English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Jubilejní Setkání muzik 8. a 9. XI. v Městské knihovně

Jubilejní Setkání muzik 8. a 9. XI. v Městské knihovně

4.11.2013

ročník 1985ročník 1985
ročník 1985
historiehistorie
historie
historiehistorie
historie

V pátek 8.XI. a v sobotu 9.XI. se uskuteční v sálech Městské knihovny v Praze 1 již 30. Setkání lidových muzik a IX. Setkání dětských muzik. Představí se Gaudeamus, Vycpálkovci s CM Kyčera, CM Jiřího Janouška, CM Harafica a Konrádyho dudácká muzika, CM Fatranček z Martina, dětské Kytice, Kolíček, Melodika, Violka, CM Klobučánek, Sluníčko a Cigánski Diabli  z Bratislavy.

Požádali jsme o vzpomínky některé z pamětníků prvních ročníků Setkání :

Evžen Růžek „U příležitosti  30. výročí SETKÁNÍ LIDOVÝCH MUZIK jsem byl požádán o článek k počátkům této pražské akce, kterou jsem před lety zakládal. Sáhl jsem tedy do vzpomínek a tady je výsledek......Po diskusích bylo (původně širší) pojetí zúženo na SETKÁNÍ PRAŽSKÝCH LIDOVÝCH MUZIK Byl stanoven termín a naplánován průběh realizace. Spolu s K. Untermüllerem jsme zpracovali dramaturgii, napsal jsem scénář včetně průvodního slova a připravil režijní plán. S organizačním vedoucím Láďou Jirsákem jsme zajistili produkční přípravu, sezvali a projednali účast a podíl všech vybraných kapel.

A tak se touto cestou v listopadu 1982 v sálu pražské DOMOVINY realizovalo první SETKÁNÍ PRAŽSKÝCH LIDOVÝCH MUZIK. Celý program jsme moderovali spolu s Šárkou Jeriovou. Kromě pořadatelské KYTICE zde tehdy účinkovali : MUZIKA SLOVÁCKÉHO KRŮŽKU, VALAŠSKÁ DOLINA, CIBÁLOVÁ MUZIKA JIŘÍHO JANOUŠKA, ČESKÁ MUZIKA SOUBORU J.VYCPÁLKA a ČESKÁ MUZIKA DOKOLEČKA. Po skočení programu bylo součástí večera i společenské setkání s tancem, kde se zahrál kdokoli s kýmkoli. Jako čestný host zde také zahrála cikánská kapela ROMA ŠTAR (primáš Jozef Fečo).

Tato SETKÁNÍ PRAŽSKÝCH LIDOVÝCH MUZIK - jako zcela nová akce se setkalo s  tak velkým ohlasem, že ještě tentýž večer byl pro příští rok dohodnut další ročník. Ten jsme také obdobným způsobem na podzim roku 1983 realizovali, opět s velkým ohlasem a úspěchem. A opět s obdobným plánem na pokračování v dalším roce.

Celý článek přinášíme v rubrice Festivaly/ HF Setkání lidových muzik

Vzpomínání Jiřího Šímy a Šárky Skalákové :

12. listopadu 2006, den po svatém Martinovi, se v Praze už po třiadvacáté sešli příznivci pražského festivalu Setkání lidových muzik. V Kulturním domě Vltavská v Praze 7 vystoupilo ve dvou odpoledních představeních nejprve 7 dětských a poté 9 dospělých souborů ze středních a západních Čech a z Prahy. Program doplnilo vystoupení sboru Slováckého krúžku z Prahy a host z Moravy pan Martin Hrbáč.

Po vystoupení se zúčastněné kapely sešly spolu s publikem při zábavě, která tvoří nedílnou součást Setkání lidových muzik od jejich počátků v roce 1981. Je téměř jisté, že někdejší iniciátoři této tradice neměli ambice založit nějaký festival. Jejich ctižádost se ubírala jiným směrem. Byli to muzikanti, pro něž lidová hudba byla radostí, a nikoliv obživou. Hráli a zpívali ji pro ni samotnou, vedle svých občanských zaměstnání. Často působili v kapelách amatérských folklorních souborů, kde bývá základním úkolem muziky doprovodit tanečníky. Takové zadání ovšem těžko uspokojí hráče s vyššími tvůrčími a uměleckými ambicemi. To byl případ i skvělého charismatického primáše cimbálové muziky souboru Kytice, Karla Untermüllera.....

Právě z tvůrčích diskusí Karla Untermüllera, violisty Dušana Němce a dalších členů muziky Kytice s některými spřízněnými folkloristy, mezi něž patřil například Zdeněk Mišurec, Jiří Pospíšil nebo Libuše Laštovková, vznikl a realizoval se nápad vyzvat několik pražských lidových muzik ke společné veřejné produkci. …....

 Druhé až desáté Setkání v Domovině bylo spjato s promyšlenou dramaturgickou a režijní činností Jiřího Šímy.V jeho pojetí měl každý ročník buď určité dané téma nebo se zaměřoval na tvorbu některého z významných českých a moravských sběratelů a upravovatelů lidové hudby.

V uzavřené atmosféře společnosti osmdesátých let posilovala přehlídka muzik v Domovině pocit vlastenecké sounáležitosti a stala se jedním z ostrůvků radosti a svobody pro všechny zúčastněné.

V roce 1991 se ujal programové přípravy dalších Setkání primáš Cimbálové muziky Českého souboru písní a tanců Jiří Janoušek, který začal zvát významné zpěváky, hráče i kapely z folklórně zajímavých regionů Čech a Moravy. S tím jak festival přestával být záležitostí výlučně pražských interpretů, vytratil se z jeho názvu přívlastek „pražských“.....

Také Domovina byla privatizována a festival si našel nové útočiště v KD Vltavská v Praze 7. V roce 2002 přerušily dvacetiletou kontinuitu setkávání lidových muzik povodně. Ale už v roce 2004 se podařilo navázat a tradice byla obnovena pod vedením Jozefa Harčarika. Někdejší vynikající lidový zpěvák a tanečník souboru Kytice se rozhodl dát větší příležitost mladým a dětským souborům a včlenil do každoroční přehlídky muzik samostatný program Setkání dětských lidových muzik.

Co tedy přát Setkání muzik v Praze na Vltavské k je jich pětadvacetinám? Snad jen aby se z nich nevytratilo to, s čím začínala. Hraní pro radost, dobrá kvalita a nezávislost na jakékoliv komerci. Pak mohou mít ještě dlouhá léta své významné místo v kultuře nejen hlavního města.

Šárka Skaláková ve spolupráci s Jiřím Šímou

Plné znění článku Šárky Skalákové přinášíme v rubrice Festivaly/Praha/Setkání lidových muzik. 

 

Primáš Jiří Janoušek :

„Historie třiceti pražských setkání lidových muzik, to je pro mne nepřeberná řada

zážitků a vzpomínek. Jak tuším, tak zřejmě budu jeden z posledních

„pamětníků“, kteří se ho účastnili od prvního ročníku. Byly to vždy svátky,

svátky lidové hudby a muzikantského přátelství, příležitost si společně zahrát i

bojovat o přízeň publika.

 Já si moc přeji, aby tato krásná tradice byla na dlouhá léta uchována, aby bylo

stále dost obětavých lidí, kteří zvládnou tu náročnou práci s přípravou - a hlavně

aby bylo, jak tomu bylo dosud, stále z čeho vybírat „.

 

 další informace: www.folklornisduzeni.cz a www.muziky.cz

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop