English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Seminář pro vedoucí souborů a ředitele festivalů

Seminář pro vedoucí souborů a ředitele festivalů

10.11.2011

Vážení přátelé,na základě usnesení X. valné hromady Folklorního sdružení ČR pořádá výbor FoS ČR vzdělávací seminář pro vedoucí členských folklorních souborů a ředitele folklorních festivalů, který se uskuteční ve dnech 12. a 13.11. 2011 v Kongresovém centru Armády České republiky, Vojenský klub Praha, Vítězní nám. 4, Praha 6 – Dejvice

Program semináře:

12.11. 2011 – sobota:

09,00 – 10,00 prezence účastníků

10,00 – 12,00 Informace o výsledcích FoS ČR při realizaci usnesení X. valné hromady

12,00 – 14,00 oběd, ubytování

14,00 – 18,00 semináře k jednotlivým problémům práce souborů:

- Vedení účetnictví, získávání dotací pro soubor

- Zahraniční kontakty v práci souboru, zahraniční zájezdy

- Lidové kroje, jejich údržba a obnova

- Aktivity dětských folklorních souborů

18,00 – 19,30 večeře

19,30 – 24,00 společné posezení s muzikou, beseda s MUDr. Radimem Uzlem

13.11. 2011 – neděle:

09,00 – 12,00 Společná prohlídka Pražského hradu

nebo společná návštěva Národopisného oddělení Národního muzea Praha

Účastnický poplatek za 1 účastníka jednání činí Kč 200,-, při ubytování za 1 noc Kč 550,-, při ubytování na 2 noci Kč 900,- (pro soubory, které neuhradily členské příspěvky za rok 2011 400,- - 900,- - 1.600,-). Částky jsou splatné předem složenkou nebo bankovním převodem na adresu (číslo účtu 50631011/0100) sdružení. Při prezenci předloží účastníci doklad o zaplacení poplatku. Přihlášky k účasti zašlete na sekretariát FoS ČR nejpozději do 1. listopadu 2011.

V pátek 11. listopadu od 18,00 hodin se na stejném místě uskuteční jednání výboru FoS ČR. Pozvánka na jednání bude zaslána zvlášť.

 

S přátelským pozdravem

Jiří Pokorný v.r.                                               Zdeněk Pšenica v.r.

tajemník FoS ČR                                                předseda FoS ČR

 

 

Přihláška k účasti na vzdělávacím semináři vedoucích folklorních souborů

ve dnech 12. – 13.11. 2011 v Praze

 

 Folklorní soubor (název, místo) _______________________________________________

 

Folklorní festival (slavnost) __________________________________________________

 

Jména osob:

 

  1. _______________________________________________________________________

 

  1. ________________________________________________________________________

 

Pro přihlášené objednáváme ubytování:

  1. na 1 noc z 12.11. na 13.11. 2011 – počet lůžek __________
  2. na 2 noci od 11.11. do 13.11. 2011 – počet lůžek ________

 

Máme zájem o účast na seminářích:

 

a) Vedení účetnictví, získávání dotací pro soubor Počet osob:

b) Zahraniční kontakty v práci souboru, zahraniční zájezdy Počet osob:

c) Lidové kroje, jejich údržba a obnova Počet osob:

d) Aktivity dětských folklorních souborů Počet osob:

 

Máme zájem o společnou prohlídku Pražského hradu. Počet osob:

Máme zájem o prohlídku Národopisného odd. NM Praha Počet osob:

 

Podpis, příp. razítko:

 

 

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop