English version
Česká rada dětí a mládeže ocenila starosty. > Informace > Aktuality > Se zlínským hejtmanem nejen o folkloru

Se zlínským hejtmanem nejen o folkloru

16.1.2012

Ilustrační foto archiv FoS ČRIlustrační foto archiv FoS ČR
Ilustrační foto archiv FoS ČR

Dnes proběhlo jednání u hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka s představiteli FoSČR a České obce sokolské. Hejtman  přijal na krajském úřadu starostku České obce sokolské Hanu Múčkovou, Zdeňka Pšenicu, předsedu FoSČR, představitele Valašského folklorního sdružení Janu Šamánkovou a Petra Dobrovolného a za FoS Těšínského Slezska Annu Buroňovou.

První část jednání se týkala spolupráce kraje při oslavách 150. výročí ČOS a pořádání XV. Všesokolského sletu, který se bude konat v červenci v Praze a na kterém participuje i FoS ČR. Zdeněk Pšenica uvedl, že sdružení spolupracuje se Sokoly již dlouhá léta, mnoho členů FoS ČR jsou i aktivními členy sokolských jednot. Na základě dohody obou organizací se stalo Sdružení spolupořadatelem výročních oslav a sokolského sletu a podílí se na jeho programu. Jedna z patnácti skladeb bude folklorní a vystoupí v ní 7 souborů ze Zlínského kraje.

Starostka ČOS informovala o některých aspektech výročních oslav a sletu. Potvrdila úzký podíl FoS ČR na přípravách a charakterizovala specifické postavení folklorní skladby.

Skladbu nazvanou „Píseň rodné země“, která byla vytvořena pro 416 tanečníků ze Zlínského a Moravskoslezského kraje, představila její spoluautorka Anna Buroňová. V loňském roce již proběhly dvě secvičné, další čeká taneční páry všech souborů v březnu ve Frenštátu p.Radhoštěm.

Výsledkem jednání s hejtmanem Stanislavem Mišákem byla dohoda o finančním podílu kraje na nákladech spojených s účastí zlínských souborů v Praze a finanční podpora sokolským aktivitám v rámci kraje.

V druhé části setkání prohovořil předseda FoS ČR se Stanislavem Mišákem záštitu nad některými členskými folklorními festivaly FoS ČR v  roce 2012 a domluvili se na společném setkání s řediteli festivalů a starosty festivalových měst a obcí. Paní Jana Šamánková seznámila hejtmana s plánovanými akcemi a činností VaLFoS na letošní rok.

Setkání se zlínským hejtmanem probíhalo ve velmi přátelské atmosféře. Stanislav Mišák patří k „osvíceným“ krajským představitelům, který má hluboký osobní vztah k lidové kultuře.

FoS ČR, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Tel.: 234 621 218, fax: 224214647

Email:

www.folklornisdruzeni.cz

Kalendárium

Fkaleidoskop

Folklorní kaleidoskop