akcí lidové kultury a folkloru.

Pro řadu souborů ze Zlínského kraje byl rok 2012 významný i tím, že se připravovaly a s velkým úspěchem se představily na letošním XV. Všesokolském sletu v Praze v rámci skladby Radostná země. Krajský úřad a osobně i krajský hejtman věnovali folklorním akcím a festivalům mimořádnou podporu včetně finanční. Značný úspěch měl letošní, již 20. ročník luhačovického festivalu Písní a tancem. Hejtman Stanislav Mišák přislíbil záštitu nad Vševalašským bálem, který se uskuteční 23.ledna 2013 ve Vsetíně.

Oba představitelé si rovněž vyměnili názory na složité ekonomické podmínky pro pořádání těchto akcí v příštím roce a možnosti jejich řešení.

V úterý 4.12. se předseda Folklorního sdružení rovněž v Praze sešel s novým senátorem Martinem Tesaříkem, který jako hejtman olomouckého kraje významně přispěl v minulém volebním období přispěl k rozvoji hanáckého folkloru a tradic. V přátelské atmosféře hovořili spolu i o současných problémech, zejména finančních, se kterými se potýkali pořadatelé při přípravě a organizaci folklorních akcí a festivalů v letošním roce a již dnes ovlivňují jejich přípravu na rok 2013. Týká se to i činnosti souborů.

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop