English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Setkání polských a českých představitelů s Jiřím Částeckým z MZV.

Setkání polských a českých představitelů s Jiřím Částeckým z MZV.

19.7.2010

Foto Svetozár PlesníkFoto Svetozár Plesník
Foto Svetozár Plesník

V rámci programu dvoudenního pracovního jednání představitelů Folklorního sdružení České republiky a polských organizací Zwiazek Podhalan, Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Bialej a Muzeum Wsi Opolskiehj w Opolu se jeho účastníci setkali v pátek odpoledne s Jiřím Čisteckým, ředitelem odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR.

 V dělné atmosféře přítomní folkloristé – předseda Folklorního sdružení ČR Zdeněk Pšenica, předseda polské organizace Związek Podhalan. Maciej Motor-Grelok a předseda Polského kulturně-osvětového svazu v ČR Jan Ryłko informovali představitele ministerstva zahraničí o průběhu a výsledcích jednání, které si vytklo za cíl prohloubení vzájemné česko-polské spolupráce v oblasti lidové kultury a folkloru zvláště.

Jiří Čistecký v odpovědi ocenil úsilí zúčastněných stran o prohlubování vzájemného poznání lidových kultur, které jsou si velice blízké, mnohdy až téměř identické. Poté se věnoval struktuře a poslání odboru středoevropských zemí, který řídí. Zdůraznil, i když jeho pracovníci řeší především politické otázky, jejich agenda částečně přesahuje i do sféry kultury a kulturních styků obou sousedních zemí.

Podrobně je informoval především o Česko-polském diskuzním fóru, které bylo ustaveno v roce 2008 a které má k dispozici na obou stranách po 100 000 eur na podporu kvalitních projektů vzájemné česko-polské spolupráce. Vzhledem k tomu, že jeho dosavadní činnost se prokázala jako vysoce přínosná, byla existence výše zmíněného fóra letos prodloužena na dobu neurčitou.

Jiří Čistecký současně předal přítomným představitelům českých a polských folklorních sdružení a organizací dokumentaci nové grantové výzvy Ministerstva zahraničích věcí ČR k podávání projektů, a to nejpozději do14. října 2010. Upozornil, že i když většina projektů byla v předešlých „kolech“ orientována na prohloubení česko-polské spolupráce v oblasti vzdělávání a školství, přesto mají šanci uspět i projekty kulturní.

Na závěr vyjádřil přesvědčení, že Folklorní sdružení ČR a Związek Podhalan.společně s dalšími partnery, především s Polským kulturně-osvětovým svazem v ČR připraví natolik zajímavé a obsahově kvalitní projekty, že hodnotící komise nebude mít problém s jejich podporou a schválením.

 

 

Loading...

Aktuality

Stránkování

12 3 4 5 6 7 8 9 10 >> >
 
 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop