English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Setkání představitelů FoS ČR s hejtmanem Zlínského kraje.

Setkání představitelů FoS ČR s hejtmanem Zlínského kraje.

10.6.2009

 Hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák přijal včera představitele Folklorního sdružení České republiky v čele s jeho předsedou Zdeňkem Pšenicou a 1. místopředsedou Ladislavem Michálkem. Plodného jednání v sídle krajského úřadu jednoho z „nejfolklornějších“ regionů naší republiky se zúčastnily i předsedkyně Hanáckého folklorního sdružení, Folklorního sdružení Strážnicko-Veselsko-Horňácko a Valašského folklorního sdružení – Hana Pospíšilíková, Tatiana Pálenská a Jana Šamánková.

Na pracovním setkání, věnovaném především problematice podpory Zlínského kraje folklorním souborům dětí a mládeže, byli přítomni byli rovněž představitelé sedmi významných folklorních festivalů ve Zlínském kraji, nad nimiž převzal Stanislav Mišák záštitu – festivalů Rožnovská valaška, Kunovské léto, Písní a tancem Luhačovice, včetně dvou festivalů v Litpále a Vševalašského plesu.

V úvodu setkání Stanislav Mišák poděkoval přítomným starostům obcí pořádajících folklorní festivaly za jejich podporu těmto akcím, která je, jak zdůraznil, zvláště v současné ekonomické krizi neocenitelná, neboť řada tradičních sponzorů není schopna dostat svým finančním příslibům a mnoho festivalových a dalších folklorních akcí jak v regionu, tak i mimo něj je tím váženě ohrožena.

Slovy vysokého uznání zlínský hejtman současně ocenil i práci ředitelů a dalších organizátorů festivalů, kteří aktivitami ve prospěch folkloru ve svém volném čase udržují lidové tradice živé a jejich obsahové a myšlenkové bohatství předávají prostřednictvím dětí dalším novým generacím. Díky tomu „nabývají“ vložené finanční prostředky na několikanásobně vyšší přidané hodnotě. I proto si, podle slov Stanislava Mišáka, tito lidé zasluhují obdiv i úctu celé společnosti.

V další části jednání Tatina Pálenská mj. zdůraznila, že folklor sám o sobě je láska na celý život a jeho hlavní podstatou je práce s dětmi. Přítomné informovala o připravované konferenci právě k otázkám vedení a činnosti dětských folklorních souborů, kterou Folklorní sdružení ČR připravuje na září letošního roku jako oficiální doprovodní akci 17. mezinárodního festivalu dětských folklorních souborů Písní a tancem v Luhačovicích.

Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica své  vystoupení zaměřil rovněž na úkoly, které si sdružení předsevzalo při rozvíjení tradic a výchově v jejich duchu mezi dětmi a mládeží. Zdůraznil, že stovky akcí s folklorním obsahem, které se každoročně uskuteční v České republice, pomáhají posilovat vztah dětí a mládež k jejich rodné obci či místu, kde žijí a chodí do školy. V této souvislosti vysoce ocenil pomoc Zlínského kraje a dalších orgánu veřejné samosprávy na úrovni měst a obcí za podporu, kterou věnují činnosti zejména dětských folklorních souborů. Vynaložené prostředky přinášejí efekty nejen ve výchově mladého pokolení, ale současně i při rozvoji průmyslu cestovního ruchu v regionu.

Díky folklorním festivalům přijíždějí do Zlínského kraje tisíce návštěvníků z domova i ze zahraničí a seznamují se s kulturou a životem lidí v místech, které se mnohdy těžko hledají i na mapě. V závěru svého vystoupení Zdeněk Pšenica seznámil přítomné s ediční a informační politikou FoS ČR a jejími dominantními produkty, kterými jsou kalendáře folklorních akcí, DVD dokumenty o nejrůznějších folklorních akcích v regionech Čech, Moravy a Slezska, časopis Folklor a webové stránky sdružení.

V další části jednání vystoupili představitelé Liptálu, kteří informovali o přípravě letošních folklorních akcí, včetně potíží finančního rázu, které je doprovázejí. Jak však Ladislav Michálek všechny přítomné ubezpečil, nehledě na tyto problémy se festivaly v Liptále uskuteční, a to především díky nezměrné obětavosti místních lidí, pro něž je folklor neoddělitelnou součástí jejich životního stylu.

Pozornost přítomných svým vystoupením vzbudil i Oldřich Sural, starosta obce Huslenky. I když v obci nemají zatím žádný folklorní festival, připravují se letos na „nultý“ ročník „lidové“ slavnosti, kterou si připomenou 60. výročí rozhodnutí svých dědů a pradědů odtrhnout obec – po oboustranné inzultaci obyvatel v rámci přátelského fotbalového utkání – od obce Hovězí.

Specifickou, velmi příjemnou atmosféru celého včerejšího jednání v sídle hejtmana Stanislava Mišáka zvýraznil i Zpěváček roku 2007 – Kristýna Daňhlelová. Svým nádherným zpěvem ještě nádhernějších lidových písní v dramatické umělecké zkratce vyjádřila všechny důvody, které vedou lidi zapálené pro folklor k péči o zachování lidových tradic a jejich předávání dalším novým pokolením.

Připravil: FoS ČR

 

 Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop