English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Setkání organizátorů členských festivalů FoS ČR s představiteli Senátu Parlamentu ČR

Setkání organizátorů členských festivalů FoS ČR s představiteli Senátu Parlamentu ČR

21.9.2010

 V pondělí 20. září 2010 od 10.00 hodin se konalo v jednacím sále Senátu Parlamentu ČR setkání ředitelů a prezidentů členských folklorních slavností a festivalů Folklorního sdružení ČR, starostů a primátorů festivalových měst a obcí, jejich krajských hejtmanů s představiteli Senátu Parlamentu ČR v rámci jednání senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Smyslem jednání bylo zhodnocení lidových slavností a folklorních festivalů, pořádaných členy FoS ČR v roce 2010 a výhled do folklorního roku 2011.

Jednání oficielně zahájil předseda senátního Výboru pro vzdělání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Jaromír Jermář. Předseda FoS ČR Zdeněk Pšenica přivítal všechny přítomné a hosty, kteří se podílejí na přípravě a zajištění šedesáti folklorních slavností a festivalů a mnoha dalších akcí Folklorního sdružení ČR.

Než začalo jednání, připravil Zdeněk Pšenica a Jaromír Jermář nejednomu z přítomných starostů překvapení - ocenění za nadstardardní podporu a rozvoj folklorních festivalů v jejich obcích. Z rukou předsedy výboru Senátu PČR Jaromíra Jermáře a místopředsedů FoS ČR Ladislava Michálka a Josefa Langera převzali toto ocenění starostové:

Karel Burda (Tuchlovice), Zdeněk Brož (Šumperk), František Hubáček (Luhačovice), Jan Jílek (Holašovice), Miroslav Kopřiva (Velké Losiny), Magda Křivanová (Hlinsko), Petr Mědílek (Červený Kostelec), Marek Pazdera (Velká Bystřice), Pavel Šubr (Lázně Bělohrad), Miroslav Vaculík (Liptál), Pavel Vondrys (Strakonice) a Eduard Kavala – předseda Spolku pro obnovu venkova.

Na jednání byli pozváni i představitelé Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstev Školství, mládeže a tělovýchovy, Zahraničních věcí, Kultury, Obrany, Českého rozhlasu, dalších mediálních partnerů a partnerských organizací.

Bezprostřední a přátelskou atmosféru navodila hned v prvním vystoupení státní tajemnice a náměstkyně ministra školství, mládeže a tělovýchovy Eva Bartoňová. Upřímnými slovy vyjádřila obdiv všem v sále, kteří s láskou podporují lidovou kulturu a věnují svůj volný čas a energii organizování tolika festivalů a slavností ve svých obcích. Vyzdvihla také záslužnou činnost FoS ČR a jeho předsedy Zdeňka Pšenici, zejména co všechno dělá pro děti a mládež. Rovněž senátorka Jiřina Rippelová děkovala všem za jejich neúnavnost a obětavost, s jakou se věnují rozvoji lidové kultury ve svých obcích.

Obdivem nad počtem folklorních festivalů se netajil ani venezuelský velvyslanec Victor Julian Hernandez, který současně vyzval české soubory k účasti na festivalech v jejich zemi. O spolupráci s FoS ČR a členskými festivaly hovořil předseda představenstva OSA Roman Strejček, Tomáš Pernický z Ministerstva zahraničních věcí ČR připomenul výstavu a programové skládačky, které vytvořil FoS ČR s podporou MZV ČR a které úspěšně propagují českou lidovou kulturu v zahraničí. Společné zájmy a konkrétní přínos vzájemné spolupráce pak každý ze svého hlediska zhodnotil Petr Sedláček, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Mirka Tichá, tajemnice soutěže Vesnice roku a představitelé dalších partnerů.

Z mediálních partnerů vystoupili Rostislav Hlosta, který předvedl multimediální kiosek třetí generace, Slávek Hrzal hovořil o přínosu spolupráce s festivaly pro děti z Dětské tiskové agentury, Jiří Pokorný o chystaném novém projektu na propagaci folklorních aktivit, který bude mít celorepublikovou působnost a je zaměřen především na podchycení mládeže. O časopisu FOLKLOR pak hovořil jeho šéfredaktor Kazimír Jánoška. Pavel Mikšů v zastoupení ředitele Rádia Proglas i TV NOE seznámil s propagací festivalů v těchto médiích. Filip Remenec, tiskový mluvčí CzechTourism, vzpomenul 15 let spolupráce. Řekl, že český folklor má všude v zahraničí velký úspěch, naposledy na světové výstavě v Číně.

Do přestávky se vystřídali v neformálních vystoupeních za řečnickým pultem ještě starostové oceněných měst a obcí Magda Křivanová, Karel Burda, František Hubáček, Pavel Vondrys, Marek Pazdera, Miroslav Vaculík, Pavel Šubr a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Radovan Rašťák. Ať už jejich festival vznikl nedávno nebo má už za sebou několik desítek ročníků, všichni se shodovali v tom, že zájem lidí o lidovou kulturu stále roste. A že úspěch festivalu je výsledek snahy celé obce.

Odpolední část jednání začala písničkou Radky Kmochové z Českého Krumlova, finalistky soutěže Zpěváček 2010. První místopředseda FoS ČR Ladislav Michálek pak shrnul letošní folklorní rok po stránce účasti zahraničních souborů a zahraničních kontaktů. Hana Maděrová děkovala za spolupráci s VUS ONDRÁŠ, místostarosta Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Václav Liška připomenul tradiční propojení hasičů, folkloristů a sportovců na vesnicích a jejich zaměření na práci s mládeží.

Nastal opět slavnostní okamžik, a to ocenění vítězů v soutěži o obec s nejvýraznějším programem dlouhodobé péče o místní lidové tradice, vyhlašované v rámci soutěže Vesnice roku 2010. Putovní pohár FoS ČR získal městys Koloveč z Plzeňského kraje. 2. místo obsadila obec Nepolisy z Královehradeckého kraje, 3. místo obec Čížová z Jihočeského kraje. Starostům vyznamenaných obcí předali putovní pohár a ceny 1. místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková, předseda výboru Senátu PČR Jaromír Jermář, tajemnice soutěže Vesnice roku Miroslava Tichá a za FoS ČR Ladislav Michálek.

První místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková se poté podělila o své osobní zkušenosti s návštěvou několika letošních festivalů. Z dětských festivalů si odnesla poznání, že mají i významný přesah, že kromě setkávání na jevišti se vytvářejí mezi dětmi trvalé přátelské vztahy, a to mezi dětmi mnoha národů. Ocenila také dvacetiletou působnost Folklorního sdružení ČR, bez něhož by nebyly aktivity takové, jaké jsou.

V závěru Zdeněk Pšenica zhodnotil festivaly Folklorního sdružení ČR v letošním jubilejním roce a nastínil vizi na příští rok. Poděkoval Senátu Parlamentu ČR, že umožnil toto setkání, všem ředitelům a organizátorům festivalů za jejich práci, hejtmanům krajů, starostům měst, obcí a partnerským organizacím za podporu a pomoc při pořádání členských festivalů FoS ČR a pracovníkům FoS ČR za jejich obrovské úsilí o úspěšný výsledek všech akcí. Připomenul rovněž, že letos si připomínáme 20 výročí založení Folklorního sdružení ČR.

Jednání ukončil Jaromír Jermář přáním, aby lidová kultura byla stále důležitou součástí našeho života.

Ředitele festivalů, starosty měst a obcí a hejtmany krajů, kteří věnují lidové kultuře lásku a energii, potěšilo, že se jim za jejich práci dostává takové ocenění. Všichni se shodli na tom, že jednání bylo věcné a velmi přínosné.

Po skončení jednání pozvali Alena Gajdůšková a Jaromír Jermář starosty oceněných obcí na pracovní oběd. Oba se velice živě zajímali o dění a každodenní život v jejich městech a obcích. Závěrem jim popřáli hodně úspěchů do další práce při rozvoji obce a zkvalitňování života jejich obyvatel.

V.Cibulová

Foto Svetozár Plesnik

Loading...

Aktuality

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop